Chemia UŁ

Chemia – Uniwersytet Łódzki

Na Uniwersytecie Łódzkim studenci otrzymują możliwość kształcenia z zakresu różnych dyscyplin. Wśród oferowanych kierunków znajdą także Chemię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Chemia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Chemicznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności w obszarze otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z opadami, czy promowania zrównoważonego rozwoju.

Studia na kierunku Chemia na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Chemia w nauce i gospodarce, Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów, Chemia kosmetyczna. Głównymi przedmiotami, które realizuje się w toku nauki są: matematyka, chemia analityczna, biochemia, spektroskopia, analiza instrumentalna, chemia fizyczna. Prowadzone specjalności mają za zadanie określić przyszły zawód, zatem absolwenci Chemii znajdą zatrudnienie w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, w administracji państwowej i samorządowej, placówkach naukowo-badawczych.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Malwina, studentka Chemii mówi:

„Chemia jest dziedziną, która zawsze będzie odgrywała olbrzymią rolę w życiu człowieka. Dlatego warto rozwijać się w jej zakresie. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim pogłębiają wiedzę, a co ważniejsze, solidnie przygotowują do kariery zawodowej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Chemię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • funkcjonowania aparatury badawczej,
 • wykorzystania surowców w przemyśle kosmetycznym,
 • recepturowania kosmetyków,
 • określania właściwości i reaktywności związków nieorganicznych i organicznych,
 • przeprowadzania analizy statystycznej,
 • racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach badawczych,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Chemia na Uniwersytecie Łódzkim są: chemia, fizyka, matematyka biologia.

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Chemia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)