Zdrowie publiczne - Bydgoszcz

Zdrowie publiczne - Bydgoszcz

Zdrowie publiczne - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

zdrowie publiczne

Odkryj zdrowie publiczne w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zdrowie publiczne studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku zdrowie publiczne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Zdrowie publiczne - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek zdrowie publiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zdrowie publiczne?

Jeśli rozważasz studia w Bydgoszczy na kierunku zdrowie publiczne, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne.

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Proces rekrutacyjny jest zróżnicowany i zależy od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 18.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku zdrowie publiczne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE PUBLICZNE BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

ZDROWIE PUBLICZNE BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zdrowie publiczne na poszczególnych uczelniach

Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE PUBLICZNE BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

ZDROWIE PUBLICZNE BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zdrowie publiczne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zdrowie publiczne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
70
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku zdrowie publiczne w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek zdrowie publiczne w Bydgoszczy

  • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  • Bydgoska Szkoła Wyższa

 

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE W BYDGOSZCZY?

Zdrowie publiczne to niezwykły kierunek medyczny kierowany do osób, które może nie chcą zajmować się stricte leczeniem innych ludzi, a jednak chcą być związane z edukacją i profilaktyką zdrowotną współczesnego świata.

Kompleksowo opracowana propozycja kształcenia umożliwi Ci zdobycie potrzebnych do pracy kompetencji odnoszących się do realizowania programów dotyczących profilaktyki, a także opieki i rehabilitacji psychospołecznej, jak również wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia oraz zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym.

Nauczysz się rozpoznawać biologiczne i środowiskowe uwarunkowania człowieka, a także będziesz mógł/mogła weryfikować zagrożenia zdrowia zbiorowości ludzi pod względem biologicznym, demograficznym, społecznym i psychologicznym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Zdrowie publiczne możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Zdrowie publiczne możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się tytułem licencjata. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na licencjacie. Trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim.

Studia medyczne możesz realizować w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Zdrowie publiczne to kompleksowo opracowany kierunek medyczny, który umożliwi Ci zdobycie umiejętności odnoszących się stricte do inicjowania, planowania i wdrażania skutecznych działań w szeroko rozumianym życiu społecznym, a także na poziomie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Zdobywana wiedza i kompetencje będą związane z obszarem społeczno-medycznym, promocją zdrowia, edukacją prozdrowotną, nadzorem sanitarno-epidemiologicznym, pomocą społeczną. Dowiesz się, na czym polega organizacja i zarządzanie opieką zdrowotną, a Twoim zawodowym celem stanie się podnoszenie stanu zdrowia i fizycznej sprawności społeczeństwa, także w zakresie interwencji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Rozwiniesz kompetencje kierownicze i menedżerskie, które z pewnością ułatwią zarządzanie ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz wdrażanie i koordynowanie programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Zdrowie publiczne trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE W BYDGOSZCZY?

Absolwenci zdrowia publicznego mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Odnajdą się oni zarówno w instytucjach publicznych i niepublicznych, które zajmują się promocją zdrowego stylu życia, jak i w nadzorze sanitarnym czy w instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zdrowie publiczne:

  • administracja rządowa samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe
  • Państwowa Inspekcja Sanitarna
  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

Absolwenci zatrudniani są na stanowiskach menadżerskich i wykonawczych, na przykład w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach rehabilitacyjnych. Umiejętności kierownicze umożliwią zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia, a także podejmowanie działań w marketingu i promocji na rynku medycznym.

Komentarze (0)