Ekonomia UJ

Ekonomia – Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza uczelnia w kraju, która każdego roku oferuje kandydatom bogatą ofertę edukacyjną. Wśród wielu kierunków do wyboru znajduje się Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowany jest na Wydziale Zarządzanie i Komunikacji Społecznej. Celem kształcenia jest poznanie najnowszych tendencji w gospodarce światowej, nauka analizowania trendów zachodzących w środowisku międzynarodowego biznesu oraz znajomość zasad działalności przedsiębiorstw i instytucji międzynarodowych. Ekonomia na UJ to zrozumienie współczesnej gospodarki.

Studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Jagiellońskim dzielą się na następujące specjalności: Ekonomia międzynarodowa, Finanse, bankowość i ubezpieczenia, Ekonomia menedżerska, Rachunkowość i zarządzanie finansami. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

Specjalność Ekonomia międzynarodowa to wiedza z obszaru ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studenci poznają metody analityczne potrzebne do badania zjawisk i procesów gospodarczych w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.

Specjalność Finanse, bankowość i ubezpieczenia zakłada uzyskanie wiedzy z kilku obszarów, wśród których należy wymienić: problematykę ekonomiczną, prawną i informatyczną, do których dołączona jest poszerzona wiedzy z zakresu bankowości, finansów i ubezpieczeń.

Specjalność Ekonomia menedżerska to połączenie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. Studenci rozwijają umiejętności analizy, interpretacji oraz oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali.

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami nakierowana jest, przede wszystkim, na przygotowanie do realizacji zawodowej w zakresie audytu finansowego, kontrolingu, zarządzania finansami, pośrednictwa finansowego, konsultingu.

Lista przedmiotów do zaliczenia na Ekonomii nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: podstawy prawa gospodarczego, socjologia organizacji, polityka społeczna, finanse publiczne, ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka regionalna, organizacja i rynek ubezpieczeń. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ekonomii na UJ mogą wykorzystać w urzędach administracji publicznej, korporacjach międzynarodowych, bądź prowadząc własną działalność gospodarczą.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Olga, studentka II- stopnia Ekonomii mówi:

„Prestiżowy kierunek studiowany na prestiżowej uczelni powinien być receptą na sukces. Wiem, że rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający, ale studiowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim daje mi poczucie pewności siebie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent Ekonomii na UJ posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów ekonomicznych występujących we współczesnych gospodarkach,
 • prawa własności intelektualnej,
 • zarządzania ryzykiem,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych, społecznych i finansowych,
 • kierowania zespołem ludzi,
 • przeprowadzania audytu finansowego,
 • psychologii rynków finansowych,
 • standardów sprawozdawczości finansowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Ekonomii:

Absolwent Ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdzie zatrudnienie :

 • w przedsiębiorstwach,
 • w bankach,
 • w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • w administracji centralnej i lokalnej,
 • w firmach konsultingowych,
 • w organizacjach non- profit.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby otrzymać upragniony indeks i dołączyć do grona studentów Ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z każdego przedmiotu zdawanego na maturze.

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Komentarze (0)