Administracja

Administracja

05.04.2024

Administracja – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja w WSAIB GDYNIA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Administracja główne przedmioty:

 • prawo podatkowe
 • współczesne systemy administracji publicznej
 • postępowanie administracyjne
 • prawo karne skarbowe
 • prawoznawstwo
 • prawo celne
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • protokół w biznesie
 • bezpieczeństwo żeglugi i bezpieczeństwo statków

 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni to uczelnia, oferująca kandydatom najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Administracja w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni to przygotowanie do pracy w strukturach administracji samorządowej, państwowej i międzynarodowej, a także w działach administracji przedsiębiorstw prywatnych. Najważniejszym założeniem nauki na kierunku jest uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, i zagadnień ekonomicznych. Studenci poznają zasady organizowania struktury komunikacji i obiegu dokumentów, techniki biurowej, organizowania i kierowania zespołami. Administracja w WSAiB to także wiedza na temat struktur, podstaw prawnych i zakresu kompetencji działalności administracji samorządowej, rządowej i europejskiej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni dzielą się na następujące specjalności: Administracja celna i skarbowa, Administracja regionalna i europejska, Dyplomacja i służba konsularna, Administracja bezpieczeństwa publicznego, Administracja morska, Administracja rządowa i samorządowa, Mediacje rodzinne. Bogaty program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: prawo podatkowe, prawo karne skarbowe, prawo celne, międzynarodowe stosunki polityczne, protokół w biznesie, bezpieczeństwo żeglugi i bezpieczeństwo statków. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji w WSAiB mogą wykorzystać w placówkach dyplomatycznych, administracji celnej, administracji skarbowej, urzędach morskich, organach partii politycznych, placówkach kulturalnych, instytucjach pozarządowych.

Studia to temat, który niejednemu młodemu człowieka spędza sen z powiek. Najpierw trzeba wybrać odpowiedni dla siebie kierunek, a potem jeszcze najlepszą uczelnię. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, a nasza uwaga skupiona jest na Trójmieście, warto zadać pytanie: Jakie ma Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni opinie? Jagoda, studentka Administracji mówi:

„Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu to nowoczesna uczelnia, która oferuje ciekawe specjalności na swoich kierunkach. Właśnie dlatego tutaj studiuję, bo chciałam zyskać konkretne wykształcenie, wiedzę z konkretnego zakresu.”

 

Administracja Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 5950 zł

studia niestacjonarne: od 6600 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni:

Absolwent Administracji w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw prawnych i kompetencji działalności administracji samorządowej, rządowej i europejskiej,
 • organizowania struktury komunikacji i obiegu dokumentów,
 • zasad negocjacji i rozwiązywania konfliktów,
 • postępowania skarbowego,
 • portowego prawa administracyjnego,
 • prawa przewozów morskich,
 • marketingu i public relations,
 • prawa wyborczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni znajdzie zatrudnienie w:

 • służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych,
 • instytucjach pozarządowych,
 • placówkach kulturalnych,
 • organach partii politycznych,
 • urzędach morskich,
 • kapitanatach,
 • administracji celnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Administracja w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni nie obowiązują progi punktowe i przedmioty kwalifikacyjne. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

STUDIA W GDYNI - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdyni

Studia w Gdyni

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Gdynia

Administracja studia

Administracja studia online

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia administracji w Gdyni

WSAiB w Gdyni kierunki

Jakie są kierunki administracji w Gdyni

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Komentarze (0)