Bezpieczeństwo narodowe - Bydgoszcz

Bezpieczeństwo narodowe - Bydgoszcz

Bezpieczeństwo narodowe - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

bezpieczeństwo narodowe

Odkryj bezpieczeństwo narodowe w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Bezpieczeństwo narodowe studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek bezpieczeństwo narodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe?

W przypadku kierunku bezpieczeństwo narodowe warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Kandydaci na tego typu studia muszą zdawać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, ale warto także podejść do dodatkowych egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym.

Proces kwalifikacyjny jest zmienny i zależy od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Bydgoszczy

Czas trwania studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku bezpieczeństwo narodowe na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek bezpieczeństwo narodowe na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe w Bydgoszczy

 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W BYDGOSZCZY?

Bezpieczeństwo narodowe to popularny kierunek studiów, na którym odnajdą się osoby zainteresowane pracą w strukturach administracji państwowej lub samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem, a także w polskich i międzynarodowych siłach zbrojnych oraz w sztabach zarządzania kryzysowego.

Kierunek przygotowuje studentów do działania na rzecz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Nauczysz się także zarządzać zespołem, szacować ryzyko, jak również zajmiesz się logistyką bezpieczeństwa.

Absolwenci bezpieczeństwa narodowego chronią społeczeństwo przed żywiołami, terroryzmem i innymi zagrożeniami, a także walczą ze skutkami zagrożeń różnego rodzaju.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Bezpieczeństwo narodowe w Bydgoszczy możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się tytułem licencjata. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na licencjacie. Trwają dwa lata, czyli cztery semestry i kończą się egzaminem magisterskim.

Tego typu kierunek polityczno-społeczny możesz studiować w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Bezpieczeństwo narodowe to idealna propozycja kształcenia dla osób, które odznaczają się mocnym charakterem i zdolnościami przywódczymi. Studia w tym zakresie umożliwią Ci rozwinięcie zmysłu analitycznego oraz zdobycie wszechstronnego wykształcenia w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Studenci wybierają specjalizację, która ma realny wpływ na przebieg ścieżki kariery. Zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa ekonomicznego, a także w ramach bezpieczeństwa społecznego.

Realizowanie poszczególnych specjalności ułatwi zdobycie kompetencji w zakresie zarządzania zespołem w sytuacjach kryzysowych, umiejętności odnoszących się do szacowania ryzyka czy logistyki bezpieczeństwa, jak również zapoznanie się z procedurami kształtowania bezpieczeństwa na szczeblu centralnym i lokalnym.

Zdobędziesz kompleksowe wykształcenie, które obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kształtowania bezpieczeństwa oraz militarnych i pozamilitarnych zagrożeń, które pojawiają się we współczesnym świecie.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARDOWOE W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W BYDGOSZCZY?

Absolwenci bezpieczeństwa narodowego zajmują się kierowaniem zespołem ludzi, zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi, a także kształtowaniem rozwiązań politycznych i prawnych w zakresie ochrony obywateli i mienia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe:

 • siły zbrojne i inne instytucje wojskowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • służby mundurowe (policja, straż graniczna, straż pożarna i inne)
 • struktury centralnej i terenowej administracji rządowej
 • organizacje pozarządowe
 • ośrodki doradcze
 • sektor edukacji dla bezpieczeństwa
 • zespoły zarządzania kryzysowego

Możesz być zatrudniony/a w przedsiębiorstwach prywatnych, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, to znaczy w agencjach ochrony osób i mienia oraz w agencjach detektywistycznych. Miejsce pracy bardzo często uzależnione jest od realizowanej specjalizacji.

Komentarze (0)