Prawo

Prawo

Prawo - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • doktryny polityczno- prawne
 • prawo konstytucyjne
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo karne skarbowe
 • postępowanie cywilne
 • prawo rolne
 • etyka prawnicza
 • negocjacje i mediacje
 • dowody w procesie karnym

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to 44 kierunki kształcenia. Jednym z nich Prawo, prowadzone na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, dzięki której studenci kierunku zostają przygotowani do pracy w różnego rodzaju jednostkach organizacyjnych a także do samodzielnego wykonywania zawodu prawniczego. Studenci otrzymują wiedzę opartą na aktualnym prawie polskim i unijnym, orzecznictwie sądów i trybunałów.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: doktryny polityczno- prawne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe publiczne, prawo karne skarbowe, postępowanie cywilne, prawo rolne, etyka prawnicza, negocjacje i mediacje, dowody w procesie karnym. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Prawa mogą wykorzystać w organach ochrony prawnej, podmiotach gospodarczych realizujących różne rodzaje działalności, urzędach organów państwowych, podmiotach działających na rynku finansowym, instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających przygotowania prawniczego. Co najważniejsze, absolwent Prawa jest przygotowany do ubiegania się o każdą z aplikacji prawniczych.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Kamila, studentka Prawa mówi:

„Studiowanie Prawa to długa droga, na którą nie każdy jest przygotowany. Nauka kosztuje wiele wysiłku, czasami mniejszej ilości snu, ale warto. Studiowanie Prawa to olbrzymia satysfakcja, którą ciężko porównać z czymś innym. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia tekstów prawnych,
 • interpretowania przepisów,
 • prowadzenia procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych,
 • postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • postępowania nieprocesowego,
 • arbitrażu międzynarodowego,
 • organizacji i prowadzenia postępowania cywilnego,
 • prawa konsularnego i dyplomatycznego,
 • negocjacji i mediacji,
 • posługiwania się przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ich interpretowania,
 • prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • sądach,
 • prokuraturach,
 • kancelariach adwokackich,
 • kancelariach notarialnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Kielcach

UJK kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa, Admnistracji i Zarządzania UJK

Komentarze (0)