Administracja

Administracja

03.01.2024

Administracja – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Progi punktowe na kierunek administracja - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kandydaci na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek administracja musieli uzyskać co najmniej 51.75 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Program kształcenia na kierunku Administracja opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę złożoną z kilku elementów. Tymi elementami są przede wszystkim nauki o administracji, prawo, ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z socjologią organizacji, podstawami prawa karnego, podatkami i prawem podatkowym, publicznym prawem gospodarczym, postępowaniem egzekucyjnym w administracji, czy zamówieniami publicznymi. Ponadto, uczestniczą w zajęciach poświęconych legislacji w administracji, ochronie własności intelektualnej, publicznemu prawu konkurencji.

Absolwenci studiów na kierunku Administracja wyróżniają się złożoną wiedzą, licznymi umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, które razem tworzą podstawę rozpoczęcia działalności zawodowej. Pozyskane wykształcenie będą mogli wykorzystać między innymi w urzędach skarbowych, administracji sądowej, izbach celnych, służbach mundurowych, czy instytucjach unijnych. 

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metody zarządzania
 • prawoznawstwo
 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • prawo administracyjne
 • prawo konstytucyjne
 • podstawy prawa cywilnego
 • logika praktyczna
 • socjologia organizacji
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo pracy i stosunki pracownicze

 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu to jedna z największych uczelni w Polsce. W ofercie dydaktycznej znajduje się, między innymi, Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Administracja na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z wielu dziedzin, wśród których wyróżnić można: nauki o administracji i prawie oraz wiedzę ekonomiczną. Administracja na UAM to uzyskanie umiejętności umożliwiających samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Studia na kierunku Administracja na UAM charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a na długiej liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: metody zarządzania, prawo konstytucyjne, logika praktyczna, socjologia organizacji, prawo międzynarodowe publiczne, prawo pracy i stosunki pracownicze, prawo cywilne, podatki i prawo podatkowe, postępowanie administracyjne, prawo rynku finansowego.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji mogą wykorzystać w urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej, organach podatkowych, działach administracyjnych sądów, prokuratury, działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych, kancelariach prawnych, kuratorium oświaty.

 

Opinie

Kandydaci na studia bardzo często miewają problem z wybraniem odpowiedniej dla siebie uczelni. Aby rozwiać swoje wątpliwości zadają liczne pytania; na przykład: Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Monika, studentka Administracji mówi:

„Studia na kierunku Administracja to studia, które zawsze będą ważne i potrzebne. Bez nich praktycznie nic nie mogłoby w kraju funkcjonować, gdyż nikt nie wiedziałby w jaki sposób. „

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku administracja prowadzone są przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zlokalizowany przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

Kontakt:

tel. 61 829-3142

www.prawo.amu.edu.pl

Administracja Uniwersytet Adama Mickiewicza limity miejsc - rekrutacja 2023/2024

 • studia stacjonarne I stopnia: 100
 • studia stacjonarne II stopnia: 60
 • studia niestacjonarne I stopnia: 100
 • studia niestacjonarne II stopnia: 100

 

Administracja Uniwersytet Adama Mickiewicza ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

 • studia stacjonarne: bezpłatne
 • studia niestacjonarne: 4600 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Poznań

​Administracja studia

​Administracja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent Administracji na UAM może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • systemu prawa polskiego, prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • przewidywania skutków prawnych,
 • znajdowania podstaw prawnych, orzecznictwa i literatury dotyczącej badanych zagadnień,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • weryfikacji autentyczności dokumentów,
 • rachunkowości finansowej,
 • prawa papierów wartościowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach  miast i gmin,
 • starostwach powiatowych,
 • urzędach marszałkowskich,
 • urzędach wojewódzkich,
 • urzędach pracy,
 • działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Zapewne wiele osób chętnych do podjęcia nauki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza zastanawia się nad tym, jakie kroki należy podjąć, aby cieszyć się z otrzymania statusu studenta. To bardzo proste. Najważniejsze jest założenie indywidualnego profilu w SIR, czyli Systemie Internetowej Rekrutacji.

Za jego pośrednictwem kandydaci wprowadzają wszystkie niezbędne dane osobowe, zapisują się na kierunek Administracja, dokonują opłaty rekrutacyjnej, wprowadzają do systemu uzyskane wyniki i dołączają zdjęcie. Wszystko jest bardzo proste i dołączenie do wyścigu o indeks zajmuje dosłownie kilka, bądź kilkanaście minut. A kiedy rusza cały proces kwalifikacyjny?

Zazwyczaj późną wiosną, ale warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzać informację odnośnie wybranego przez nas kierunku kształcenia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, który musi złożyć każdy, kto otrzymał wiadomość o zakwalifikowaniu na studia. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że ankieta osobowa będzie podpisana własnoręcznie przez kandydata. O jakie dokumenty dokładnie chodzi? Między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Każdy kandydat na Administrację wnosi opłatę rekrutacyjną, czyli opłaca przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Wysokość opłaty należy dokładnie sprawdzić. Brak opłaty rekrutacyjnej sprawi, że nie będziemy brani pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W rekrutacji na kierunek administracja w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2024/2025 pod uwagę są brane trzy przedmioty maturalne. Kandydaci na ten kierunek studiów w tej uczelni wyższej muszą wykazać znajomością języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Ponadto powinni oni wybrać jeden przedmiot spośród: historia, matematyka albo wiedza o społeczeństwie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Każdy kandydat na studia zastanawia się, jakie ma szanse na rekrutacyjny sukces. Zamiast martwić się i denerwować nad rozwiązaniem postępowania kwalifikacyjnego wystarczy zajrzeć na stronę internetową uczelni i sprawdzić, jak wygląda przelicznik punktów kwalifikacyjnych. Aby zorientować się w naszej rekrutacyjnej przestrzeni wystarczy tylko postępować wedle przedstawionego wzoru i obliczyć zebrane punkty.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Jakie konkursy i olimpiady brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Administrację? Między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

Komentarze (0)