Mechanika i budowa maszyn - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mechanika i budowa maszyn - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Gdańsku | Gdyni | Sopocie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

28.06.2024

Mechanika i budowa maszyn studia 2024 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Mechanika i budowa maszyn w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 14 różnych specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu inżyniera produkcji czy mechanika. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej czy automatyzacji procesów.

Mechanika i budowa maszyn - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Mechanika i budowa maszyn to kierunek studiów, na którym studenci zyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wykonywania konstrukcji mechanicznych. W programie studiów znajdują się przedmioty dotyczące grafiki inżynierskiej, bezpiecznej eksploatacji statku, metrologii czy prawa morskiego. W trakcie nauki studenci mogą zaznajomić się ze specyfiką silników samochodowych, budową okrętów i maszyn rolniczych.

Po studiach z mechaniki i budowy maszyn można znaleźć zatrudnienie na stanowisku mechanika, technologa wytwarzania czy kierownika produkcji. Absolwenci tego kierunku zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w pracy w stoczniach, biurach projektowych, przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego czy w branży budownictwa stalowego.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 14 sierpnia 2024 r. | Mechanika i budowa maszyn Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na mechanice i budowie maszyn w Trójmieście w 2024 r. zaczynają się od 5000 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na PG wyniósł 60,04 punktu.

Gdzie studiować kierunek mechanika i budowa maszyn w Trójmieście

W Trójmieście mechanikę i budowę maszyn możesz studiować w ramach kierunku na 3 uczelniach publicznychUniwersytecie Morskim w GdyniPolitechnice Gdańskiej, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, w roku akademickim 2024/2025, Politechnika Gdańska, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Uniwersytet Morski w Gdyni oferują bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PG, AMW i UMG. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5000 zł.

 

Kierunek mechanika i budowa maszyn - uczelnie w Trójmieście

Sprawdź 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechanika i budowa maszyn w Trójmieście

W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku mechanika i budowa maszyn w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, matematyka, język obcy, język polski. mechanika i budowa maszyn Trójmiasto - przedmioty maturalne

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Proces kwalifikacyjny na studia oparty jest na konkursie świadectw, w którym najważniejszym przedmiotem jest matematyka. Warto zawsze sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

 

Mechanika i budowa maszyn Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego nowożytnego oraz matematyki. dowiedz się więcej

Mechanika i budowa maszyn Uniwersytet Morski w Gdyni - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku 2024/2025 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów, do których należą język obcy, matematyka oraz matematyka na poziomie rozszerzonym albo fizyka z astronomią, albo chemia, albo geografia, albo biologia, albo informatyka. dowiedz się więcej

Mechanika i budowa maszyn Politechnika Gdańska - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2024/2025 na kierunek mechanika i budowa maszyn na Politechnice Łódzkiej uwzględniane są cztery przedmioty, które stanowią matematyka, język obcy nowożytny, język polski, a także przedmiot dodatkowy, jakim jest fizyka. Kandydaci mogą również wykazać się zdobytym wcześniej dyplomem zawodowym. dowiedz się więcej

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku lub cztery lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek mechanika i budowa maszyn:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Mechaniczno-Elektryczny) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Mechaniczny UMG) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Bez wątpienia będziesz miał okazję dowiedzieć się nieco o komputerowym wspomaganiu produkcji maszyn, w tym celu staniesz przed zadaniem pozyskania rozległej nauki o szeroko pojętych systemach komputerowych, istocie tworzenia różnorakich programów, a także kilku wybranych, najczęściej używanych językach programowania.

Wymagania na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi:

 • metrologia i systemy pomiarowe,
 • grafika inżynierska,
 • materiałoznawstwo,
 • zintegrowane systemy wytwarzania,
 • komputerowe wspomaganie produkcji maszyn,
 • projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych,
 • symulator siłowni okrętowej,
 • prawo i ubezpieczenia morskie,
 • bezpieczna eksploatacja statku.

Znajomość budowy fizycznych części komputerów i innych maszyn, których działanie jest oparte na zaprogramowanym systemie elektronicznych podzespołów, współgrających ze sobą i tworzących swego rodzaju harmonię, pozwoli ci zostać ekspertem od napraw i podjąć pracę wymagającą ciągłego rozmontowywania i rozkręcania – czysta przyjemność!

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn to interdyscyplinarna dziedzina nauki, której celem jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy, eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń mechanicznych. Studenci na kierunku mechanika i budowa maszyn zdobywają wiedzę z zakresu mechaniki, termodynamiki, mechaniki płynów, dynamiki maszyn, teorii sprężystości i plastyczności oraz inżynierii materiałowej. Ponadto, w trakcie studiów uczą się stosowania narzędzi projektowych i programów komputerowych, a także praktycznych umiejętności, takich jak rysunek techniczny, projektowanie, wytwarzanie i kontrola jakości.

Program nauczania na kierunku mechanika i budowa maszyn obejmuje szereg przedmiotów, takich jak mechanika i wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, metrologia, elektronika i elektrotechnika, teoria maszyn i mechanizmów, oraz technologie wytwarzania. Studenci mają również zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz języków obcych. Kierunek ten posiada wiele różnorodnych specjalizacji, takich jak budowa maszyn rolniczych, samochodowych, lotniczych, okrętowych czy też maszyn i urządzeń energetycznych.

Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn posiadają szerokie spektrum możliwości zawodowych. Mogą pracować w różnych sektorach, takich jak przemysł, energetyka, motoryzacja, lotnictwo, obronność, a także w firmach inżynieryjnych, biurach projektowych, laboratoriach badawczych oraz instytutach naukowych. Wśród oferowanych stanowisk znajdują się m.in. inżynier konstruktor, projektant maszyn, specjalista ds. jakości, technolog wytwarzania, kierownik produkcji, a także ekspert ds. utrzymania ruchu.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na mechanice i budowie maszyn w Trójmieście

Współczesne studia z mechaniki i budowy maszyn charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 

Po jakim profilu na kierunek mechanika i budowa maszyn w Trójmieście

Na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście najlepiej odnajdą się absolwenci szkół średnich o profilu matematyczno-fizycznym. Wiedza z zakresu matematyki, fizyki oraz przedmiotów technicznych jest kluczowa dla zrozumienia podstawowych zagadnień związanych z mechaniką oraz konstrukcją maszyn.

Poandto, na tych studiach doskonale odnajdą się osoby, które ukończyły inne klasy ścisłe z rozszerzonym językiem angielskim. Głównym kryterium rekrutacyjnym są wyniki z egzaminu maturalnego z matematyki oraz jezyka obcego, a także 1 przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka,

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście są trudne

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście są wymagające i mogą być trudne. Program studiów jest złożony i obejmuje interdyscyplinarną wiedzę z różnych dziedzin, takich jak mechanika, termodynamika, wytrzymałość materiałów, mechatronika, projektowanie maszyn oraz technologia wytwarzania. Każdy z tych obszarów wymaga dogłębnego zrozumienia teorii oraz umiejętności jej zastosowania w praktyce.

Jednym z najtrudniejszych elementów studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn jest konieczność opanowania zaawansowanych narzędzi matematycznych i metod analitycznych, które są niezbędne do rozwiązywania problemów inżynierskich. Kluczem do sukcesu na tym kierunku studia jest systematyczność oraz dokładna i skrupulatna nauka.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na mechanice i budowie maszyn w Trójmieście

Na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście, jednym z najtrudniejszych przedmiotów jest zwykle wytrzymałość materiałów. Przedmiot ten wymaga dogłębnego zrozumienia mechaniki, fizyki oraz zaawansowanych zagadnień matematycznych. Kolejnym wymagającym przedmiotem jest mechanika płynów, która obejmuje zagadnienia związane z przepływem cieczy i gazów.

Równie trudne mogą być przedmioty związane z projektowaniem maszyn, takie jak CAD (Computer-Aided Design) oraz CAE (Computer-Aided Engineering). Opanowanie zaawansowanych programów do projektowania i analizy konstrukcji wymaga nie tylko zrozumienia teoretycznych podstaw, ale również praktycznych umiejętności obsługi tych narzędzi.

 

Czy studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście to studia z przyszłością

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście to zdecydowanie studia z przyszłością. Absolwenci tego kierunku są wysoko cenieni na rynku pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą. Mechanika i budowa maszyn to dziedzina inżynierii, która znajduje zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, takich jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, produkcyjny, a także w nowoczesnych technologiach, takich jak robotyka i automatyka.

Współczesna gospodarka, oparta na innowacjach technologicznych i zrównoważonym rozwoju, stawia przed inżynierami mechanikami nowe wyzwania i daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w dynamicznie rozwijających się branżach, które wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności technicznych. Mogą pracować jako inżynierowie projektanci, specjaliści ds. produkcji, inżynierowie serwisu technicznego, konsultanci techniczni, a także na stanowiskach menedżerskich w firmach inżynierskich.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na mechanikę i budowę maszyn w Trójmieście

Dostanie się na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście może być wyzwaniem, w zależności od wymagań rekrutacyjnych i liczby dostępnych miejsc na poszczególnych uczelniach. Proces rekrutacji opiera się głównie na wynikach egzaminów maturalnych, szczególnie z przedmiotów takich jak matematyka oraz język angielski. Wysokie wyniki z tych przedmiotów zwiększają szanse na dostanie się na studia.

Każda uczelnia może mieć swoje specyficzne wymagania i progi punktowe, dlatego warto dokładnie zapoznać się z kryteriami rekrutacyjnymi na wybranej uczelni. Niektóre uczelnie mogą również uwzględniać dodatkowe osiągnięcia kandydatów oraz przeprowadzać nawet testy sprawnościowe.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście jest matematyka

Matematyka odgrywa kluczową rolę na studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście. Jest to jeden z podstawowych przedmiotów, który stanowi fundament dla wielu innych przedmiotów i zagadnień inżynierskich. Studenci tego kierunku muszą opanować zaawansowane metody matematyczne, które są niezbędne do analizy i rozwiązywania problemów technicznych.

W programie studiów znajdują się takie przedmioty matematyczne jak analiza matematyczna, algebra liniowa, geometria analityczna, równania różniczkowe, metody numeryczne oraz statystyka. Każdy z tych obszarów jest istotny dla różnych aspektów mechaniki i budowy maszyn.

Ile trwają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście trwają 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia) oraz 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź 

Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po mechanice i budowie maszyn

W życiu zawodowym absolwenci rozwiązują problemów projektowo-konstrukcyjnych, produkcyjnych i eksploatacyjnych. Zatrudniani są w przemyśle pojmowanym bardzo szeroko, w biurach konstrukcyjnych, zakładach produkcyjnych, a także w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowo-konstrukcyjnych, firmach konsultingowych.

czytaj dalej jaka praca po mechanice i budowie maszyn

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po mechanice i budowie maszyn w Trójmieście

Znalezienie pracy po ukończeniu studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście jest stosunkowo łatwe, biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie na inżynierów w różnych sektorach przemysłu. Absolwenci tego kierunku są poszukiwani zarówno przez duże przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży motoryzacyjnej, lotniczej, energetycznej, jak i przez małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się nowoczesnymi technologiami.

Warto zaznaczyć, że pracy w Trójmieście jest dynamiczny i oferuje wiele możliwości zatrudnienia dla inżynierów mechaników. Firmy często poszukują specjalistów do działów badawczo-rozwojowych, produkcji, serwisu technicznego oraz zarządzania projektami. Dodatkowo, bliskość portów i rozwinięta infrastruktura logistyczna sprzyjają rozwojowi przemysłu morskiego i stoczniowego.

 

Ile zarabia się po studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu

Zarobki po studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu mogą być zróżnicowane w zależności od wielu czynników, takich jak sektor pracy, stanowisko, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności specjalistyczne.

Oto przykładowe zarobki na niektórych stanowiskach:

 • Inżynier projektant maszyn: Średnie wynagrodzenie wynosi około 6 000 - 8 000 zł brutto miesięcznie.
 • Inżynier produkcji: Średnie wynagrodzenie wynosi około 5 000 - 7 000 zł brutto miesięcznie.
 • Specjalista ds. utrzymania ruchu: Wynagrodzenie wynosi średnio 5 000 - 7 500 zł brutto miesięcznie.
 • Menedżer projektów inżynieryjnych: Średnie wynagrodzenie wynosi w przedziale 7 000 - 12 000 zł brutto miesięcznie, w zależności od skali projektu i doświadczenia.
 • Specjalista ds. badań i rozwoju: Średnie wynagrodzenie wynosi około 6 000 - 9 000 zł brutto miesięcznie.

 

Jak wygląda rekrutacja na mechanikę i budowę maszyn w Trójmieście

Mechanika i budowa maszyn w Trójmieście to nowoczesny kierunek studiów przeznaczony dla osób, które w życiu zawodowym chcą tworzyć i wykorzystywać nowe technologie, systemy produkcyjne, konstrukcje, urządzenia. W trakcie zdobywanego wykształcenia nabywają wiedzę z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów, projektowania maszyn, technik wytwarzania i eksploatacji urządzeń i wiele innych.

Mechanika i budowa maszyn - rekrutacja na uczelniach w Trójmieście

sprawdź rekrutacja na studia w Trójmieście

 

Jakie przedmioty liczą się na mechanice i budowie maszyn w Trójmieście

Mechanika i budowa maszyn w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę przedmioty takie jak matematyka, fizyka, chemia, geografia, język polski, biologia, informatyka oraz język angielski. Wysokie wyniki z tych przedmiotów zwiększają szanse na dostanie się na wybrany kierunek. Matematyka jest kluczowa, ponieważ stanowi podstawę wielu zagadnień inżynierskich.

Z kolei znajomość języka angielskiego jest niezbędna. Kandydaci na studia powinni również zwrócić uwagę na wymagania poszczególnych uczelni, ponieważ mogą one różnić się w zależności od specyficznych kryteriów rekrutacyjnych.

 

 

Jakie progi na mechanikę i budowę maszyn w Trójmieście

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Politechnice Gdańskiej na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 60,04 punktu.

czytaj dalej 

 

Limity miejsc

Na mechanikę i budowę maszyn w Trójmieście każdego roku aplikuje wielu chętnych, jednak nie każdy z nich ma szansę zostać studentem tego kierunku bowiem, jak na większości kierunków studiów liczba miejsc jest ograniczona.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci mechaniki i budowy maszyn w Trójmieście? Rekrutacja na uczelnie w Trójmieście, podobnie jak w innych miastach, opiera się na konkursie świadectw – warto mieć na uwadze, że na studia dostaną się tylko najlepsi spośród kandydatów, dlatego im lepsze wyniki maturalne tym większe szanse na zostanie studentem mechaniki i budowy maszyn. Na niektórych uczelniach niezbędny może okazać się również test wydolności fizycznej.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na mechanikę i budowę maszyn w Trójmieście, to m.in.: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście: 

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: 
 • Uniwersytet Morski w Gdyni: 

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po tym, jak kandydaci zarejestrują się na mechanikę i budowę maszyn w Trójmieście zwykle dopiero po około kilku tygodniach otrzymują odpowiedz. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w Trójmieście. Gdzie można znaleźć wyniki na mechanikę i budowę maszyn?

Kandydaci na mechanikę i budowę maszyn mogą dowiedzieć się o zakwalifikowaniu na studia w Trójmieście poprzez zalogowanie się do swojego indywidualnego profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: lipiec 2024
 • Politechnika Gdańska: 17 lipca 2024
 • Uniwersytet Morski w Gdyni: 17 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji na mechanikę i budowę maszyn w Trójmieście, nadchodzi etap składania dokumentów rekrutacyjnych do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Kandydaci na mechanikę i budowę maszyn muszą w terminie złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Osoby, które nie mogą pojawić się na wydziale, mogą wysłać dokumenty pocztą tradycyjną – brana pod uwagę jest data nadania listu. 

Jakie dokumenty trzeba zabrać, aby zostać studentem mechaniki i budowy maszyn? Przyszli studenci muszą mieć ze sobą m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Przyszli studenci, którzy dostali się na mechanikę i budowę maszyn w Trójmieście muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na mechanikę i budowę maszyn? Uczelnie przyjmują dokumenty dopiero po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci mają na to zazwyczaj kilka dni.     

Jeśli kandydat na mechanikę i budowę maszyn w Trójmieście nie dostarczy dokumentów w terminie, może on wtedy zostać skreślony z listy osób zakwalifikowanych.    

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: od czerwca do sierpnia 2024
 • Politechnika Gdańska: od 18 do 24 lipca 2024
 • Uniwersytet Morski w Gdyni: od 18 do 24 lipca 2024   

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Ile kosztują studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście

Studia stacjonarne na kierunku mechanika i budowa maszyn w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku mechanika i budowa mszyn w Trójmieście? Cena w 2024 roku za pierwszy rok studiów wynosi około 5000 zł. 

Mechanika i budowa maszyn studia w Trójmieście - ceny 2024:   

 • Uniwersytet Morski w Gdyni: 5000 zł

Sprawdź

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów


Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Gdzie studiować? Gdzie zdobywać wiedzę i umiejętności? Czy w ogóle istotne jest miejsce, w którym pobieramy kształcenia? Na te i podobne pytania warto znaleźć odpowiedzi, dlatego należy zapytać: Jakie ma kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Paweł, student pierwszego roku Mechaniki i budowy maszyn w Trójmieście, mówi:

„Studiuję Mechanikę i budowę maszyn w Trójmieście, więc łatwo odgadnąć, że interesują mnie okręty, stocznie i porty morskie. Już od najmłodszych lat miałem okazję obserwować gigantyczne statki, które z niesamowitą lekkością unosiły się na wodzie. Trójmiasto to chyba jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie można zdobyć wykształcenie w tym zakresie i rozpocząć pracę zawodową. To niesamowita przygoda.”

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia