Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

17.03.2022

Biotechnologia – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biotechnologia w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy statystyki
 • Chemia fizyczna
 • Mikrobiologia ogólna 
 • Ochrona środowiska z ekologią
 • Biologiczne właściwości biomolekuł
 • Podstawy fizyki i biofizyki
 • Biochemia

 

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Biotechnologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będące połączeniem zagadnień technologii i współczesnych metod biologii eks­perymentalnej.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W gronie przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się: inżynieria bioprocesowa, biologia molekularna, enzymologia, kultury tkankowe roślin i zwierząt, mikrobiologia przemysłowa, fitopatologia roślin, inżynieria genetyczna. A co po studiach? Absolwenci Biotechnologii znajdą zatrudnienie w zakładach chemicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, ośrodkach uprawy roślin,  laboratoriach kontrolnych i badawczych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Ewa, studentka Biotechnologii mówi:

„Biotechnologia to bardzo ciekawa sprawa, która wpływa na życie nas wszystkich. Jest moją pasją, największym hobby, dlatego chciałam rozwijać się w jej zakresie. Wybrałam Uniwersytet Łódzki. Uczelnię znaną, ważną, kształcącą na wysokim poziomie.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Łódź

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent Biotechnologii na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystania drobnoustrojów,
 • diagnozowania chorób zakaźnych,
 • opracowywania i wykorzystywania testów diagnostycznych i biopreparatów pomocnych w terapii różnych chorób.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach chemicznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska,
 • ośrodkach uprawy roślin,  
 • laboratoriach kontrolnych i badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biotechnologii, biologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki i ochrony środowiska, nauk rolniczych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)