Administracja

Administracja

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - kierunki studiów

Administracja – Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi 2021

Studia na kierunku administracja w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia administracji, 
 • konstytucyjny system organów państwa, 
 • ustrój samorządu terytorialnego, 
 • postępowanie administracyjne, 
 • prawo gospodarcze publiczne, 
 • polityka społeczna, 
 • prawo organizacji międzynarodowych

 

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi oferuje kandydatom ponad 40 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem nauki jest zdobycie wiedzy z obszaru nauk społecznych, co stanowi podstawę przygotowania do aktywnego uczestnictwa w procesie administrowania w ramach podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego. Studenci uczą się rozwiązywać problemy natury zawodowej, komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy, posługiwać się dostępnymi środkami informacji, oraz organizować i kierować zespołem ludzi. Administracja w AHE to także realizowanie projektu kreatywnego, czyli uczestnictwo w konwersatoriach i warsztatach, mających na celu rozwijanie umiejętności, oraz wykształcenie zdolności analitycznego i abstrakcyjnego myślenia.

W programie nauczania zawarto następujące przedmioty: historia administracji, konstytucyjny system organów państwa, ustrój samorządu terytorialnego, postępowanie administracyjne, prawo gospodarcze publiczne, polityka społeczna, prawo organizacji międzynarodowych. A co po studiach? Absolwenci Administracji w AHE znajdą zatrudnienie jako urzędnik jednostek samorządu terytorialnego, specjalista z zakresu zastosowań informatyki w administracji, pracownik biurowy kancelarii prawniczych, urzędnik biura rachunkowego, pracownik działu personalnego.

 

Opinie

Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować w Łodzi, warto zapytać: Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Natalia, studentka Administracji mówi:

„Studia w AHE to przygotowanie do dorosłego, aktywnego życia zawodowego. Wiedzę zdobywam nie tylko podczas zajęć, ale także przez uczestnictwo w kole naukowym, w którym realizujemy ciekawe projekty naukowe. Daję AHE piątkę z plusem.”

 

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Łódź

Administracja studia

Administracja studia online

Administracja studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej:

Absolwent Administracji w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji i zarządzania w administracji,
 • polityki ekonomicznej państwa,
 • pozyskiwania funduszy unijnych,
 • analizy finansowej,
 • prowadzenia ksiąg podatkowych,
 • zastosowań informatyki w administracji,
 • obsługi kadrowej podmiotów gospodarczych,
 • prawa procesowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może znaleźć zatrudnienie jako:

 • kierownik gospodarczy i administracyjny,
 • urzędnik jednostek samorządu terytorialnego,
 • pracownik urzędu skarbowego,
 • pracownik biurowy kancelarii prawniczej,
 • urzędnik biura rachunkowego i biura podatkowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Administracja

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Jaśle

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

AHE kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne i administracyjne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)