Administracja

Administracja

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa - kierunki studiów

Administracja – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie 2021

Studia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Mechanizmy gospodarki rynkowej
  • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
  • Organizacja i zarządzanie
  • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
  • Fundusze UE
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to jedna z największych uczelni niepublicznych w kraju, kształcąca w zakresie administracji, prawa i biznesu. Jednym z kierunków jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Administracja w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej zakłada przekazanie szerokiej wiedzy, co zaowocować ma kwalifikacjami prawniczymi, ekonomicznymi, psychologicznymi i socjologicznymi, a także rzetelnym przygotowaniem do działania w obrębie administracji i gospodarki.

Stale zmieniający się rynek pracy oraz oczekiwania pracodawców wymagają coraz większej wiedzy i kompetencji. W obecnych czasach szczególnie wartościowe staje się wykształcenie dające szanse na podjęcie pierwszej pracy w różnych instytucjach, jak i szybkie przekwalifikowanie się na inne stanowisko pracy.

Dostrzegając takie potrzeby proponujemy nowoczesną ofertę dydaktyczną: „nowy kierunek studiowania – administracja//zarządzanie”. Studia rozpoczynasz na kierunku „administracja//zarządzanie”. Pierwszy rok ma charakter ogólny i przygotowuje Cię do podjęcia świadomej i rozsądnej decyzji o wyborze kierunku studiów i specjalności. Decyzję tę podejmiesz dopiero pod koniec I roku studiów. Wybierając kierunek „administracja” będziesz mieć pewność uzyskania wszechstronnego wykształcenia pozwalającego na odnalezienie się na rynku pracy. Uzupełnieniem tego wykształcenia są specjalności, które realizujemy nowoczesnymi metodami i w nowatorski sposób. Student sam wybiera jaką specjalność chce studiować.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: Mechanizmy gospodarki rynkowej, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Organizacja i zarządzanie, Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Fundusze UE, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Socjologia organizacji, Myślenie projektowe, Kultura administrowania, Public relations i tworzenie wizerunku instytucji publicznych.

A co po studiach? Absolwent Administracji w WSPiA znajdzie zatrudnienie w Urzędach, Firmach doradztwa podatkowego, ZUS-ie, Bankach, Firmach ubezpieczeniowych, consultingowych , Przedsiębiorstwach, Firmach HR, Turystyce, Organizacjach pozarządowych, Agencjach reklamowych i nieruchomości oraz mają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Okres rekrutacji na uczelnie, to czas wypełniony wieloma pytania. Aby rozwiać wątpliwości i pomóc w dokonaniu wyboru, zadajmy pytanie: Jakie ma WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa opinie? Gabrysia, studentka Administracji mówi:

W WSPiA najbardziej podoba mi się to, że mogę zyskać znacznie więcej kwalifikacji niż te, które pozyskałabym studiując mój kierunek gdzie indziej, w innych warunkach i na bazie innego programu.”

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Rzeszowie

WSPiA w Rzeszowie kierunki

Jakie są kierunki administracji w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)