Administracja

Administracja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunki studiów

Administracja – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2021

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metody zarządzania
 • prawo konstytucyjne
 • logika praktyczna
 • socjologia organizacji
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo pracy i stosunki pracownicze

 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu to jedna z największych uczelni w Polsce. W ofercie dydaktycznej znajduje się, między innymi, Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Administracja na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z wielu dziedzin, wśród których wyróżnić można: nauki o administracji i prawie oraz wiedzę ekonomiczną. Administracja na UAM to uzyskanie umiejętności umożliwiających samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Studia na kierunku Administracja na UAM charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a na długiej liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: metody zarządzania, prawo konstytucyjne, logika praktyczna, socjologia organizacji, prawo międzynarodowe publiczne, prawo pracy i stosunki pracownicze, prawo cywilne, podatki i prawo podatkowe, postępowanie administracyjne, prawo rynku finansowego.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji mogą wykorzystać w urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej, organach podatkowych, działach administracyjnych sądów, prokuratury, działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych, kancelariach prawnych, kuratorium oświaty.

 

Opinie

Kandydaci na studia bardzo często miewają problem z wybraniem odpowiedniej dla siebie uczelni. Aby rozwiać swoje wątpliwości zadają liczne pytania; na przykład: Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Monika, studentka Administracji mówi:

„Studia na kierunku Administracja to studia, które zawsze będą ważne i potrzebne. Bez nich praktycznie nic nie mogłoby w kraju funkcjonować, gdyż nikt nie wiedziałby w jaki sposób. „

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Poznań

​Administracja studia

​Administracja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent Administracji na UAM może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • systemu prawa polskiego, prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • przewidywania skutków prawnych,
 • znajdowania podstaw prawnych, orzecznictwa i literatury dotyczącej badanych zagadnień,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • weryfikacji autentyczności dokumentów,
 • rachunkowości finansowej,
 • prawa papierów wartościowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach  miast i gmin,
 • starostwach powiatowych,
 • urzędach marszałkowskich,
 • urzędach wojewódzkich,
 • urzędach pracy,
 • działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Zapewne wiele osób chętnych do podjęcia nauki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza zastanawia się nad tym, jakie kroki należy podjąć, aby cieszyć się z otrzymania statusu studenta. To bardzo proste. Najważniejsze jest założenie indywidualnego profilu w SIR, czyli Systemie Internetowej Rekrutacji.

Za jego pośrednictwem kandydaci wprowadzają wszystkie niezbędne dane osobowe, zapisują się na kierunek Administracja, dokonują opłaty rekrutacyjnej, wprowadzają do systemu uzyskane wyniki i dołączają zdjęcie. Wszystko jest bardzo proste i dołączenie do wyścigu o indeks zajmuje dosłownie kilka, bądź kilkanaście minut. A kiedy rusza cały proces kwalifikacyjny?

Zazwyczaj późną wiosną, ale warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzać informację odnośnie wybranego przez nas kierunku kształcenia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, który musi złożyć każdy, kto otrzymał wiadomość o zakwalifikowaniu na studia. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że ankieta osobowa będzie podpisana własnoręcznie przez kandydata. O jakie dokumenty dokładnie chodzi? Między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Każdy kandydat na Administrację wnosi opłatę rekrutacyjną, czyli opłaca przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Wysokość opłaty należy dokładnie sprawdzić. Brak opłaty rekrutacyjnej sprawi, że nie będziemy brani pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że lista kandydatów na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu jest bardzo długa, zatem należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami maturalnymi, by móc stanąć w szranki o indeks. Przedmioty kwalifikacyjne na Administrację to: język polski, język obcy nowożytny, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Każdy kandydat na studia zastanawia się, jakie ma szanse na rekrutacyjny sukces. Zamiast martwić się i denerwować nad rozwiązaniem postępowania kwalifikacyjnego wystarczy zajrzeć na stronę internetową uczelni i sprawdzić, jak wygląda przelicznik punktów kwalifikacyjnych. Aby zorientować się w naszej rekrutacyjnej przestrzeni wystarczy tylko postępować wedle przedstawionego wzoru i obliczyć zebrane punkty.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Jakie konkursy i olimpiady brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Administrację? Między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Poznaniu

UAM kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji UAM

Komentarze (0)