Analiza danych

Analiza danych

Analiza danych

16.03.2022

Analiza danych – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku analiza danych na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata/inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku analiza danych w UŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lub 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku analiza danych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Rachunkowość finansowa
 • Podstawy programowania
 • Wstęp do pakietów statystycznych
 • Marketing internetowy
 • Techniki prezentacji
 • Elementy statystyki opisowej
 • Przetwarzanie danych tekstowych
 • Elementy matematyki bankowej
 • Makroekonomia 
 • Rynek kapitałowy

 

Uniwersytet Łódzki to wyraźny punkt na akademickiej mapie kraju. Uczelnia proponuje wiele innowacyjnych kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Analiza danych, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest poznanie podstaw metodologii badań oraz zdobycie wiedzy teoretycznej umożliwiającej opracowywanie nowych metod badawczych w zakresie analizy danych. Ponadto, studenci zapoznają się z metodami projektowania inżynierskiego oraz tajnikami wiedzy inżynierskiej w zakresie rozwiązywania problemów mających swoje źródło w praktycznych przykładach z obszaru analizy danych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W gronie przedmiotów realizowanych w programie nauczania znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: środowisko pracy analityka, arkusze kalkulacyjne, matematyka konkretna, architektura systemów komputerowych, programowanie podstawowe, matematyka bankowa, pakiety statystyczne, analiza techniczna, programowanie baz danych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Analizy danych na UŁ mogą wykorzystać w instytucjach finansowych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, zakładach produkcyjnych, firmach z branży IT, instytucjach naukowo- badawczych, ośrodkach badania opinii publicznej.

Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Mateusz, student Analizy danych mówi:

„Umiejętności nabyte podczas studiów można wykorzystać w różnych branżach i na różnych stanowiskach. Między innymi dlatego, analiza danych jest tak popularną dziedziną. Studia na tym kierunku na Uniwersytecie Łódzkim to świetna inwestycja w przyszłość.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ANALIZA DANYCH - ważne informacje

Analiza danych studia Łódź

Analiza danych studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Analizę danych na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Analiza danych na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wyszukiwania i selekcjonowania informacji,
 • programowania,
 • statystyki,
 • prezentacji i wizualizacji wyników analiz i raportów,
 • funkcjonowania biznesu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Analiza danych:

Absolwent kierunku Analiza danych na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie :

 • w instytucjach finansowych,
 • w firmach branży IT,
 • w instytucjach administracji publicznej i państwowej,
 • w zakładach produkcyjnych,
 • w ośrodkach badania opinii publicznej,
 • w instytucjach naukowo- badawczych,
 • jako analityk danych,
 • jako programista,
 • jako projektant i programista baz danych,
 • jako analityk finansowy,
 • jako specjalista do spraw rozwoju biznesu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów. W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów drugiego stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów pierwszego stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów drugiego stopnia. Efekty uczenia się do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów pierwszego stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)