Logistyka

Logistyka

Logistyka – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie 2021

Studia na kierunku logistyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ochrona informacji niejawnych
 • systemy informatyczne w logistyce
 • ryzyko w systemach logistycznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie to przepełniona tradycjami uczelnia, kształcąca w bardzo istotnej profesji, jaką jest lotnictwo. W gronie kierunków nie mogło zabraknąć miejsca dla Logistyki, prowadzonej na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Logistyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie zakłada uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie funkcjonowania współczesnych systemów logistycznych, ich techniki i technologii oraz najważniejszych obszarów ich praktycznego zastosowania.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: ochrona informacji niejawnych, systemy informatyczne w logistyce, ryzyko w systemach logistycznych, zarządzanie zasobami ludzkimi. A co po studiach? Absolwent Logistyki w LAW w Dęblinie znajdzie zatrudnienie w instytucjach resortu Obrony Narodowej, instytucjach resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji, przemyśle obronnym, podmiotach zarządzających lotniskami, centrach logistycznych, firmach transportowych, instytucjach badawczych.

Kandydaci na studia nierzadko miewają problemy z ostatecznym wyborem kierunku oraz uczelni. Aby ułatwić im ten proces, zapytajmy: Jakie ma Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie opinie? Paweł, student Logistyki mówi:

„Studiowanie w „Szkole Orląt” było moim marzeniem od dnia, w którym usłyszałem o tej uczelni. Gdy rozpocząłem naukę poczułem się wyjątkowo, bo stałem się częścią niesamowitej tradycji oraz historii. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie:

Absolwent Logistyki w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania terminali pasażerskich,
 • projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów obsługi pasażera,
 • procedur związanych z procesem decyzyjnym, realizowanym na terenie portów lotniczych,
 • zabezpieczeń działań lotnictwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach resortu Obrony Narodowej,
 • instytucjach resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • podmiotach zarządzających lotniskami, centrach,
 • centrach logistycznych,
 • przemyśle obronnym,
 • firmach transportowych,
 • instytucjach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, o zakwalifikowaniu na studia kandydatów z tą samą oceną na dyplomie rozstrzyga średnia ocen ze studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. W przy obliczaniu średniej uwzględnia się wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń wynikające z suplementu do dyplomu, uzyskane w toku studiów będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Logistyka- wszystko co musisz wiedzieć

Lotnicza Akademia Wojskowa kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)