Pedagogika - Kielce

Pedagogika - Kielce

Pedagogika - Kielce

Studia w Kielcach

na kierunku Pedagogika

Odkryj kierunek pedagogika w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Pedagogika - studia Kielce 2021 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku Pedagogika w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJK oraz na uczelniach niepublicznychCena za pierwszy rok studiów wynosi około 4360 zł.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Pedagogika +

Filia w Piotrkowie Trybunalskim stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Filia w Sandomierzu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Pedagogiki i Psychologii stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Pedagogikę w Kielcach

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • geografia
 • historia
 • język angielski
 • język francuski
 • język hiszpański
 • język niemiecki
 • język polski
 • język rosyjski
 • język włoski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Wszystkie kierunki studiów w Kielcach posiadają odgórnie ustalone wymagania rekrutacyjne, którym trzeba sprostać, aby móc rozpocząć wymarzoną karierę edukacyjną. Pedagogika należy do dość szerokiego kanonu studiów społecznych, dlatego aby móc rozpocząć ten kierunek, należy wykazać się doskonałą znajomością zagadnień z przedmiotów humanistycznych na rozszerzonym egzaminie maturalnym. Język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka oraz język angielski to przedmioty, do których powinieneś szczególnie się przyłożyć, chcąc rozpocząć Pedagogikę już w październiku.

Warto pamiętać, że pewnie niuanse związane z rekrutacją mogą ulegać niewielkim modyfikacjom lub nawet całkiem zmieniać się w czasie, dlatego staraj się systematycznie śledzić ustalenia zawarte na stronie internetowej wybranej wcześniej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Kielcach - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA KIELCE STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA KIELCE STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA KIELCE STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA KIELCE STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Kielcach

Pedagogikę, podobnie jak zdecydowaną większość kierunków studiów w Kielcach, można podjąć w trybie stacjonarnym oraz zaocznym, dlatego wszyscy studenci bez wątpienia zdołają dopasować specyfikę dotychczasowego życia do kwestii organizacyjnych związanych ze zdobywaniem wykształcenia wyższego. Jeśli zastanawiasz się, która z opcji będzie dla ciebie najodpowiedniejsza, treść tego akapitu z pewnością okaże się cenna.

Można rzec, że studia stacjonarne specyfiką odpowiadają powszechnie obowiązującym wyobrażeniom na temat studiów wyższych. Studenci są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich obowiązkowych wykładach i zajęciach, które odbywają się według wcześniej ustalonego planu w trakcie pięciu dni roboczych każdego tygodnia, za wyjątkiem dni i dłuższych okresów wolnych.

Studia niestacjonarne, zwane również zaocznymi, są swoistą odpowiedzią na zapotrzebowanie osób zdających sobie sprawę z tego, jak ważne jest wczesne zdobywanie pierwszego doświadczenia zawodowego, jednocześnie nie chcących rezygnować z kształcenia na jednej z uczelni wyższych. Kształcenie w ramach tego trybu ma charakter weekendowych zjazdów mających miejsce najczęściej dwa razy w miesiącu.

 

Kto, jeśli nie najmłodsze pokolenie, będzie miał wpływ na kształtowanie przyszłości świata w dosłownie każdym aspekcie? Dlatego prawidłowe ukształtowanie młodych umysłów przy jednoczesnym respektowaniu praw każdej jednostki do autonomii powinno leżeć w interesie instytucji zatrudniających doskonale wykwalifikowanych pracowników – pedagogów. Pedagogika jest dziedziną z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych, a w centrum jej zainteresowania leżą ludzie i szereg procesów związanych z ich rozwojem, wpływami środowiskowymi i wewnętrznymi oraz przede wszystkim szeroko rozumianym procesem wychowania.

Jednak powszechnie krążąca opinia o tym, że absolwenci studiów pedagogicznych mogą w swoim życiu zawodowym zajmować się jedynie kształceniem i opieką nad dziećmi, całkowicie mija się z prawdą. Wychowanie jest procesem, który dotyczy każdego człowieka na wszystkich etapach jego życia, dlatego rola pedagoga jest nieoceniona nawet w późnej dorosłości.

Uczelnie w Kielcach stwarzają możliwość kształcenia w ramach studiów pedagogicznych poprzez poszerzenie swojej oferty o ten kierunek. Obecnie Pedagogikę można podjąć na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, Staropolskiej Szkole Wyższej, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego oraz Świętokrzyskiej Szkole Wyższej.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia pedagogiczne zapewniają gruntowne przygotowanie do pełnienia wielu ról społecznych i zawodowych. W związku z ogromną odpowiedzialnością, jaką nakładają na absolwentów obowiązki wynikające z bycia pedagogiem, każdy ze studentów musi być przygotowany na zgłębienie szerokiej wiedzy oscylującej wokół kilku różnych dziedzin nauki, począwszy od filozofii, przez psychologię, na historii skończywszy. Oto kilka przedmiotów obecnych w siatce studiów pedagogicznych na większości uczelni:

 • podstawy socjologii,
 • teoretyczne podstawy kształcenia,
 • edukacja ogólnotechniczna z metodyką,
 • podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej,
 • patologie społeczne z elementami kryminologii,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • gerontologia z opieką paliatywną.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika w Kielcach realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Kielcach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Pomimo tego, że chętnych do podjęcia Pedagogiki w Kielcach nie brakuje, to bez wątpienia nie każda kandydatura powinna zostać wniesiona – nie każdy bowiem posiada odpowiednie predyspozycje do zgłębiania tego kierunku i prawidłowego wywiązywania się z przyszłych ról zawodowych.

Dlatego przyszli kandydaci na Pedagogikę w Kielcach powinni upewnić się, że posiadają dostateczną dozę empatii, cierpliwości i chęci zarówno do uposażania podopiecznych w odpowiednią wiedzę, jak i samokształcenia wynikającego z obcowania z ludźmi pochodzącymi z różnych środowisk. Warto pamiętać, że Pedagogika to nie tylko nauczanie dzieci i młodzieży, ale również uczestniczenie w procesach resocjalizacyjnych i adaptacyjnych w kwestii społecznej, dlatego studenci powinni wykazywać się sporą asertywnością i odpornością psychiczną.

Jeśli uważasz, że powyższy opis pasuje do ciebie, nie wahaj się dłużej i aplikuj na Pedagogikę w Kielcach!

 

4. Program studiów

Na ostateczny program studiów na wybranej uczelni ma wpływ kilka zasadniczych czynników. Jednak podstawowy filar Pedagogiki prawdopodobnie pozostanie niezmienny.

W trakcie studiów będziesz miał niepowtarzalną okazję do zapoznania się z podstawami kilku różnych dziedzin nauki, dlatego Pedagogikę można nazwać interdyscyplinarną. Podstawy psychologii ugruntują w tobie najważniejsze wiadomości o człowieku, jego emocjach i głównych motywach postępowania. Elementy socjologii będą niezwykle przydatne szczególnie dla tych, którzy planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w skupiskach ludzi, jak na przykład przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych.

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Kielcach

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Kielcach

Studia na kierunku Pedagogika w Kielcach, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na danym kierunku jest ustalany w taki sposób, aby studenci mieli szansę na terminowe wywiązanie się z wszystkich obowiązków edukacyjnych. Pedagogika należy do kierunków, które składają się z dwóch komplementarnych cyklów kształcenia. W związku z tym studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, a po pomyślnym ukończeniu każdego z etapów edukacji, studenci otrzymają dyplom licencjata wraz z uprawnieniami do podjęcia pracy zawodowej.

Studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika będą trwały dwa lata, a zwieńczająca ich ukończenie obrona pracy dyplomowej zagwarantuje każdemu absolwentowi upragniony tytuł magistra, który w znacznym stopniu poszerzy wachlarz jego zawodowych możliwości.

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Kielcach

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Kielcach

Ukończenie Pedagogiki na dowolnej uczelni w Kielcach zagwarantuje każdemu absolwentowi możliwość zdobycia stabilnej i dobrze płatnej pracy ściśle związanej z kierunkiem kształcenia. Ostateczny wybór ścieżki zawodowej będzie wypadkową kilku czynników, jednym z nich jest specjalność, na jaką zdecydujesz się w trakcie trwania studiów.

Na absolwentów czeka szansa na zatrudnienie się w żłobkach, przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych i innych placówkach oświatowych. Zainteresowani nieco inną stroną zgłębianego kierunku z pewnością odnajdą się w pracy związanej z więziennictwem, placówkami opiekuńczymi, domami dziecka i szeroko pojętą resocjalizacją dzieci i młodzieży.

Ukończenie Pedagogiki to doskonała szansa na otworzenie dobrze prosperującej działalności gospodarczej. Jako wykwalifikowany pedagog będziesz mógł założyć własne przedszkole lub inne, dowolnie wybrane miejsce o specyfice związanej ze świadczeniem pomocy ludziom na różnych etapach rozwoju, borykającym się z rozmaitymi problemami wychowawczymi i resocjalizacyjnymi.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Kielcach?

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika w Kielcach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
 • Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
 • Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Kielcach

Zanim ostatecznie zdecydujesz się na aplikację na Pedagogikę w Kielcach, postaraj upewnić się, że kierunek ten został skrojony na miarę twoich potrzeb, oczekiwań oraz osobistych predyspozycji i zainteresowań.

 • Lubisz pracę z ludźmi w różnym wieku?
 • Chciałbyś podjąć się odpowiedzialności związanej z uczestniczeniem w procesie wychowawczym potrzebujących osób?
 • Jesteś empatyczny, a nauki humanistyczne i społeczne są twoimi ulubionymi?

W takim razie powinieneś dowiedzieć się nieco więcej na temat całokształtu procesu rekrutacyjnego, aby przejść przez niego pewnym i świadomym krokiem ku wymarzonej pracy zawodowej. Osiągnięcie wysokich wyników maturalnych z przedmiotów takich jak język polski, wiedza o społeczeństwie, czy język angielski da ci znaczną liczbę punktów, które zwiększą szanse na rozpoczęcie Pedagogiki.

Zdobycie jednego z miejsc na podium w czasie uczestnictwa w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach przedmiotowych zagwarantuje możliwość rozpoczęcia dowolnie wybranego kierunku studiów z Pedagogiką włącznie.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać na drodze do rozpoczęcia Pedagogiki w Kielcach, jest zarejestrowanie swojej kandydatury za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce zatytułowanej „elektroniczna rejestracja kandydatów” lub o podobnej nazwie. Można ją bezproblemowo odnaleźć na stronie internetowej każdej kieleckiej uczelni, dlatego proces rekrutacji jest niezwykle łatwy i szybki.

Podczas wspomnianej wcześniej rekrutacji zostaniesz poproszony o wpisanie swoich danych osobowych oraz wyników uzyskanych podczas egzaminu maturalnego w odpowiednie miejsce formularza. W ten sposób wyrazisz chęć podjęcia Pedagogiki i jednocześnie poinformujesz o uzyskanych punktach uczelnię.

Po otrzymaniu pozytywnego werdyktu wskazującego na możliwość rozpoczęcia Pedagogiki już w październiku, staniesz przed obowiązkiej terminowego dostarczenia zdjęcia do legitymacji studenckiej, kserokopii dowodu osobistego oraz świadectwa maturalnego. W tej sposób zapewnisz sobie pewne miejsce w sali zajęciowej na wybranej uczelni w Kielcach.

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

kierunki studiów w Kielcach

studia w Kielcach

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Kielcach

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Kielcach

Studia w Kielcach na kierunku Pedagogika są przedmiotem zainteresowania wielu przyszłych studentów. Część z nich jednak nie jest do końca przekonana, czy rozpoczęcie tego kierunku studiów będzie właściwe. W takim przypadku przyda się zapoznanie z opiniami starszych kolegów, mających do czynienia z Pedagogiką na co dzień.

Dominika, studentka drugiego roku Pedagogiki w Kielcach, mówi:

„Od długiego czasu miałam w planach rozpoczęcie studiów pedagogicznych. Kiedy już zrealizowałam te plany, stałam się znacznie bardziej szczęśliwym człowiekiem. Szczerze polecam Pedagogikę wszystkim zainteresowanym.”

Kierunki pedagogiczne w Kielcach

9 uczelni w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KIELCACH NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)