Chemia

Chemia

Chemia

17.03.2022

Chemia – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku chemia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku chemia w UŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Chemia ogólna
 • Chemia analityczna
 • Chemia nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia analityczna
 • Biochemia
 

Na Uniwersytecie Łódzkim studenci otrzymują możliwość kształcenia z zakresu różnych dyscyplin. Wśród oferowanych kierunków znajdą także Chemię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności w obszarze otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z opadami, czy promowania zrównoważonego rozwoju.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Głównymi przedmiotami, które realizuje się w toku nauki są: matematyka, chemia analityczna, biochemia, spektroskopia, analiza instrumentalna, chemia fizyczna. Prowadzone specjalności mają za zadanie określić przyszły zawód, zatem absolwenci Chemii znajdą zatrudnienie w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, w administracji państwowej i samorządowej, placówkach naukowo-badawczych.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Malwina, studentka Chemii mówi:

„Chemia jest dziedziną, która zawsze będzie odgrywała olbrzymią rolę w życiu człowieka. Dlatego warto rozwijać się w jej zakresie. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim pogłębiają wiedzę, a co ważniejsze, solidnie przygotowują do kariery zawodowej.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

CHEMIA - ważne informacje

Chemia studia Łódź

Chemia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • funkcjonowania aparatury badawczej,
 • wykorzystania surowców w przemyśle kosmetycznym,
 • recepturowania kosmetyków,
 • określania właściwości i reaktywności związków nieorganicznych i organicznych,
 • przeprowadzania analizy statystycznej,
 • racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach badawczych,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku Chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)