Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

05.07.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPIA RZESZÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: 5200 zł

studia niestacjonarne: 4500 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE
  • Przestępczość ekonomiczna w Polsce
  • Prawo karne

 

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa kształci w najpopularniejszych kierunkach, związanych z biznesem, administracją i prawem. Wśród nich znajduje się Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPiA w Rzeszowie to połączenie zagadnień z zakresu nauk społecznych i prawnych, będących podstawą poprawnego analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Studenci poznają zasady funkcjonowania państwa- jego ustroju i struktury, a także zadania administracji publicznej i problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej dzielą się na następujące specjalności: Cyberbezpieczeństwo, Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, Kryminalistyka i kryminologia, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo narodowe. Realizowane specjalności mają za zadanie poprowadzić do konkretnych obszarów zawodowych, na przykład: specjalność Cyberbezpieczeństwo to przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji. Studenci uczą się wskazywać zagrożenia w cyberprzestrzeni, zwalczać je i przeciwdziałać.   

 

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczenia?

Na przykład: Nauki o bezpieczeństwie, Kryminologia i kryminalistyka, Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE, Przestępczość ekonomiczna w Polsce, Prawo karne , konstytucyjne, administracyjne, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Bezpieczeństwo informatyczne i cyberprzestępczość, Bezpieczeństwo w miejscach publicznych, Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, Bezpieczeństwo komunikacyjne, Patologie społeczne, Strategia walki z korupcją.

 

A co po studiach?

Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego znajdą zatrudnienie w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Wojsku, Krajowej Administracji Skarbowej, Służbie Więziennej, Służbach Specjalnych: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Inspekcji Transportu Drogowego, Służbie Ochrony Kolei, Firmach Ochrony Osób i Mienia, Firmach Detektywistycznych, urzędzie wojewódzkim i miejskim: wydziały zarządzania kryzysowego.

Okres wyboru studiów bywa nierzadko bardzo stresujący. Kandydaci na studia szukają, porównują, sprawdzają – wszystko po to, by potem nie żałować swojej decyzji.

 

Jakie ma WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa opinie

Bartek, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

Studiowanie Bezpieczeństwa wewnętrznego w WSPiA to nauka, przygoda i prawdziwa przyjemność. Zajęcia odbywają się w profesjonalnym laboratorium kryminalistycznym, albo elektronicznej strzelnicy. Tak właśnie powinno wyglądać kształcenia praktyczne i rzeczywiste przygotowanie do zawodu. Jeśli ktoś chce studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne, to tylko tutaj.”

 

Koncepcję kształcenia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” oparliśmy o założenie, iż w przyszłości, jako nasz absolwent, powinieneś wykazywać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w przyszłym zawodzie. Dlatego też na tym kierunku wykładowcami są zarówno znakomici pracownicy naukowi, jak i liczni przedstawiciele instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy równolegle sprawują istotne funkcje służbowe. Takie „uzawodowienie” kształcenia gwarantuje naszym absolwentom większe szanse w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

 

PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE

Stawiamy także na to, abyś miał jak najlepsze przygotowanie fizyczne do przyszłej służby „w mundurze”. W związku z tym zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz na profesjonalnym torze przeszkód na wzór toru na egzaminie sprawnościowym do służb mundurowych, a także na strzelnicy elektronicznej prowadzą czynni funkcjonariusze Oddziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

 

WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ GŁÓWNĄ POLICJI

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała (w 2011 r.) porozumienie z Komendą Główną Policji. Dzięki niemu absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, którzy zostaną przyjęci do służby w Policji, mogą odbywać krótsze szkolenie podstawowe.

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Rzeszów

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przyjmowanie kandydatów na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)