Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku dietetyka na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • histologia
 • chemia żywności
 • przechowywanie i utrwalanie żywności
 • pierwsza pomoc przedlekarska
 • żywność funkcjonalna i ekologiczna
 • fizjologia
 • biochemia ogólna

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie to edukacyjna wizytówka województwa zachodniopomorskiego, oferująca kandydatom szeroką gamę kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Dietetyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest wiedza o racjonalnym odżywianiu. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny i łączy w sobie wiedzę z różnych nauk: biologii, biochemii, medycyny klinicznej, technologii żywności, przetwórstwa żywności, profilaktyki zdrowia, higieny oraz fizjologii i patofizjologii.

Na długiej liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: histologia, chemia żywności, przechowywanie i utrwalanie żywności, pierwsza pomoc przedlekarska, żywność funkcjonalna i ekologiczna, fizjologia, biochemia ogólna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Dietetyki na PUM mogą wykorzystać w zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych, poradniach dietetycznych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie opinie? Paulina, studentka Dietetyki mówi:

„Dietetyka to coraz popularniejsza nauka, do której przekonuje się mnóstwo ludzi. Dietetyk ma za zadanie pomóc, a żeby pomagać trzeba wiedzieć jak to robić. Dlatego studiuję na znaczącej, prestiżowej uczelni, na której dowiem się wszystkiego, co wiąże się z moim przyszłym zawodem.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie:

Absolwent Dietetyki na PUM może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • żywienia człowieka zdrowego i chorego,
 • genetyki,
 • znajomości składu i właściwości surowców oraz produktów żywnościowych,
 • procesów chemicznych zachodzących w żywności podczas jej przechowywania i przetwarzania,
 • zasad żywienia i planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego,
 • komponowania diet w zależności od jednostki chorobowej,
 • mechanizmów działania leków i ich interakcji ze składnikami pokarmowymi,
 • samodzielnego poradnictwa dietetycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Dietetyce:

Absolwent Dietetyki na PUM może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach ochrony zdrowia,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • domach opieki społecznej,
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych,
 • poradniach dietetycznych,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcie na studia następuje na podstawie średniej ocen ze studiów, uzyskanej podczas studiów I stopnia o kierunku dietetyka oraz technologia żywności i żywienie człowieka z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Szczecinie

PUM kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM

Komentarze (0)