Informatyka

Informatyka

Informatyka

29.06.2022

Informatyka - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2022

Studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku informatyka w UJK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 75

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • matematyka dyskretna
 • programowanie obiektowe
 • systemy operacyjne
 • programowanie struktur cyfrowych
 • teoria informacji i jej przesyłania
 • paradygmaty programowania

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to 44 kierunki kształcenia. Jednym z nich Informatyka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, a także dodatkowych umiejętności technicznych z obszaru systemów informatycznych. Studenci poznają zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Informatyka na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego to także umiejętność programowania komputerów, oraz znajomość zasad inżynierii oprogramowania, która pozwala na efektywną pracę w zespołach programistycznych.  

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: analiza matematyczna, matematyka dyskretna, programowanie obiektowe, systemy operacyjne, programowanie struktur cyfrowych, teoria informacji i jej przesyłania, paradygmaty programowania. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Informatyki na UJK mogą wykorzystać w firmach komputerowych zajmujących się tworzeniem oprogramowania, lubadministracją sieci komputerowych, w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo- badawczych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Leszek, student Informatyki mówi:

„Pochodzę z Kielc i nigdy nie chciałem z nich wyjeżdżać. A skoro chciałem otrzymać najlepsze wykształcenie, to musiałam postarać się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, jednej z najbardziej znanych uczelni w Polsce. „

 

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Kielce

Informatyka studia

Informatyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent Informatyki na UJK może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania systemów cyfrowych,
 • architektury komputerów i systemów operacyjnych,
 • sieci telekomunikacyjnych, komputerowych oraz programowania sieciowego,
 • baz danych, baz wiedzy i sztucznej inteligencji,
 • inżynierii oprogramowania,
 • grafiki komputerowej i komunikacji człowiek- komputer,
 • technik wytwarzania aplikacji bazodanowych,
 • zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • projektowania i implementowania oprogramowania systemów komputerowych,
 • konfigurowania systemów komputerowych z uwzględnieniem efektywności ich pracy i bezpieczeństwa,
 • tworzenia aplikacji sieciowych,
 • analizy sieci telekomunikacyjnych i komputerowych,
 • stosowania metod numerycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach komputerowych,
 • szkolnictwie,
 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)