Ekonomia

Ekonomia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Ekonomia – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy prawa gospodarczego
 • socjologia organizacji
 • polityka społeczna
 • finanse publiczne
 • ekonometria
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • gospodarka regionalna
 • organizacja i rynek ubezpieczeń

 

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza uczelnia w kraju, która każdego roku oferuje kandydatom bogatą ofertę edukacyjną. Wśród wielu kierunków do wyboru znajduje się Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest poznanie najnowszych tendencji w gospodarce światowej, nauka analizowania trendów zachodzących w środowisku międzynarodowego biznesu oraz znajomość zasad działalności przedsiębiorstw i instytucji międzynarodowych. Ekonomia na UJ to zrozumienie współczesnej gospodarki.

Lista przedmiotów do zaliczenia na Ekonomii nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: podstawy prawa gospodarczego, socjologia organizacji, polityka społeczna, finanse publiczne, ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka regionalna, organizacja i rynek ubezpieczeń. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ekonomii na UJ mogą wykorzystać w urzędach administracji publicznej, korporacjach międzynarodowych, bądź prowadząc własną działalność gospodarczą.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Olga, studentka II- stopnia Ekonomii mówi:

„Prestiżowy kierunek studiowany na prestiżowej uczelni powinien być receptą na sukces. Wiem, że rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający, ale studiowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim daje mi poczucie pewności siebie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

EKONOMIA - ważne informacje

Ekonomia studia Kraków

Ekonomia studia

Ekonomia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent Ekonomii na UJ może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów ekonomicznych występujących we współczesnych gospodarkach,
 • prawa własności intelektualnej,
 • zarządzania ryzykiem,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych, społecznych i finansowych,
 • kierowania zespołem ludzi,
 • przeprowadzania audytu finansowego,
 • psychologii rynków finansowych,
 • standardów sprawozdawczości finansowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Ekonomii:

Absolwent Ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie :

 • w przedsiębiorstwach,
 • w bankach,
 • w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • w administracji centralnej i lokalnej,
 • w firmach konsultingowych,
 • w organizacjach non- profit.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Postępowanie kwalifikacyjne na Ekonomię prowadzone jest za pomocą systemu ERK, czyli Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Należy wejść na stronę internetową, wybrać zakładkę o nazwie „załóż konto” i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. Pierwszym krokiem jest uzupełnienie danych osobowych. Dopiero po ich wpisaniu i zatwierdzeniu wymaganych formularzy można dokonać rejestracji na studia. Należy pamiętać, aby podać poprawny adres e-mail i numer telefonu: to pozwoli na szybki kontakt, jeśli pracownicy uczelni będą mieli ważne informacje dotyczące przebiegu rekrutacji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw wymaganych dokumentów, które składają osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia. O jakie dokumenty dokładnie chodzi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej to obowiązek każdego kandydata. Brak jej uiszczenia wiąże się z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego. Co ważne, opłata rekrutacyjna może być wpłacona tylko w formie przelewu bankowego. Czy to jedyna opłata jaką należy uiścić ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Lista przedmiotów kwalifikacyjnych na Ekonomię jest całkiem długa. W rekrutacji na ten kierunek brane są pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W postępowaniu kwalifikacyjnym na Ekonomię brane są pod uwagę między innymi następujące olimpiady i konkursy ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Komentarze (0)