Mechanika i budowa maszyn - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mechanika i budowa maszyn - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mechanika i budowa maszyn - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Gdańsku

Mechanika i budowa maszyn

Odkryj kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Mechanika i budowa maszyn studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Morskim w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Politechnice Gdańskiej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Gdańska, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Uniwersytet Morski w Gdyni oferują bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PG, AMW i UMG. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 6320 zł.

 

Mechanika i budowa maszyn w Trójmieście to nowoczesny kierunek studiów przeznaczony dla osób, które w życiu zawodowym chcą tworzyć i wykorzystywać nowe technologie, systemy produkcyjne, konstrukcje, urządzenia. W trakcie zdobywanego wykształcenia nabywają wiedzę z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów, projektowania maszyn, technik wytwarzania i eksploatacji urządzeń i wiele innych.

W życiu zawodowym absolwenci rozwiązują problemów projektowo-konstrukcyjnych, produkcyjnych i eksploatacyjnych. Zatrudniani są w przemyśle pojmowanym bardzo szeroko, w biurach konstrukcyjnych, zakładach produkcyjnych, a także w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowo-konstrukcyjnych, firmach konsultingowych.

 

czytaj dalej wszystko o Mechanika i budowa maszyn - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek mechanika i budowa maszyn

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Proces kwalifikacyjny na studia oparty jest na konkursie świadectw, w którym najważniejszym przedmiotem jest matematyka. Warto zawsze sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Jak wyglądają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Mechanika i budowa maszyn to kierunek, który zakłada zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, które w dzisiejszym świecie są niezbędne – maszyny zaczynają mieć możliwość zastąpienia człowieka lub znacznego ułatwienia mu każdego rodzaju pracy. Zjawisko to można zaobserwować nie tylko w fabrykach i większych zakładach przemysłowych, ale w niemal każdym gospodarstwie domowym. Ciężko szukać na świecie człowieka, który nie posiadałby przynajmniej jednego urządzenia elektronicznego.

To fascynujące zjawisko nie byłoby możliwe bez najwybitniejszych fachowców z dziedziny Mechaniki i budowy maszyn. Dzięki swoim ponadprzeciętnym zdolnościom do przyswajania rozległej, interdyscyplinarnej wiedzy technicznej oraz wykształceniu zdobywanemu na studiach, są oni w stanie zaprojektować, stworzyć i ulepszyć dowolne podzespoły elektroniczne, tworząc spójnie działający system, wykonujący określone zadanie.

Mechanika i budowa maszyn to kierunek inżynierski, pozwalający brać czynny udział w procesie tworzenia różnorakich sprzętów. To jasne i zrozumiałe. Natomiast, są takie punkty na edukacyjnej mapie Polski, które wykraczają pozą te standardy. Studiując w Gdańsku, Gdyni i Sopocie można także nabyć kwalifikacje, będące przygotowaniem do pracy na statku w charakterze oficera mechanika okrętowego na poziomie operacyjnym i zarządzania. 

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to poznanie technik oraz narzędzi komputerowych do rozwiązywania zadań w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, a także diagnostyki stanu technicznego poszczególnych maszyn i urządzeń, czy obsługiwania siłowni okrętowych. 

Kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to szerokie wykształcenie, a świadczą o tym oferowane specjalności, wśród których wyróżnić można na przykład:

 • Inżynierię eksploatacji instalacji,
 • Technologie cieplno-przepływowe oraz chłodnicze i klimatyzacyjne
 • Technologie remontu urządzeń okrętowych i portowych.

Zdobyte umiejętności można wykorzystać niemal wszędzie, w różnych branżach, a wykształcenie zdobyte w toku nauki na jednej z uczelni w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zagwarantuje absolwentom możliwość zatrudnienia się nie tylko w branży ściśle związanej z projektowaniem i wytwarzaniem maszyn, ale również w stocznictwie.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Idealny kandydat na studia inżynierskie na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to człowiek wszechstronnie uzdolniony, posiadający szczególny talent do przyswajania skomplikowanej wiedzy matematycznej i fizycznej, pragnący zgłębiać nieustannie zmieniające się nowinki technologiczne i być częścią świata, w którego centrum znajduje się elektronika i tworzenie maszyn.

Jeśli uważasz, że powyższy opis doskonale do ciebie pasuje, a praca w jednym z najbardziej przyszłościowych sektorów to twoje największe marzenie – nie wahaj się dłużej i już dzisiaj rozpocznij naukę kluczowych dla tego kierunku przedmiotów.

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Mechanika i budowa maszyn to interdyscyplinarny tok kształcenia, który gwarantuje każdemu z absolwentów zdobycie bardzo obszernej wiedzy z zakresu kilku pokrewnych nauk technicznych. Dlatego jako przyszły student tego innowacyjnego kierunku powinieneś być przygotowany na długie godziny poświęcone rozwiązywaniu skomplikowanych problemów logicznych.

 

4. Program studiów i przedmioty

Bez wątpienia będziesz miał okazję dowiedzieć się nieco o komputerowym wspomaganiu produkcji maszyn, w tym celu staniesz przed zadaniem pozyskania rozległej nauki o szeroko pojętych systemach komputerowych, istocie tworzenia różnorakich programów, a także kilku wybranych, najczęściej używanych językach programowania.

Wymagania na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi:

 • metrologia i systemy pomiarowe,
 • grafika inżynierska,
 • materiałoznawstwo,
 • zintegrowane systemy wytwarzania,
 • komputerowe wspomaganie produkcji maszyn,
 • projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych,
 • symulator siłowni okrętowej,
 • prawo i ubezpieczenia morskie,
 • bezpieczna eksploatacja statku.

 

Znajomość budowy fizycznych części komputerów i innych maszyn, których działanie jest oparte na zaprogramowanym systemie elektronicznych podzespołów, współgrających ze sobą i tworzących swego rodzaju harmonię, pozwoli ci zostać ekspertem od napraw i podjąć pracę wymagającą ciągłego rozmontowywania i rozkręcania – czysta przyjemność!

 

5. Tryb studiów

Mechanikę i budowę maszyn będziesz mógł podjąć w ramach studiów stacjonarnych, potocznie zwanych dziennymi, lub niestacjonarnych. Wybór trybu zdobywania wiedzy prawdopodobnie nie będzie miał większego wpływu na ostateczną sylwetkę żadnego z absolwentów, jeśli chodzi o posiadaną wiedzę i umiejętności, jednak sam proces zdobywania edukacji będzie się znacznie różnił.

Studia stacjonarne zakładają przekazywanie wiedzy przez pięć dni roboczych, a więc są stworzone dla ludzi, którzy nie mają żadnych zobowiązań, wymagających poświęcenia dużej ilości czasu w tygodniu. Niewątpliwą zaletą studiów stacjonarnych jest możliwość bezpłatnego zdobywania wiedzy.

Studia niestacjonarne umożliwią ci pogodzenie zdobywania wyższego wykształcenia z wywiązywaniem się z obowiązków zawodowych lub innych zobowiązań życiowych. Jednak ich podjęcie wygeneruje pewne koszty, związane z opłatami za czesne. Charakter kształcenia na studiach zaocznych jest weekendowy. Oznacza to, że studenci uczestniczą w zjazdach, odbywających się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie.

Ile trwają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku lata (studia II stopnia).

Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie , które postanowiły zaoferować przyszłym kandydatom możliwość podjęcia Mechaniki i budowy maszyn, zobowiązują się do upozażenia studentów w dobrze ugruntowaną, elementarną wiedzę i umiejętności o charakterze technicznym, czyli bardzo potrzebnym na współczesnym rynku pracy.

Pierwszy stopień studiów na tym kierunku to siedem lub osiem semestrów ciągłych zmagań z coraz to nowszymi zagadnieniami. 

Na ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia, które w znacznym stopniu uatrakcyjnią twój wizerunek w oczach przyszłych pracodawców, będziesz musiał poświęcić dodatkowe półtora roku wolnego czasu.

Jaka praca po studiach na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Jaka praca po studiach na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Wszystko zależy od specjalności, w jakiej absolwenci zostali wykwalifikowani. Jednak jedno jest pewne – będzie to praca przyszłościowa, dająca duże pole do wykazania się posiadanymi kompetencjami i bardzo potrzebna we współczesnych czasach.

Absolwenci Mechaniki i budowy maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • budownictwie stalowym,
 • biurach projektowych,
 • stoczniach,
 • przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego,
 • służbach dozoru technicznego armatorów,
 • jednostkach odbioru technicznego,
 • zakładach gospodarki morskiej,

a nawet własnej działalności gospodarczej, jeśli tylko posiadasz w sobie zacięcie do prowadzenia dobrze prosperującego biznesu i dysponujesz szeroko rozwiniętymi kompetencjami w kwestii zarządzania – bycie mądrym liderem jest kluczowe dla rozwoju każdej działalności.

Jak sam widzisz, możliwości zawodowe po ukończeniu opisywanego kierunku studiów będą obiecujące, dlatego jeśli twoim głównym kryterium w wyborze studiów jest ich pragmatyczność, powinieneś zdecydować się na Mechanikę i budowę maszyn.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn?

Po uzyskaniu dyplomu inżyniera absolwenci kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn mogą zacząć poszukiwania pracy w branży związanej m.in. z produkcją. Mogą oni szukać zatrudnienia np. w stoczniach, przedsiębiorstwach zajmujących się przemysłem maszynowych, jednostkach technicznych, biurach projektowych, a nawet mogą poprowadzić własną firmę. Jednymi z najczęściej wybieranych stanowisk są m.in. programiści, diagności oraz inżynierowie produkcji. Co należy do ich codziennych obowiązków i ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Programista

Programista może podjąć pracę w wielu firmach, korporacjach, a także może zająć się prowadzeniem własnej działalności. Odpowiada on za pisanie aplikacji oraz systemów, które następnie wprowadza do użytku. Naprawia w nich błędy, a także odpowiada za ulepszenia i aktualizacje. Mediana zarobków programisty wynosi około 7780 zł brutto miesięcznie.

 

Inżynier produkcji

Inżynier produkcji może znaleźć zatrudnienie np. w firmach zajmujących się produkcją. Zajmuje się on nadzorowaniem pracy całej produkcji i pracowników, a także tworzeniem dokumentacji i raportów, które mają na celu optymalizację linii produkcyjnej. Mediana zarobków inżyniera produkcji wynosi około 6620 zł brutto miesięcznie.

 

Diagnosta

Diagnosta może znaleźć zatrudnienie w wielu firmach, gdzie wykorzystywane są maszyny. Zajmuje się on badaniem stanu technicznego maszyn oraz urządzeń za pomocą innych przyrządów wykorzystywanych do diagnostyki. Mediana zarobków diagnosty wynosi około 4060 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek mechanika i budowa maszyn w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Mechanika i budowa maszyn oferowana przez Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni realizowana jest w systemie dwustopniowym. Są to trzyipółletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata oraz półtoraroczne studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne)
 • niestacjonarnym

 

Jeśli interesujesz się konstruowaniem maszyn, ich budową, a zawodowo chciałbyś pracować w sektorze związanym z technologią to kierunek Mechanika i budowa maszyn może cię zainteresować. Dodatkowym atutem Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni są oferowane specjalności, takie jak:

 • eksploatacja mechanicznych urządzeń przemysłowych,
 • eksploatacja siłowni okrętowych.

Dzięki specjalnościom studenci będą mogli rozwinąć swoją wiedzę w wybranej przez siebie dziedzinie.

W trakcie studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn studenci będą uczyć się początkowo przedmiotów ścisłych takich jak m.in. matematyka, fizyka czy grafika inżynierska, Następnie będą zgłębiać wiedzę z zakresu maszyn, ich budowy, materiałów, a także ich użytkowania. W kolejnych semestrach studenci będą uczyć się jak samodzielnie skonstruować maszynę lub wprowadzić w niej zmiany.

Program studiów opiera się na wielu przedmiotach, w tym specjalnościowych, jednak do ogólnego bloku przedmiotów możemy zaliczyć m.in. materiałoznawstwo, matematykę, projektowanie i automatyzację, komputerowe wspomaganie maszyn, język obcy oraz zintegrowane systemy wytwarzania. Program studiów przewiduje również czas na praktyki zawodowe.

Po uzyskaniu tytułu inżyniera absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w biurach projektowych, stoczniach, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, budownictwie stalowym lub w zakładach gospodarki morskiej.

Dowiedz się więcej

 

Politechnika Gdańska

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn proponowany przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyipółletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem inżyniera, a następnie są to półtoraroczne studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra inżyniera.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 6320 zł)

 

Mechanika i budowa maszyn będzie świetną propozycją dla tych, którzy interesują się nowymi technologiami, budową maszyn oraz urządzeń technologicznych, a także dla tych, którym przedmioty ścisłe oraz techniczne nie sprawiają kłopotu. W ofercie Politechniki Gdańskiej możemy znaleźć również specjalności, dzięki którym już w czasie studiów studenci mogą obrać interesującą ich ścieżkę zawodową. Są to m.in.:

 • technologia maszyn i komputerowe wspomaganie produkcji,
 • inżynieria systemów bezpieczeństwa; international design engineer,
 • wspomaganie komputerowe projektowania i eksploatacji maszyn,
 • technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne.

 

W trakcie studiów studenci Mechaniki i budowy maszyn będą brać udział w wykładach dotyczących m.in. matematyki, mechaniki, budowy maszyn czy systemów automatyki, dzięki czemu zostaną przygotowani do rozwiązywania powstałych problemów dotyczących np. konstrukcji urządzenia. Studenci w trakcie studiów będą rozwijać swoje umiejętności praktyczne m.in. dzięki zajęciom w laboratoriach, gdzie nauczą się jak np. używać urządzeń czy tworzyć systemy wykorzystywane do sterowania.

Absolwenci po uzyskaniu tytułu inżyniera mogą szukać zatrudnienia m.in. w przedsiębiorstwach przemysłowych, biurach konstrukcyjnych i projektowych, administracji, a także mogą poprowadzić własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej

 

Uniwersytet Morski w Gdyni

Mechanika i budowa maszyn będąca propozycją Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest realizowana w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze odbywają się trzyipółletnie studia inżynierskie, a następnie półtoraroczne studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne)
 • niestacjonarnym

 

Jeśli interesujesz się nowinkami technologicznymi, budową różnych urządzeń, a także tworzeniem różnych systemów, to ten kierunek studiów może być dla ciebie ciekawą propozycją. Uniwersytet morski w Gdyni oferuje swoim studentom kilka specjalności takich jak

 • inżynieria eksploatacji instalacji
 • inżynieria produkcji
 • technologia remontu urządzeń okrętowych i portowych
 • eksploatacja siłowni okrętowych i obiektów oceanotechnicznych.

Studiując Mechanikę i budowę maszyn, nauczysz się, jak tworzyć i używać urządzenia wykorzystywane np. na produkcji, a także poznasz wykorzystywane w tym celu maszyny i materiały. Jako student będziesz brać udział w wykładach m.in. z zakresu materiałoznawstwa, grafiki inżynierskiej czy projektowania systemów sterowania. A w czasie zajęć praktycznych będziesz uczyć się jak używać maszyn oraz urządzenia wykorzystywany do konstruowania.

Program studiów przewiduje wiele przedmiotów, część z nich opiera się na takich przedmiotach jak: system pomiarowe, ubezpieczenia morskie, automatyzacja procesów technologicznych oraz język obcy. Dodatkowo będziesz uczestniczyć w przedmiotach związanych z wybraną przez ciebie specjalnością.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł szukać zatrudnienia np. w biurach projektowych, firmach zajmujących się produkcją, a także w stoczniach.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Przed rekrutacją na kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie należy sprawdzić, jakie warunki należy spełnić, aby mieć szansę na zasilenie grona studentów wymarzonej uczelni. W przypadku Mechaniki i budowy maszyn sprawa na pierwszy rzut oka mogłaby zdawać się dosyć prosta – wysoki wynik maturalny z matematyki i fizyki to wszystko, co należy zrobić, aby wstąpić w szeregi studentów. Prawda jest jednak nieco bardziej skomplikowana.

 

Proces rekrutacji

Kiedy poznasz już rezultat swoich zmagań z najważniejszym egzaminem w życiu lub dowiesz się, jakie ostatecznie oceny zostaną ci wpisane na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, powinieneś przystąpić do wszystkim dobrze znanej elektronicznej rejestracji kandydatów, za pośrednictwem której pochwalisz się swoimi wynikami władzom wybranej uczelni.

Ważne, abyś pamiętał o dysponowaniu jedynie prawdziwymi informacjami. Drobne uchybienie w kwestii podawanych wyników może się skończyć odgórnym odrzuceniem twojej kandydatury.

 

Potrzebne dokumenty

Aby zwieńczyć cały proces rekrutacji, innymi słowy – nie zostać skreślonym z listy przyjętych na kierunek Mechanika i budowa maszyn, należy dostarczyć terminowo kilka niezbędnych dokumentów. W pierwszej kolejności spróbuj poszukać zdjęcia, które nada się do legitymacji studenckiej lub skieruj swe kroki ku fotografowi. Do tego będziesz potrzebował świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów wraz z kserokopiami.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - ważne informacje

mechanika i budowa maszyn studia

studia inżynierskie i techniczne w Trójmieście 

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Gdzie studiować? Gdzie zdobywać wiedzę i umiejętności? Czy w ogóle istotne jest miejsce, w którym pobieramy kształcenia? Na te i podobne pytania warto znaleźć odpowiedzi, dlatego należy zapytać: Jakie ma kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Paweł, student pierwszego roku Mechaniki i budowy maszyn w Trójmieście, mówi:

„Studiuję Mechanikę i budowę maszyn w Trójmieście, więc łatwo odgadnąć, że interesują mnie okręty, stocznie i porty morskie. Już od najmłodszych lat miałem okazję obserwować gigantyczne statki, które z niesamowitą lekkością unosiły się na wodzie. Trójmiasto to chyba jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie można zdobyć wykształcenie w tym zakresie i rozpocząć pracę zawodową. To niesamowita przygoda.”

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

POKAŻ WSZYSTKIE

Kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

architektura
nawigacja
transport
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)