Prawo

Prawo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Prawo – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika dla prawników
 • prawo konstytucyjne
 • prawo cywilne
 • prawo karne
 • powszechna historia prawa
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • socjologia prawa

 

Uniwersytet Jagielloński składa się z 16 wydziałów, 165 kierunków i 146 specjalności. Wśród nich znajduje się Prawo, prowadzone na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu różnych dyscyplin prawa, nabycia umiejętności interpretowania i stosowania przepisów prawnych, co prowadzi do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych.

Na długiej liści przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: logika dla prawników, prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo karne, powszechna historia prawa, prawo międzynarodowe publiczne, socjologia prawa.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Prawa na UJ mogą wykorzystać w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej.

 

Opinie

Podjęliśmy decyzję o studiowaniu Prawa. Ale na której uczelni podjąć naukę? Może na słynnym UJ? Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Grzesiek, student Prawa mówi:

„Przez cały pierwszy semestr chodziłem jak zaczarowany, bo nie wierzyłem, że dostałem się na te studia. Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak to brzmi! „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PRAWO - ważne informacje

Prawo studia Kraków

Prawo studia

Prawo studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent Prawa na UJ może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania i stosowania przepisów prawnych,
 • właściwej interpretacji przepisów,
 • obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
 • zarządzania własnością intelektualną,
 • egzekwowania praw własności intelektualnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Prawie:

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w :

 • sądach,
 • prokuraturach,
 • kancelariach adwokackich,
 • kancelariach notarialnych,
 • firmach konsultingowych,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • działach prawnych przedsiębiorstw, urzędów i administracji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji UJ

Komentarze (1)

Dx odpowiedz

Xd x