Dietetyka - Szczecin

Dietetyka - Szczecin

Dietetyka - Szczecin

Studia w Szczecinie na kierunku

dietetyka

Odkryj kierunek dietetyka w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Dietetyka - studia Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku Dietetyka w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2021/2022, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oferuje 65 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PUM oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 5640 zł do 7000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studia medyczne w Szczecinie na kierunku dietetyka umożliwią Ci nabycie potrzebnej wiedzy na temat żywności i żywienia człowieka chorego i zdrowego. Pamiętaj, że dietetyka to jedna z najprężniej rozwijających się nauk. Studenci mogą nabyć kwalifikacje w zakresie psychodietetyki oraz dietetyki sportowej. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie zdrowym żywieniem, ekologicznym stylem życia, aktywnością fizyczną.

Absolwenci zatrudniani są w klubach sportowych, w ośrodkach rekreacyjno-rehabilitacyjnych, w siłowni, w obozach sportowych dla młodzieży, w placówkach służby zdrowia, które zajmują się sportowcami, w placówkach naukowo-szkoleniowych, w obozach treningowych dla sportowców, w ośrodkach SPA.

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek dietetyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka

Uczelnie, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Turystyka i rekreacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Technologia żywności i żywienia człowieka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Dietetyka w Szczecinie

Sprostanie wymaganiom narzuconym przez uczelnie w Szczecinie, na których można podjąć Dietetykę, mogą wydawać się dość skomplikowane i wymagające znacznego nakładu pracy. Przedmiotami wiodącymi, jak w przypadku większości studiów medycznych, będą: biologia, chemia, fizyka. Nawet wysoki wynik uzyskany na podstawowej maturze może okazać się niewystarczający, dlatego warto rozważyć zmierzenie się z rozszerzonym poziomem tego egzaminu.

Pamiętaj, że procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni oraz ulegać zmianom w zależności od różnych czynników. Dlatego aby być w pełni świadomym kandydatem na wybrany przez siebie kierunek studiów, należy na bieżąco zaglądać na stronę internetową uczelni, celem zgłębienia aktualnych informacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w Szczecinie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA SZCZECIN STUDIA I STOPNIA

DIETETYKA SZCZECIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

DIETETYKA SZCZECIN STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka w Szczecinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku Dietetyka w Szczecinie

Studia w Szczecinie na kierunku Dietetyka adresowane są do osób gotowych na podjęcie wyzwania związanego z przyswajaniem skomplikowanego materiału z zakresu nauk medycznych. To właśnie na nich będzie bazował cały program studiów, dzięki czemu absolwenci będą nie tylko wykwalifikowanymi praktykami Dietetyki jako zawodu, ale również świadomymi znaczenia szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej oraz zorientowani w ogólnych założeniach nauk medycznych.

Uczelnie w Szczeciniektóre postanowiły zaoferować możliwość podjęcia studiów na kierunku Dietetyka, stara się ułatwić edukację każdemu z przyszłych absolwentów poprzez umożliwienie podjęcia studiów dwojako – w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Druga z opcji świetnie sprawdzi się u tych, którzy chcieliby pogodzić pracę na pełen etat ze zdobywaniem wyższego wykształcenia na studiach dietetycznych w Szczecinie.

 

Dietetyka kojarzona jest głównie ze specjalistami, którzy komponują jadłospis mający na celu zmniejszenie wagi w każdego z pacjentów. Problematyka tej nauki jest w rzeczywistości znacznie bardziej złożona i nie ogranicza się do wyłącznie jednego aspektu, jakim jest powszechny problem otyłości społeczeństwa.

Rozwój dzisiejszej nauki pozwolił na wyodrębnienie wielu nowych jednostek chorobowych, których głównym składnikiem są różnego rodzaju nietolerancje pokarmowe i alergie, wpływające destrukcyjnie na organizm dotkniętych nimi osób. Niektóre zaburzenia psychiczne, z anoreksją i bulimią na czele, czerpią swoje źródło w złych doświadczeniach jednostki, a skutkują negatywnymi zachowaniami żywieniowymi.

Wszystkie powyższe czynniki składają się na całokształt wiedzy, koniecznej do przyswojenia przez przyszłych absolwentów Dietetyki, którzy staną przed zadaniem niesienia fachowej pomocy pacjentom borykającym się z rozmaitymi przypadłościami, zarówno natury psychicznej, jak i fizycznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku dietetyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku dietetyka w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Czego się nauczysz na studiach

Nauka na studiach dietetycznych w Szczecinie z pewnością okaże się doskonałą przygodą, ale również krętą i wyboistą drogą ku uzyskaniu upragnionego tytułu i uprawnień do wykonywania pracy w zawodzie.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w ramach edukacji na tym kierunku z dużym prawdopodobieństwem odnajdziesz:

 • Parazytologię
 • Genetykę
 • Fizjologię z anatomią
 • Podstawy psychologii
 • Technologie informacyjne
 • Chemię żywności
 • Mikrobiologię ogólną i żywności
 • Kliniczny zarys chorób
 • Analizę i ocenę jakości żywności

 

3. Dla kogo te studia

Każde studia medyczne adresowane są do absolwentów szkół średnich, którzy charakteryzują się odpowiednimi, do pracy z ludźmi chorymi i zmagającymi się z wszelkiej maści zaburzeniami, cechami i wrodzonymi kompetencjami interpersonalnymi, aby mieli szansę na odniesienie sukcesu w życiu zawodowym i zapewnienie pacjentom należytej opieki. Zatem jak wygląda sylwetka idealnego kandydata na studia w Szczecinie na kierunku Dietetyka?

Jeśli chcesz aplikować na Dietetykę w Szczecinie, powinieneś wykazywać się dużą dozą empatii podczas codziennych kontaktów z ludźmi, być świadomym specyfiki swojego przyszłego zawodu, a także mieć zdolność do szybkiego i efektywnego przyswajania wiedzy z zakresu biologii i chemii. Jeśli czujesz, że odnajdziesz swoje powołanie na Dietetyce, nie wahaj się dłużej i aplikuj!

 

4. Wiedza i umiejętności

Na większości kierunków medycznych znajdziesz materiał z bardzo szerokiego obszaru - bowiem każdy z absolwentów musi być w stanie zapewnić pacjentom fachową opiekę, kiedy rutynowa sytuacja wymknie się spod kontroli i konieczne do wdrożenia będą specjalistyczne działania. Podobnie jest z Dietetyką.

Przygodę z tym kierunkiem rozpoczniesz od nauki ludzkiej fizjologii i anatomii, aby być świadomym, jakie czynniki wpływają na odpowiednie rozłożenie tkanki tłuszczowej i predyspozycji do jej gromadzenia. Żaden dietetyk nie mógłby wykonywać swojego zawodu odpowiedzialnie, gdyby nie zgłębił podstaw psychologii – spora część problemów żywieniowych, a więc ściśle związanych z dietetyką, bierze się ze złych przekonań psychicznych.

W trakcie studiów nauczysz się również komponowania pełnowartościowych posiłków w zależności od indywidualnych potrzeb, alergii pokarmowych oraz upodobań każdego z klientów. Umiejętność podjęcia współpracy z lekarzami różnych profesji pozwoli ci na odesłanie pacjenta, którego problem okaże się związany z zupełnie innym obszarem medycyny.

Ile trwają studia na kierunku Dietetyka w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Dietetyka w Szczecinie

Studia na kierunku Dietetyka w Szczecinie, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Dietetykę można podzielić na dwa etapy, z których ukończenie pierwszego zagwarantuje absolwentom uposażenie w taką wiedzę i umiejętności, które będą wystarczające, aby sprostać wymaganiom dzisiejszego rynku pracy i podjąć zawód zgodny z kierunkiem kształcenia.

Pierwszy stopień studiów na kierunku Dietetyka będzie trwał trzy lata i zostanie zwieńczony uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata, a tym samym uprawnień do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Nie warto jednak zaprzestawać nauki na tym etapie.

Studia magisterskie zdecydowanie uatrakcyjnią cię w oczach przyszłych pracodawców oraz uzupełnią posiadaną wiedzę i umiejętności. Drugi ze stopni Dietetyki będzie trwał cztery semestry, a więc dwa lata.

Gdzie studiować na kierunku dietetyka w Szczecinie?

Dietetyka studia w Szczecinie - uczelnie:

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Dietetyka w Szczecinie

Uczelnia w Szczeciniektóra poszerzyła zakres oferowanych kierunków o Dietetykę, posiada regulamin rekrutacyjny, który należy zgłębić, jakim należy sprostać, aby mieć szansę na dołączenie do grona studentów tego przyszłościowego kierunku. Przedmiotami, odgrywającymi główną rolę w procesie rekrutacji na Dietetykę, są najczęściej: biologia, chemia, fizyka, matematyka oraz język angielski.

Jedną z alternatywnych furtek wstępu na Dietetykę, poza standardowym zdaniem egzaminu maturalnego lub wykazaniem się dobrymi efektami kształcenia na poprzednim etapie edukacji, jest zdobycie tytułu finalisty lub laureata olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim. Dają one wolny wstęp na dowolnie wybrany kierunek, w którego programie zawiera się przedmiot z olimpiady.

 

Proces rekrutacji

Żeby dostać się na kierunki studiów w Szczecinie, również na Dietetykę, należy najpierw wyrazić swoje zainteresowanie daną dziedziną wiedzy poprzez zgłoszenie swojej kandydatury za pośrednictwem zawartego na stronie uczelni formularza. W skrócie etap ten będzie polegał na wpisaniu w odpowiednie miejsca uzyskanych na maturze wyników procentowych, które zostaną automatycznie przeliczone na punkty i wysłane do wglądu komisji rekrutacyjnej.

W przypadku rekrutacji na drugi stopień Dietetyki, sprawa będzie wyglądała analogicznie – za pośrednictwem strony internetowej wybranej uczelni pochwalisz się jej władzom uzyskanymi na dyplomie ocenami, branymi pod uwagę w konkursie na drodze aplikacji.

 

Potrzebne dokumenty

Kiedy po wywieszeniu list przyjętych na Dietetykę w Szczecinie, będziesz w stanie na jednej z nich odnaleźć swoje nazwisko, pozostanie ci już tylko dostarczenie dokumentów, które zwieńczą cały proces. Oczywiście o ile nie chciałbyś zostać skreślonym.

Fotografia do legitymacji, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopiami oraz ewentualny formularz aplikacyjny, do pobrania ze strony internetowej.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Dietetyka w Szczecinie

Jaka praca po studiach na kierunku Dietetyka w Szczecinie

Przyszłościowość Dietetyki w Szczecinie w najbardziej widoczny sposób potwierdza liczne grono ochotników, pragnących podjąć właśnie ten kierunek, aby mieć szansę na dobrze płatną i rozwijającą pracę. Zatem w jakich miejscach będziesz mógł się zatrudnić jako jeden z absolwentów opisywanego kierunku studiów?

Pierwszą placówką, jaka niewątpliwie przyjdzie na myśl podczas rozważań o zawodzie dietetyka, będą wszelkiego rodzaju poradnie dietetyczne, w których można zasięgnąć informacji na temat właściwości swoich nawyków żywieniowych, prowadzonego stylu życia, a także skontrolować BMI i poprosić o rozpisanie diety.

Kolejną opcją będzie praca w gabinetach medycyny estetycznej, bowiem jest to miejsce, do którego zgłaszają się najwięksi miłośnicy piękna, niekoniecznie naturalnego. Kluczowym zaleceniem dla podtrzymania efektów wielu zabiegów jest utrzymywanie odpowiedniej diety – i tutaj twoja rola jako dietetyka.

Ponadto każdy z absolwentów studiów medycznych na kierunku Dietetyka w Szczecinie będzie mógł się zatrudnić w:

 • Gabinetach SPA i fitness
 • Placówkach oświatowych
 • Szpitalach
 • Centrach dla sportowców

 

Szerokie możliwości zawodowe generowane są przez interdyscyplinarność Dietetyki jako nauki. Jak sam widzisz, po jej ukończeniu z pewnością nie narazisz się na długotrwałe bezrobocie.

Jakie opinie mają studia na kierunku Dietetyka w Szczecinie?

Opinie studentów i absolwentów interesującego cię kierunku mogą rozwiać wiele wątpliwości na temat tego, czy warto iść obraną ścieżką, czy jednak lepiej zmienić ją na inną.

Joanna, studentka pierwszego roku Dietetyki w Szczecinie, mówi:

„Odkąd pamiętam tematyka odżywiania leżała w kręgu moich najbliższych zainteresowań. Sama przez długi czas borykałam się ze złymi nawykami żywieniowymi, dlatego wiem, jaką krzywdę zarówno fizyczną, jak i psychiczną mogą wyrządzić człowiekowi. Wybrałam Dietetykę w Szczecinie, aby nieść pomoc ludziom, którzy są ofiarami złego stylu życia. Nie mogłam dokonać lepszego wyboru.”

Kierunki medyczne w Szczecinie

Rozwiń

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

Komentarze (0)