Bankowość i finanse cyfrowe

Bankowość i finanse cyfrowe

Bankowość i finanse cyfrowe

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Bankowość i finanse cyfrowe – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku bankowość i finanse cyfrowe na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bankowość i finanse cyfrowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Projektowanie procesów biznesowych
 • Teoria społeczeństwa informacyjnego
 • Zaawansowana analiza ekonomiczna
 • Statystyka w analizach biznesowych i społecznych
 • Zarządzanie zmianą
 • Multikulturowość w biznesie
 • Problemy współczesnej ekonomii
 • Infografika
 • Ekonometria finansowa
 • Metodyki testowania oprogramowania

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „B” znajduje się Bankowość i finanse, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów w zakresie finansów, posiadających jednocześnie rozwinięte kompetencje cyfrowe.

Najważniejszymi przedmiotami realizowanymi na tym kierunku są: bankowość, rachunkowość, finanse przedsiębiorstw, rynki i produkty finansowe, analiza finansowa, struktury danych i algorytmy, gospodarka cyfrowa. A co po studiach? Absolwenci kierunku Bankowość i finanse cyfrowe na UŁ znajdą zatrudnienie w bankach i innych instytucjach finansowych, firmach konsultingowych, podmiotach współpracujących z instytucjami finansowymi, a wykonywać mogą obowiązki pośrednika finansowego, referenta bankowości, konsultanta do spraw systemów informatycznych, specjalisty ds. wdrażania systemów informatycznych, analityka biznesowego.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Wojtek, student Bankowości i finansów cyfrowych mówi:

„Umiejętności, które nabywa się studiując Bankowość i finanse cyfrowe na Uniwersytecie Łódzkim niedługo staną się fundamentem pracy w obszarze finansów; będą, po prostu, niezbędne. Dlatego polecam ten kierunek wszystkim, którzy chcą zrobić krok w przyszłość i dzięki swojej wiedzy wyjść przed szereg.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE - ważne informacje

Bankowość i finanse cyfrowe studia Łódź

Bankowość i finanse cyfrowe

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bankowość i finanse cyfrowe na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Bankowość i finanse cyfrowe na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kształtowania się zjawisk ekonomicznych i finansowych w skali kraju i świata,
 • współzależności między instytucjami finansowymi,
 • analizy zjawisk i stosunków finansowych,
 • prognozowania i przeprowadzania symulacji finansowych,
 • funkcjonowania systemu finansowego,
 • interpretacji zjawisk finansowych,
 • analizowania problemów informatycznych z wykorzystaniem technik algorytmicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bankowość i finanse cyfrowe:

Absolwent kierunku Bankowość i finanse cyfrowe na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie :

 • w bankach i innych instytucjach finansowych,
 • w firmach konsultingowych,
 • w podmiotach współpracujących z instytucjami finansowymi,
 • jako pośrednik finansowy,
 • jako referent bankowości,
 • jako projektant pakietów usług finansowych,
 • jako analityk biznesowy,
 • jako analityk systemów informatycznych,
 • jako specjalista do spraw oprogramowania systemów informatycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bankowość i finanse cyfrowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do dziedziny nauk społecznych i/lub ścisłych i przyrodniczych (dla dyplomów wydanych do 30.09.2019 – do obszaru nauk społecznych i/lub ścisłych). Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów, przy czym ustala się następujące mnożniki ocen z dyplomu: – dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku: Bankowość i finanse cyfrowe: mnożnik 3, – dyplom ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich na kierunkach ekonomicznych i/lub informatycznych: mnożnik 2 – dyplom ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich na pozostałych kierunkach: mnożnik 1.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)