Architektura

Architektura

Architektura

30.01.2022

Architektura – Politechnika Lubelska 2022

Studia na kierunku architektura na Politechnice Lubelskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku architektura w POLLUB
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.: 

 • socjologia mieszkalnictwa i miasta
 • geometria wykreślna
 • matematyka
 • rysunek techniczny
 • projektowanie uniwersalne
 • architektura współczesna
 • graficzne techniki prezentacji

 

Politechnika Lubelska to 19 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Architektura, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie do wykonywania zawodu architekta. Służy temu przekazywanie wiedzy z różnych dziedzin, wśród których wymienić można historię i teorię architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa, czy technologii budowlanych, które połączone są z gruntowną wiedzą z zakresu przepisów techniczno- budowlanych, czy metod organizacji procesu inwestycyjnego. Architektura na Politechnice Lubelskiej to umiejętność kształtowania przestrzeni dla różnorodnych potrzeb i kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami.

Na długiej liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: socjologia mieszkalnictwa i miasta, geometria wykreślna, matematyka, rysunek techniczny, projektowanie uniwersalne, architektura współczesna, graficzne techniki prezentacji, ekonomika procesu inwestycyjnego, prawo budowlane, ochrona zabytków i miast zabytkowych, projektowanie ekologiczne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Architektury na PL mogą wykorzystać w pracowni architektonicznej i urbanistycznej, biurze inwestycyjnym, firmie projektowej, administracji publicznej.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Lubelska opinie? Dawid, student Architektury mówi:

„Studiowanie Architektury w Lublinie to bardzo fajna przygoda, gdyż uczyć się można już poprzez zwiedzanie miasta, chodzenie ulicami… No, a jeśli zapragnęło się studiować właśnie Architekturę, no to nie ma innej możliwości jak startować na Politechnikę Lubelską.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

Architektura studia Lublin

Architektura studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent Architektury na Politechnice Lubelskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania obiektów architektonicznych uwzględniając czynniki społeczne, wymogi środowiskowe i kulturowe,
 • prawa budowlanego,
 • ochrony zabytków,
 • rozwiązywania specjalistycznych problemów projektowych w zakresie architektury użyteczności publicznej,
 • tworzenia zasad i wartości obowiązujących we współczesnym kształtowaniu obszarów zurbanizowanych,
 • historii, teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych,
 • metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • projektowania mieszkań i domów jednorodzinnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent kierunku Architektura na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • pracowni architektonicznej lub urbanistycznej,
 • biurze inwestycyjnym,
 • firmie projektowej,
 • firmie doradczej,
 • administracji publicznej,
 • studio designu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Na kierunek architektura obowiązuje egzamin z rysunku (dwa rysunki ołówkiem: z natury i z wyobraźni). Brany jest pod uwagę również wynik z egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, j. obcego, j. polskiego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub c) egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Komentarze (0)