Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

31.01.2022

Pedagogika - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2022

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w UJK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia edukacji
 • psychologia rozwojowa i osobowości
 • pedagogika opiekuńcza
 • emisja głosu
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • antropologia kulturowa
 • elementy logopedii
 • praca z dzieckiem zdolnym

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to 44 kierunki kształcenia. Jednym z nich Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie wszechstronnej wiedzy, niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Pedagogika na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to umiejętność komunikacji społecznej i posługiwania się warsztatem diagnostycznym.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: socjologia edukacji, psychologia rozwojowa i osobowości, pedagogika opiekuńcza, emisja głosu, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, antropologia kulturowa, elementy logopedii, praca z dzieckiem zdolnym, metodyka pracy korekcyjno- kompensacyjna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki na UJK mogą wykorzystać w agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy, studenckich biurach karier, w urzędach pracy, placówkach socjalizacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach pomocy rodzinie, czy ośrodkach kuratorskich.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Julita studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Studiowanie Pedagogiki to coś więcej niż nauka. To rozumienie drugiego człowieka, a także przekraczanie pewnych granic, które kiedyś się w sobie ustanowiło. Uniwersytet Jana Kochanowskiego właśnie łamie te granice, albo chociaż przestawia. Studiowanie Pedagogiki zdecydowanie otwiera. Zarówno na drugiego człowieka jak i na samego siebie.”

 

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Kielce

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent Pedagogiki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wychowania i kształcenia,
 • rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,
 • więzi społecznych i ich prawidłowości,
 • funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • biologicznych, psychologicznych, społecznych i filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania,
 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego,
 • dokonywania obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
 • projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych,
 • kulturowych uwarunkowań procesów edukacyjnych,
 • chorób zawodowych oraz ich profilaktyki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy,
 • studenckich biurach karier,
 • urzędach pracy,
 • szkołach,
 • placówkach socjalizacyjnych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • firmach szkoleniowych,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • zakładach poprawczych,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • jednostkach prewencyjnych policji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Pedagogiki i Psychologii

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Sandomierzu

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Pedagogiki i Psychologii

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów oraz ranking ocen.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)