Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne – Bydgoska Szkoła Wyższa 2021

Studia na kierunku zdrowie publiczne w Bydgoskiej Szkole Wyższej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Bydgoska Szkoła Wyższa to niepubliczna uczelnia, w której ofercie dydaktycznej można znaleźć popularne kierunki. Wśród nich jest Zdrowie publiczne, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie bogatej wiedzy z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. Studenci poznają podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej i politykę zdrowotną w kraju i na obszarze Unii Europejskiej. Zdrowie publiczne w Bydgoskiej Szkole Wyższej to także nauka rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych relacji między nimi, a także rozpoznawania możliwych zagrożeń zdrowia.

Studia na kierunku Zdrowie publiczne dzielą się na następujące specjalności: Higiena i epidemiologia, Zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia, Organizacja i zarządzanie pomocą społeczną, Ubezpieczenie zdrowotne i kontraktowanie usług medycznych, Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia, Zarządzanie w opiece paliatywnej i geriatrycznej, Zdrowie psychiczne i terapia uzależnień. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie nakierowania na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

Zdrowie Publiczne BSW - przedmioty i opinie

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zdrowia publicznego w BSW mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opieki społecznej, urzędach administracji publicznej, domach dziecka, ośrodkach resocjalizacji, ośrodkach uzdrowiskowych i rekreacyjnych, firmach szkoleniowych, ośrodkach oferujących zabiegi SPA, gabinetach odnowy biologicznej, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych.

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Bydgoska Szkoła Wyższa opinie? Agnieszka, studentka I- stopnia Zdrowia publicznego mówi:

„Zdrowie publiczne nie jest łatwym kierunkiem, bo składa się z wielu, różnych dziedzin i zagadnień. Trzeba posługiwać się znajomością przepisów prawnych i psychologią; ekonomią i socjologią. Ale dlatego ten kierunek jest tak szalenie ciekawy. Studiuję w Bydgoskiej Szkole Wyższej bo tutaj znalazłam mnóstwo interesujących specjalności, i co się z tym wiąże, wiele dróg rozwoju i możliwości zawodowych.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zdrowie publiczne w Bydgoskiej Szkole Wyższej:

Absolwent Zdrowia publicznego w Bydgoskiej Szkole Wyższej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw prawnych wykonywania zawodów medycznych,
 • relacji między pracownikiem medycznym a pacjentem,
 • anatomicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania ludzkiego organizmu,
 • kształtowania postaw prozdrowotnych,
 • roli i funkcji ubezpieczeń społecznych,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • finansowania świadczeń zdrowotnych,
 • funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • źródeł finansowania ubezpieczeń społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zdrowie publiczne:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne w Bydgoskiej Szkole Wyższej może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach opieki społecznej,
 • środowiskowych domach pomocy,
 • urzędach administracji publicznej,
 • ośrodkach uzdrowiskowych i rekreacyjnych,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • ośrodkach terapii uzależnień,
 • hotelach,
 • zakładach opieki paliatywnej i hospicjach,
 • firmach szkoleniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Bydgoska Szkoła Wyższa

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Zdrowie Publiczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Bydgoszczy

Bydgoska Szkoła Wyższa kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)