Zarządzanie i inżynieria produkcji - Kielce

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Kielce

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia Kielce 2021 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Kielcach to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Świętokrzyska oferuje 64 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PŚKCena za pierwszy rok studiów wynosi około 4100 zł.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie i inżynieria produkcji - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Zarządzanie i inżynieria produkcji w Kielcach

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Żeby dostać się na studia w Kielcach na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, należy posiadać przede wszystkim dobrze ugruntowaną umiejętność wykorzystywania umiejętności matematycznych w praktyce i udowodnić ją na rozszerzonym egzaminie maturalnym. W toku rekrutacji liczą się ponadto wyniki z matury z fizyki, języka angielskiego oraz informatyki. Chętnych do zajęcia jednego z dostępnych miejsc na tym kierunku zdecydowanie nie brakuje, dlatego jeżeli pragniesz wkroczyć w szeregi wybranej uczelni już w październiku, zadbaj o solidne przygotowanie do czekających cię egzaminów.

Procedury rekrutacyjne oraz przedmioty brane pod uwagę podczas rozważania kandydatury przyszłych studentów niekiedy ulegają pewnym zmianom. Regularne śledzenie ustaleń zawartych na stronie internetowej wybranego ośrodka akademickiego pozwoli uniknąć nieprzewidywalnego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Kielcach - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Kielcach

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Kielcach

Uczelnie w Kielcach starają się zadbać o komfort studiujących, co przejawia się między innymi w możliwości dwojakiego podjęcia większości kierunków studiów. Dlatego Zarządzanie i inżynieria produkcji oferuje studentom zgłębianie wiedzy w ramach trybu stacjonarnego oraz zaocznego.

Jeśli wybierzesz studia stacjonarne, będziesz uczęszczać na zajęcia rozłożone równomiernie pomiędzy pięcioma dniami każdego tygodnia roboczego, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych. W ten sposób zadbasz o uniknięcie natłoku obowiązków, skumulowanych do ogromnej porcji materiału.

Ukłonem w stronę osób, które z jakichś powodów nie mogą bądź nie chcą studiować w tygodniu, jest tryb niestacjonarny, zwany również zaocznym. Studenci wybierający tę opcję decydują się na weekendową naukę skoncentrowanego materiału. Wielogodzinna edukacja może być nieco męcząca, jednak niewątpliwą zaletą tego trybu dla wielu przyszłych studentów, jest jego charakter.. Pamiętaj, że studia zaoczne wiążą się z koniecznością opłacania czesnego.

Znalezienie wspólnego mianownika dla kilku na pozór niezależnych dziedzin nauki wydaje się zadaniem niezwykle trudnym i jednocześnie potrzebnym – w końcu istnieje szereg przyszłych studentów, objawiających wszechstronne zainteresowania i chcących jednocześnie zgłębiać więcej niż jedną dziedzinę współczesnej nauki. W dzisiejszych czasach można zauważyć duże zapotrzebowanie na absolwentów posiadających szereg kompetencji menedżerskich, uzupełnionych pragmatyczną wiedzą techniczną. Dlatego powstały studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Kielcach.

Dzięki przemyślanemu połączeniu kompleksowego zgłębiania zagadnień matematycznych, fizycznych i informatycznych oraz wiedzy z zakresu pełnienia pozycji lidera podczas prac polegających na zarządzaniu zespołami ludzkimi, które biorą czynny udział w szeroko rozumianych procesach produkcyjnych oraz samymi procesami.

Ta interdyscyplinarna, ale przede wszystkim innowacyjna dyscyplina nieustannie przyciąga wielu zainteresowanych, świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich. Z tego względu między innymi Politechnika Śląska w Kielcach postanowiła zaoferować możliwość podjęcia tego niezwykle przyszłościowego kierunku studiów.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Wszystkie studia inżynierskie opierają swój program nauki o dziedziny ścisłe i techniczne. Zarządzanie i inżynieria produkcji nie stanowi w tym przypadku żadnego wyjątku. Z tego względu każdy student zmierzy się z dość długą listą przedmiotów, wśród których prawdopodobnie znajdą się:

 • systemy transportowe,
 • analiza danych produkcyjnych,
 • materiałoznawstwo,
 • prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie,
 • sterowanie jakością,
 • informatyczne systemy zarządzania produkcją,

i wiele wiele innych. Pamiętaj, że nauka na Zarządzaniu i inżynierii produkcji może przysporzyć ci wielu trudów, które z pewnością zaprocentują w najbliższym czasie doskonałymi możliwościami zawodowymi i szansami na nieustający samorozwój w obszarze zagadnień technicznych.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Kielcach realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynieria, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Kielcach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Jak pewnie doskonale wiesz, nie istnieje jeden uniwersalny kierunek studiów, którego zgłębienie zadowoliłoby wszystkich studentów. Proces wyboru idealnej ścieżki edukacyjnej powinien zostać poprzedzony długotrwałymi przemyśleniami na temat własnych oczekiwań i planów na przyszłość – tylko w ten sposób można odpowiednio dobrać kształcenie.

Zarządzanie i inżynieria produkcji z pewnością okaże się dla ciebie doskonałym wyborem, jeżeli jesteś zainteresowany nowoczesnymi technologiami, a ich wdrażanie i wykorzystywanie w praktyce wydaje ci się niezwykle ciekawe, masz naturalny talent do nauki matematyki, fizyki oraz informatyki, a także chciałbyś związać swoją przyszłość z jednym z najbardziej pragmatycznych kierunków.

 

4. Program studiów

Program kształcenia na Zarządzaniu i inżynierii produkcji obfituje w przedmioty ścisłe oraz wdrażające studentów w świat pełnienia roli lidera. Interdyscyplinarność opisywanego kierunku objawia się w prezentowaniu zagadnień z pogranicza nauk technicznych, ekonomicznych, prawnych, a nawet częściowo psychologicznych i społecznych. Każdy student będzie miał szansę na wybór specjalności, która w najlepszym stopniu odpowie na jego zainteresowania i predyspozycje, umożliwiając tym samym rozpoczęcie kształcenia zgodnego ze specyfiką planowanej kariery zawodowej.

Specjalności oferowane przez uczelnie, na których istnieje możliwość podjęcia Zarządzania i inżynierii produkcji, to najczęściej:

 • inżynieria ochrony środowiska,
 • inżynieria produktów żywnościowych,
 • zarządzanie produkcją i usługami,
 • przedsiębiorczość i innowatyka.

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Kielcach

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Kielcach, w zależności od wybranego stopnia trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Zarządzanie i inżynieria produkcji jest typowym kierunkiem technicznym, którego przebieg zawiera się w dwóch komplementarnych cyklach kształcenia. Czas, jaki należy poświęcić na ukończenie wybranych studiów, jest czynnikiem, który zdecydowanie chciałby poznać każdy przyszły student.

Pierwszy stopień Zarządzania i inżynierii produkcji w Kielcach cechuje się trzy i pół letnim czasem trwania, a ukończenie tego etapu kształcenia skutkuje uzyskaniem tytułu inżyniera i tym samym możliwości rozpoczęcia pracy w zawodzie.

Magisterskie studia drugiego stopnia będą trwały jedynie półtora roku, a niezaprzeczalną zaletą wynikającą z ich ukończenia są znacznie lepsze perspektywy zawodowe na światowym rynku pracy.

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Kielcach

Studia w Kielcach na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji zapewniają absolwentom wiedzę i umiejętności, które są im niezbędne do podjęcia pracy w wielu sektorach gospodarczych. Absolwenci opisywanego kierunku doskonale radzą sobie w nadzorowaniu, projektowaniu oraz realizowaniu różnych procesów technologicznych.

Jeśli ukończysz Zarządzanie i inżynierię produkcji, możesz pracować jako doradca techniczny i organizacyjny, pracownik instytucji badawczo-rozwojowych, specjalista do spraw zarządzania procesami produkcyjnymi, a nawet zająć stanowisko administracyjne w międzynarodowych korporacjach bazujących na tworzeniu rozwiązań technologicznych.

Miejscami pracy inżynierów Zarządzania i inżynierii produkcji są najczęściej przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, transportowe, logistyczne, jednostki projektowe i badawcze oraz gospodarcze.

 

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Kielcach?

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Kielcach

 • Politechnika Świętokrzyska

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji w Kielcach

Zanim aplikujesz na Zarządzanie i inżynierię produkcji w Kielcach, upewnij się, że spełniasz podstawowe kryteria przybliżające do możliwości rozpoczęcia tego niezwykle pragmatycznego kierunku studiów.

 • Żadna nowinka technologiczna nie jest ci obca?
 • Dobrze się czujesz na pozycji lidera, a zespoły, którymi dowodzisz, zawsze były zadowolone ze współpracy?
 • Posiadasz wszechstronny talent menedżerski i techniczny, dlatego Zarządzanie i inżynieria produkcji wydaje ci się atrakcyjną propozycją edukacyjną?

Twierdząca odpowiedź na wszystkie powyższe pytania powinna zmotywować cię do zapoznania się ze szczegółowymi ustaleniami poszczególnych uczelni w kwestii rekrutacji. Jak już wiesz, przedmiotami mającymi szczególne znaczenie podczas aplikacji, są te, które można określić mianem ścisłych. Źródłem dodatkowych punktów rekrutacyjnych może być odniesienie sukcesu w następujących olimpiadach:

 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Matematyczna.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem koniecznym do wykonania na drodze do rozpoczęcia Zarządzania i inżynierii produkcji w Kielcach jest przystąpienie do elektronicznej rejestracji kandydatów. Z pewnością większość, o ile nie każdy, przyszły student miał okazję zapoznać się z tą procedurą już wcześniej, w trakcie rejestracji do szkoły średniej.

Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji, takich jak wyniki uzyskane na maturze oraz dane osobowe, przed kandydatem czas pełen niepewności i oczekiwania na werdykt, decydujący o przyjęciu na wybrany kierunek. Jeżeli okaże się on pomyślny, a ty wciąż będziesz chciał rozpocząć opisywany kierunek studiów, dostarcz fotografię do legitymacji, kserokopię świadectwa maturalnego oraz formularz zgłoszeniowy w ustalonym wcześniej terminie. Zadbaj o terminowość dostarczenia dokumentów, gdyż w przeciwnym wypadku twoja kandydatura zostanie odrzucona.

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

kierunki studiów w Kielcach

studia w Kielcach

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - ważne informacje

zarządzanie i inżynieria produkcji studia

studia inżynierskie i techniczne w Kielcach

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Kielcach

Niektóre kierunki studiów w Kielcach każdego roku przyciągają mnóstwo zainteresowanych studentów. Doskonałym przykładem jest Zarządzanie i inżynieria produkcji. O renomie tego kierunku świadczą opinie studentów i absolwentów.

Paulina, studentka drugiego roku Zarządzania i inżynierii produkcji w Kielcach, mówi:

„Myślę przyszłościowo, dlatego rozpoczęłam Zarządzanie i inżynieria produkcji. Możliwość rozwinięcia talentu menedżerskiego i jednoczesne zgłębienie skomplikowanych zagadnień technicznych to najważniejsza zaleta wybranych przeze mnie studiów. A dlaczego Kielce? Postanowiłam studiować w swoim rodzinnym mieście i nie żałuję.”

Kierunki inżynierskie i techniczne w Kielcach

Rozwiń

9 uczelni w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)