Prawo

Prawo

18.03.2024

Prawo – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawo w UKEN KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Progi punktowe na kierunek prawo - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kandydaci na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek prawo musieli uzyskać co najmniej 175 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Program kształcenia na kierunku Prawo nastawiony jest na pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych, przede wszystkim w zakresie nauk prawnych, nauk o polityce i administracji, a także ekonomii i finansów. Co oczywiste, kształcenie stanowi podstawę do ubiegania się o przyjęcie na aplikację sądową, prokuratorską, radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z prawem konstytucyjnym, łacińską terminologią, ustrojem administracji rządowej i samorządowej, prawem karnym, czy prawem cywilnym. Realizowane przedmioty mają również wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, hierarchizowania możliwych rozwiązań i skutków swoich decyzji.

Absolwenci studiów na kierunku Prawo przygotowani są do podjęcia wybranej aplikacji, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej.

 

Program studiów i przedmioty

Prawo główne przedmioty:

 • prawo karne skarbowe
 • prawoznawstwo
 • logika dla prawników
 • historia ustroju i prawa Polski
 • podstawy ekonomii
 • kultura prawna i społeczna
 • finanse publiczne
 • prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • prawo cywilne zobowiązaniowe
 • polityka regionalna i fundusze strukturalne

 

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to 58 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Prawo, prowadzone w systemie jednolitych studiów magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Celem nauki jest wykształcenie nowoczesnych prawników, sprawnie wykonujących obowiązki z zakresu obsługi prawnej  w sektorze publicznym i sektorze prywatnym. Prawo na UKEN w Krakowie to przygotowanie do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienie istotnych funkcji w instytucjach i organizacjach.

Na liście przedmiotów do zaliczenia widnieją, między innymi, takie zagadnienia jak: prawo karne skarbowe, kultura prawna i społeczna, finanse publiczne, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, prawo cywilne zobowiązaniowe, polityka regionalna i fundusze strukturalne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Prawa na UKEN mogą wykorzystać sądach, prokuraturach, kancelariach adwokackich, kancelariach notarialnych, organach administracji rządowej, instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach wymagających wiedzy prawniczej.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia olbrzymie problemy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji kandydaci zadają wiele pytań, z czego podstawowym może być takie: Jakie ma Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie opinie? Justyna, studentka Prawa na UKEN mówi:

„Wybierając uczelnię kierowałam się różnymi kryteriami. Sprawdzałam historię, osiągnięcia naukowe, grono wykładowców… I właśnie na fundamencie takich przesłanek wybrałam Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie„

 

 

Prawo Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej limity miejsc - rekrutacja 2023/2024

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie: 85
 • studia niestacjonarne jednolite magisterskie: 60

 

Prawo Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

 • studia stacjonarne: bezpłatne
 • studia niestacjonarne: 6000 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PRAWO - ważne informacje

Prawo studia Kraków

Prawo studia

Prawo studia online

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji problemów prawnych,
 • negocjacji i mediacji,
 • właściwej interpretacji przepisów,
 • prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej może znaleźć zatrudnienie w:

 • sądach,
 • prokuraturach,
 • służbach mundurowych,
 • kancelariach adwokackich,
 • kancelariach notarialnych,
 • instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających przygotowania prawniczego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Kandydaci na studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku 2024/2025 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów spośród: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Ponadto przyszli studenci administracji powinni wybrać także jeden przedmiot spośród języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, język łaciński i kultura antyczna.

Idź do strony uczelni

Komentarze (1)

Studentka odpowiedz

Reklama reklamą, ale rzeczywistość pozostawia wiele do życzenia, głównie ta ?praktyczna?