Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu to uczelnia, oferująca kandydatom na studia szeroki wachlarz kierunków z różnych dziedzin, humanistycznych, technicznych, medycznych. Jednym z nich jest Kierunek Lekarski, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, składających się na bagaż współczesnego lekarza. Studenci poznają objawy i przebiegi chorób, sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych, budowę i funkcję organizmu, działającego w zależności od warunków prawidłowych i nieprawidłowych. Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika to autorski program, polegający na łączeniu tematów i dyscyplin tak, aby uczyć się w sposób zrozumiały i zachowujący wiedzę na zawsze.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: biologia komórki, histologia, fizyka w medycynie, chemiczne podstawy życia, biologia molekularna, anatomia prawidłowa. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Kierunku Lekarskiego na UMK mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, pogotowiu ratunkowym, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. 

Podejmowanie decyzji o wyborze kierunku i uczelni, niektórym kandydatom spędza sen z powiek. Warto wtedy rozwiać wszelakie wątpliwości, aby bez trudu podjąć tę, istotną, decyzję. Jakie ma Uniwersytet Mikołaja Kopernika opinie? Sylwia, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Patron uczelni zobowiązuje. Jeśli jeden z najwybitniejszych ludzi w historii, opiekuje się naszą uczelnią, to możemy być pewni, że zostaniemy solidnie przygotowani zarówno do życia zawodowego, jak i życia jako dorośli, mądrzy ludzie. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika:

Absolwent Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • rozpoznawania problemów medycznych i określania priorytetów w zakresie postępowania lekarskiego,
  • zasad farmakoterapii,
  • mechanizmów uszkodzenia tkanek i komórek,
  • mechanizmów działania leków,
  • utrzymywania poprawnych relacji z pacjentem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Kierunku Lekarskim:

Absolwent Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu może znaleźć zatrudnienie w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJArtykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Toruniu

UMK kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Toruniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim UMK

Komentarze (0)