Informatyka - Kielce

Informatyka - Kielce

Informatyka - Kielce

Studia w Kielcach

na kierunku Informatyka

Odkryj kierunek informatyka w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować

Informatyka - studia Kielce 2021 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku Informatyka w Kielcach to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje 72 miejsca, a Politechnika Świętokrzyska oferuje 200 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PŚk.

czytaj dalej wszystko o Informatyka - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek informatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku informatyka

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Informatykę w Kielcach

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Żeby dostać się na studia w Kielcach na kierunku Informatyka, wystarczy zdobyć odpowiednią liczbę punktów, które przekroczą ustalony próg, gwarantując tym samym szansę na wkroczenie na drogę edukacji na wybranym kierunku. Przedmioty, które mają największe znaczenie w procesie rekrutacji na Informatykę, to: matematyka, informatyka, język obcy nowożytny.

Lista przedmiotów obowiązkowych do zdawania na maturze może się różnić, ponieważ każda z uczelni ustala własny program edukacji. Ponadto, procedury rekrutacyjne niekiedy ulegają pewnym zmianom na przestrzeni czasu. Warto mieć to na uwadze podczas aplikowania na Informatykę w Kielcach.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Świętokrzyska Politechnika Świętokrzyska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 29.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 29.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka w Kielcach

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Świętokrzyska Politechnika Świętokrzyska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA KIELCE STUDIA I STOPNIA

INFORMATYKA KIELCE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

Politechnika Świętokrzyska Politechnika Świętokrzyska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Przedmioty:

język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA KIELCE STUDIA STACJONARNE

INFORMATYKA KIELCE STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Świętokrzyska Politechnika Świętokrzyska stac. I stopnia:
200
II stopnia:
70
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
72
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Świętokrzyska Politechnika Świętokrzyska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku informatyka (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Politechnika Świętokrzyska Politechnika Świętokrzyska stacjonarne:
bezpłatne (limit: 200)
niestacjonarne:
4000 zł
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stacjonarne:
bezpłatne (limit: 72)
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (02.07.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Gdzie studiować na kierunku informatyka w Kielcach?

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka w Kielcach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska

 

Kierunki informatyczne w Kielcach

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku Informatyka w Kielcach

Kieleckie ośrodki akademickie robią wszystko w celu zwiększenia komfortu pobierania wiedzy swoich studentów. Dlatego właśnie Informatykę możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub zaocznym, niezależnie od tego, na jaką uczelnię w Kielcach się zdecydujesz. Studia stacjonarne cieszą się w Polsce największą popularnością, ponieważ nie wiążą się z koniecznością uiszczania opłat za czesne, a ich charakter pozwala na systematyczne uzupełnianie swojej wiedzy. Decydując się na studia dzienne musisz pamiętać, że konkurencja, z jaką się spotkasz podczas rekrutacji, będzie duża.

Zwolennikami studiów w trybie niestacjonarnym są najczęściej osoby pracujące lub chcące podjąć pełnoetatową pracę równolegle z kształceniem na studiach wyższych. Tryb zaoczny odbywa się w weekendy, dlatego studenci otrzymują możliwość zagospodarowania wolnego od nauki czasu w tygodniu w dowolny sposób. Kandydaci zobowiązują się do opłacania każdego semestru, jednak możliwość pogodzenia pracy z edukacją powinna sprawić, że koszty nie będą bardzo odczuwalne.. Pamiętaj, że twoje szanse na ukształtowanie przyszłej kariery zawodowej będą niezależne od wybranego trybu pobierania nauki. Decyduje on tylko o organizacji czasu studiowania.

 

 

1. Dla kogo te studia

Informatyka cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów oraz zapotrzebowaniem generowanym przez międzynarodowe korporacje i inne instytucje, których poprawne działanie jest ściśle powiązane z pracą wykwalifikowanych informatyków. Doskonałe zarobki i możliwość wyboru miejsca pracy to niewątpliwe atuty kierunku, które przyciągają wielu. Jednak nie każdego cechują predyspozycje do zgłębiania Informatyki.

Jeżeli coraz poważniej zastanawiasz się nad rozpoczęciem Informatyki w Kielcach, zastanów się, czy twoje umiejętności i zdolności do przyswajania skomplikowanych zagadnień matematycznych wystarczą do osiągnięcia wysokich wyników maturalnych i opanowania zagadnień na studiach. Matematyka jest niewątpliwą królową nauk, o czym świadczy fakt, że stanowi podstawowy filar pod rozwój zagadnień informatycznych.

Jeżeli marzysz o rozpoczęciu tego niezwykle przyszłościowego kierunku, powinieneś skierować swoje kroki ku uczelniom w Kielcach. Kilka z nich wzbogaciło oferowany repertuar kierunków o Informatykę, gwarantując studentom możliwość uzyskania solidnego i gruntownego wykształcenia, dzięki któremu ukształtują oni swoją przyszłość zawodową wedle osobistych oczekiwań.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku informatyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka w Kielcach realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynieria, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Kielcach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów

Zajęcia z bloku podstawowego siatki studiów informatycznych są konieczne do przyswojenia bardziej zaawansowanej wiedzy i umiejętności praktycznych, potrzebnych do odpowiedzialnego wywiązywania się ze wszystkich obowiązków zawodowych. Dlatego też jeżeli myślisz o studiowaniu Informatyki, przygotuj się na naukę matematyki na zaawansowanym poziomie. Dzięki niej nauczysz się analitycznego i logicznego myślenia, znacznie ułatwiającego pisanie programów i aplikacji.

Jak pewnie wszyscy wiedzą, jedną z najważniejszych części składowych całokształtu umiejętności każdego informatyka jest programowanie. Zatem na dalszych etapach studiów poznasz najważniejsze programy używane do celów programistycznych oraz dowiesz się nieco o najczęściej używanych językach kodowania. Dzięki temu staniesz się ekspertem w swojej dziedzinie.

Ile trwają studia na kierunku Informatyka w Kielcach

Ile trwają studia na kierunku Informatyka w Kielcach

Studia na kierunku Informatyka w Kielcach, w zależności od wybranego stopnia trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia informatyczne zaliczają się do typowych kierunków inżynierskich, których pierwszy stopień kończy się uzyskaniem przez absolwentów właśnie tego tytułu. Rozpoczynając Informatykę warto odgórnie wiedzieć, że czas przeznaczony na naukę musi wynieść trzy i pół roku lub cztery lata. Jednak na tym możliwości edukacyjne się nie kończą.

Studia magisterskie drugiego stopnia cechują się półtorarocznym lub dwuletnim czasem trwania, a ich ukończenie gwarantuje każdemu absolwentowi możliwość znalezienia jeszcze bardziej atrakcyjnych propozycji zawodowych oraz zgłębienie całej puli nowej wiedzy i umiejętności.

Mówiąc w skrócie – jeśli zdecydujesz się na podjęcie obu etapów opisywanego kierunku, zajmie ci to pięć lub 6 lat przy założeniu, że wszystkie egzaminy i kolokwia zdasz terminowo.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Informatyka w Kielcach

Informatyka to bez wątpienia jeden z najchętniej wybierany kierunek studiów. Być może ty także widzisz siebie na jednym z miejsc w ławce wykładowej. W związku z tym, że nie jest to kierunek odpowiedni dla absolutnie każdego absolwenta szkół średnich, dobrze, gdybyś tuż przed rekrutacją spróbował odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań.

 • Z zapartym tchem śledzisz wszystkie nowinki technologiczne?
 • Jesteś zainteresowany światem informatyki i technologii?
 • Nigdy nie miałeś problemów z nauką przedmiotów ścisłych?

 

W takim razie możesz z czystym sumieniem rozważyć aplikację na Informatykę w najbliższym możliwym terminie. Aby mieć duże szanse na pokonanie dużego grona konkurencji, powinieneś odpowiednio wcześnie rozpocząć przygotowania do rozszerzonej matury z informatyki, matematyki oraz języka angielskiego.

Jeżeli lubisz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, a intelektualne wyzwania są dla ciebie źródłem przyjemności, powinieneś rozważyć wzięcie udziału w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Możesz wziąć pod uwagę na przykład:

 • Olimpiadę Wiedzy Technicznej,
 • Olimpiadę Matematyczną,
 • Olimpiadę Informatyczną.

 

Zdobycie tytułu finalisty lub laureata dostarczy ci wystarczającej liczby punktów do rozpoczęcia dowolnie wybranego kierunku studiów, również Informatyki.

 

Proces rekrutacji

Niemal wszystkie uczelnie w Kielcach stawiają przed studentami zadanie polegające na zarejestrowaniu swojej kandydatury na wybrany kierunek za pośrednictwem elektronicznego formularza, który można znaleźć wchodząc na stronę internetową wybranego wcześniej ośrodka akademickiego.

Uzupełnienie profilu kandydata na Informatyke poprzez podanie uzyskanych na maturze wyników to nie wszystko, aby móc rozpocząć Informatykę już w październiku. Jako kandydat będziesz musiał zadbać o dostarczenie wszystkich potrzebnych dokumentów w określonym odgórnie terminie. Do zwieńczenia całokształtu procedur rekrutacyjnych będziesz potrzebował: kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografii do legitymacji studenckiej oraz dowodu potwierdzającego twoją tożsamość.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Informatyka w Kielcach

Jaka praca po studiach na kierunku Informatyka w Kielcach

Nie ulega wątpliwości, że techniczne kierunki studiów w Kielcach stwarzają bardzo szerokie i pragmatyczne możliwości zawodowe i niezależnie od tego, na jaką pracę zdecydujesz się jako absolwent Informatyki, jedno będzie pewne – okres bezrobocia oraz mało płatnego zatrudnienia ominie cię szerokim łukiem.

W świat coraz prężniej rozwijającej się elektroniki próżno szukać działalności gospodarczej, która funkcjonuje poprawnie bez wsparcia komputerowego. Dlatego jako informatyk bez trudu znajdziesz zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach o dowolnej specyfice, w której regularna pomoc specjalistów od wsparcia technicznego będzie nieoceniona.

Na studiach informatycznych każdy student ma okazję zmierzyć się z trudnościami programistycznymi. Niektórzy z pewnością bardzo je polubią i to właśnie dla nich zaistnieje możliwość zatrudnienia się w branży powiązanej z tworzeniem stron internetowych, aplikacji oraz gier komputerowych.

Projektowanie grafiki użytkowej przy pomocy zaawansowanych programów komputerowych to kolejna opcja, gwarantująca informatykom stabilną i dobrze płatną karierę zawodową. Jedynym warunkiem, który należy spełnić poza uzyskaniem solidnego wykształcenia, jest poczucie estetyki i talent plastyczny, posiadany przez niewielu.

Możliwość założenia własnej firmy, świadczącej dowolne usługi z zakresu szeroko rozumianej informatyki, to kolejna alternatywa dla rozpoczęcia dobrze prosperującej kariery zawodowej. Szanse zawodowe oferowane przez ukończenie Informatyki pozwoli każdemu absolwentowi na dopasowanie pracy do własnych zainteresowań i predyspozycji.

Jakie opinie mają studia na kierunku Informatyka w Kielcach

Młody wiek przyszłych studentów bardzo często wiąże się z pewnymi wątpliwościami, dotyczącymi wyboru drogi kształcenia i późniejszego zawodu. Dlatego opinie starszych i bardziej doświadczonych kolegów mogą okazać się dla wielu pomocne.

Karolina, studentka pierwszego roku Informatyki w Kielcach, mówi:

„Informatyka od zawsze była moją pasją. Jestem zadowolona, że mogę zgłębiać ten kierunek w jednym z najpiękniejszych polskich miast – w Kielcach. Codziennie przekonuję się o tym, że Informatyka kryje jeszcze więcej tajemnic, niż początkowo zakładałam, ale dzięki temu ciągle się rozwijam.”

9 uczelni w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


 

Komentarze (0)