Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - kierunki studiów

Ochrona środowiska – Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi oferuje kandydatom studia licencjackie, magisterskie i inżynierskie. Wśród nich znajduje się kierunek Ochrona środowiska, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy, którą łączy w sobie zagadnienia przyrodnicze z kompetencjami inżynierskimi oraz umiejętnościami z zakresu zarządzania i stosowania prawa w zakresie ochrony środowiska. Studenci poznają zasady pozyskiwania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, wdrażania systemów nowoczesnej gospodarki odpadowej, rekultywacji obszarów zdegradowanych na skutek działalności człowieka, oraz kształtowania środowiska w skali lokalnej, regionalnej i krajowej.   

Jakie przedmioty znajdziemy w programie nauczania? Między innymi: podstawy chemii nieorganicznej, podstawy chemii organicznej z elementami biochemii, hydrologię i gospodarkę wodną, klimatologię z meteorologią, różnorodność biologiczną, ekonomię i zarządzanie w ochronie środowiska, technologie bioenergetyczne. Absolwenci Ochrony środowiska w AHE bez trudu znajdą zatrudnienie w firmach i instytucjach wykorzystujących odnawialne źródła energii, przedsiębiorstwach produkcyjnych i zakładach przemysłowych na stanowiskach ds. ochrony środowiska, przedsiębiorstwach zajmujących się czynną ochroną środowiska, administracji rządowej i samorządowej, ośrodkach naukowo-badawczych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Aneta, studentka Ochrony środowiska mówi:

„W Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej znalazłam swoje miejsce. Miejsce, w którym mogę rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także spotkałam ludzi, którzy interesują się podobnymi rzeczami i podobnie postrzegają niektóre sprawy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej:

Absolwent Ochrony środowiska w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów fizyko-chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku przyrodniczym,
 • procesów geomorfologicznych, geologicznych i hydrologicznych zachodzących na powierzchni Ziemi,
 • wykorzystywania praw przyrody w technice i życiu codziennym,
 • przyczyn zagrożeń i zniszczenia poszczególnych komponentów środowiska oraz metod ich ochrony,
 • wykonywania obliczeń chemicznych,
 • wpływu działalności człowieka na środowisko,
 • technologii stosowanych w ochronie środowiska,
 • racjonalnego gospodarowania odpadami,
 • alternatywnej energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii,
 • metod rekultywacji obszarów zdegradowanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach i instytucjach zajmujących się wykorzystaniem OZE,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i zakładach przemysłowych,
 • biurach i firmach projektowych,
 • firmach konsultingowych,
 • ośrodkach naukowo-badawczych,
 • organizacjach pozarządowych i fundacjach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Ochrona środowiska- wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne w Łodzi

AHE kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)