Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Politechnika Świętokrzyska - kierunki studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 2021

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Świętokrzyskiej to studia inżynierskie i magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka finansowa
 • grafika inżynierska
 • techniki wytwarzania
 • mechanika płynów i wymiana ciepła
 • procesy produkcyjne
 • bazy danych
 • wytrzymałość materiałów
 • rachunkowość komputerowa

 

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach to najważniejsze, techniczne kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie i inżynieria produkcji, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie bogatej wiedzy, będącej połączeniem wiedzy inżynierskiej z wiedzą menedżerską.

Lista przedmiotów do zaliczenia na Zarządzaniu i inżynierii produkcji nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: matematyka finansowa, grafika inżynierska, techniki wytwarzania, mechanika płynów i wymiana ciepła, procesy produkcyjne, bazy danych, wytrzymałość materiałów, rachunkowość komputerowa. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Świętokrzyskiej mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych, a także w administracji samorządowej.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Świętokrzyska opinie? Mateusz, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:

„Studiuję Zarządzanie i inżynierię produkcji bo chciałem połączyć swoje zdolności techniczne z pewną smykałką do biznesu. Studia na Politechnice Świętokrzyskiej dają mi możliwość rozwijania tych umiejętności, które być może dla innych są niepasujące do siebie.”

 

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - ważne informacje

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Kielce

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji:

Absolwent Zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Świętokrzyskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania środków i metod informatyki w zagadnieniach modelowania i symulacji komputerowej projektowania produktów,
 • stosowania informatycznych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie,
 • metod i technik planowania nowych i rozwoju istniejących wyrobów,
 • budowy i funkcjonalności informatycznych systemów wspomagania zarządzania produkcją,
 • tworzenia oraz analizy dokumentacji technicznej,
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z uwzględnieniem technik programowania,
 • organizacji, projektowania, wyposażenia oraz zakresu działalności serwisu maszyn,
 • komputerowej analizy danych,
 • analizy danych dotyczących procesów dynamicznych przy wykorzystaniu metod statystyki,
 • analizy i interpretacji sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa,
 • analizy rynku i podejmowania decyzji marketingowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Świętokrzyskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • jednostkach projektowych i doradczych,
 • jednostkach gospodarczych,
 • administracji samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Komentarze (0)