Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni - kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych
 • zintegrowane systemy ochrony danych
 • bezpieczeństwo danych osobowych
 • polityka penitencjarna
 • koncepcje kryminologiczne
 • prowadzenie działań antydywersyjnych

 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie Trójmiasta. W gronie oferowanych kierunków kształcenia znajduje się Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni to propozycja dla zainteresowanych karierą w służbach mundurowych, stanowiąca przygotowanie do pracy w wielu obszarach związanych z szeroko pojętym przeciwdziałaniem zagrożeniom. Założeniem nauki na tym kierunku jest uzyskanie wiedzy będącej połączeniem nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania. Studenci zaznajamiają się z zasadami prawnymi regulującymi obszary, które związane są z bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpieczeństwem państwa, zarządzaniem kryzysowym i tematyką bezpieczeństwa na poziomie branżowym, jak również problematyką różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie.

Bogaty program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych, zintegrowane systemy ochrony danych, bezpieczeństwo danych osobowych, polityka penitencjarna, koncepcje kryminologiczne, prowadzenie działań antydywersyjnych, zarządzanie czasem.  Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane na studiach mogą prowadzić do zatrudnienia w jednostkach obrony terytorialnej, komórkach organizacyjnych jednostek administracji publicznej, organach wymiaru sprawiedliwości, podmiotach gospodarczych zajmujących się branżą IT.

Jeśli wybraliśmy odpowiedni dla siebie kierunek kształcenia, to następnym krokiem jest decyzja związana z wyborem uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni opinie? Tomek, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni to świetna uczelnia, bo tutaj zdobywa się wiedzę praktyczną. Studiuję Bezpieczeństwo wewnętrzne na specjalności Obrona terytorialna kraju i zajęcia nie są nudnymi wykładami, ale ćwiczeniami na strzelnicy, szkoleniami, treningami z technik samoobrony. Właśnie powinno wyglądać podejście do kształcenia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent Bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zabezpieczenia ludności na wypadek konfliktów zbrojnych,
 • zasad zabezpieczenia danych i informacji,
 • czynności procesowych, operacyjnych o śledczych,
 • psychologii zeznań i wyjaśnień,
 • kierowania organizacją na poziomie strategicznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach analitycznych i badawczych,
 • instytucjach zwalczających cyberprzestępczość,
 • administracji państwowej,
 • organach wymiaru sprawiedliwości,
 • jednostkach obrony terytorialnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Lęborku

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia społeczne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

WSAiB w Gdyni kierunki

Jakie są kierunki ochrony i bezpieczeństwa w Gdańsku i Gdyni

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)