Bezpieczeństwo narodowe - Bydgoszcz

Bezpieczeństwo narodowe - Bydgoszcz

Bezpieczeństwo narodowe - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

bezpieczeństwo narodowe

Odkryj bezpieczeństwo narodowe w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

01.03.2023

Bezpieczeństwo narodowe studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Bydgoszczy rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2023 r. | Bezpieczeństwo narodowe Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Bydgoszczy bezpieczeństwo narodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Bydgoskiej Szkole Wyższej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo narodowe jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Kujawsko-Pomorska

Akademia Kujawsko-Pomorska

Bezpieczeństwo i obronność stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo i obronność

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe?

W przypadku kierunku bezpieczeństwo narodowe warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Kandydaci na tego typu studia muszą zdawać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, ale warto także podejść do dodatkowych egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym.

Proces kwalifikacyjny jest zmienny i zależy od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W BYDGOSZCZY?

Bezpieczeństwo narodowe to popularny kierunek studiów, na którym odnajdą się osoby zainteresowane pracą w strukturach administracji państwowej lub samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem, a także w polskich i międzynarodowych siłach zbrojnych oraz w sztabach zarządzania kryzysowego.

Kierunek przygotowuje studentów do działania na rzecz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Nauczysz się także zarządzać zespołem, szacować ryzyko, jak również zajmiesz się logistyką bezpieczeństwa.

Absolwenci bezpieczeństwa narodowego chronią społeczeństwo przed żywiołami, terroryzmem i innymi zagrożeniami, a także walczą ze skutkami zagrożeń różnego rodzaju.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Bezpieczeństwo narodowe w Bydgoszczy możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się tytułem licencjata. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na licencjacie. Trwają dwa lata, czyli cztery semestry i kończą się egzaminem magisterskim.

Tego typu kierunek polityczno-społeczny możesz studiować w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Bezpieczeństwo narodowe to idealna propozycja kształcenia dla osób, które odznaczają się mocnym charakterem i zdolnościami przywódczymi. Studia w tym zakresie umożliwią Ci rozwinięcie zmysłu analitycznego oraz zdobycie wszechstronnego wykształcenia w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Studenci wybierają specjalizację, która ma realny wpływ na przebieg ścieżki kariery. Zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa ekonomicznego, a także w ramach bezpieczeństwa społecznego.

Realizowanie poszczególnych specjalności ułatwi zdobycie kompetencji w zakresie zarządzania zespołem w sytuacjach kryzysowych, umiejętności odnoszących się do szacowania ryzyka czy logistyki bezpieczeństwa, jak również zapoznanie się z procedurami kształtowania bezpieczeństwa na szczeblu centralnym i lokalnym.

Zdobędziesz kompleksowe wykształcenie, które obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kształtowania bezpieczeństwa oraz militarnych i pozamilitarnych zagrożeń, które pojawiają się we współczesnym świecie.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARDOWOE W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Bezpieczeństwo narodowe w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W BYDGOSZCZY?

Absolwenci bezpieczeństwa narodowego zajmują się kierowaniem zespołem ludzi, zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi, a także kształtowaniem rozwiązań politycznych i prawnych w zakresie ochrony obywateli i mienia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe:

 • siły zbrojne i inne instytucje wojskowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • służby mundurowe (policja, straż graniczna, straż pożarna i inne)
 • struktury centralnej i terenowej administracji rządowej
 • organizacje pozarządowe
 • ośrodki doradcze
 • sektor edukacji dla bezpieczeństwa
 • zespoły zarządzania kryzysowego

Możesz być zatrudniony/a w przedsiębiorstwach prywatnych, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, to znaczy w agencjach ochrony osób i mienia oraz w agencjach detektywistycznych. Miejsce pracy bardzo często uzależnione jest od realizowanej specjalizacji.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Bydgoskiej Szkole Wyższej.

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek bezpieczeństwo narodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Kujawsko-Pomorska stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Studia I stopnia) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo narodowe w Bydgoszczy?

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

bezpieczeństwo narodowe studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Bydgoszcz studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Bydgoszcz studia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe Bydgoszcz studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Bydgoszczy

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Bydgoszczy

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia