Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

03.02.2022

Bezpieczeństwo narodowe – Bydgoska Szkoła Wyższa 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Bydgoskiej Szkole Wyższej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w BSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoria bezpieczeństwa
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • system bezpieczeństwa narodowego
 • ochrona przeciwpożarowa
 • polityka bezpieczeństwa

 

Bydgoska Szkoła Wyższa to uczelnia oferująca kandydatom najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Bezpieczeństwo narodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z obszaru nauk o obronności i bezpieczeństwa państwa. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej. Bezpieczeństwo narodowe w Bydgoskiej Szkole Wyższej to także nabycie umiejętności stosowania najnowszych rozwiązań technicznych, przede wszystkim w zakresie techniki i teleinformatyki.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Bydgoskiej Szkole Wyższej dzielą się na następujące specjalności: Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, Logistyka i bezpieczeństwo imprez masowych, Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej, Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, Zarządzanie kryzysowe. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

Bezpieczeństwo narodowe BSW - przedmioty i opinie

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a wśród dyscyplin, z którymi należy się zmierzyć, znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: teoria bezpieczeństwa, pierwsza pomoc przedmedyczna, system bezpieczeństwa narodowego, ochrona przeciwpożarowa, polityka bezpieczeństwa. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w BSW mogą wykorzystać w agencjach ochrony, portach lotniczych, jednostkach ochrony przeciwpożarowej, straży miejskiej, administracji publicznej.

 

Opinie

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Bydgoska Szkoła Wyższa opinie? Marek, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Wybrałem ofertę Bydgoskiej Szkoły Wyższej przez dużą ilość specjalności i program nauczania, który nakierowany jest na współczesne problemy związane z bezpieczeństwem. Tutaj uczę się reagowania na współczesne problemy, które faktycznie mogą mieć miejsce.”

 

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia Bydgoszcz

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe w Bydgoskiej Szkole Wyższej:

Absolwent Bezpieczeństwa narodowego w Bydgoskiej Szkole Wyższej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procedur bezpieczeństwa stosowanych w portach lotniczych,
 • dokonywania oceny bezpieczeństwa,
 • metod użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • zapobiegania zagrożeniom pożarowym,
 • metod zbierania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo osób, mienia i obszarów,
 • ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,
 • organizacji imprez masowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Bydgoskiej Szkole Wyższej może znaleźć zatrudnienie w:

 • portach lotniczych,
 • jednostkach organizacyjnych urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich,
 • straży miejskiej,
 • policji,
 • jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych,
 • agencjach ochrony.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Bydgoska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)