Filologia germańska

Filologia germańska

Filologia germańska

17.03.2022

Filologia germańska – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku filologia germańska na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia germańska w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia germańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Historia kultury, literatury niemieckiej
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • Wstęp do językoznawstwa/ literaturoznawstwa
 • Tłumaczenia

 

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt w samym środku jednego z największych ośrodków akademickich w kraju. Wśród proponowanych kandydatom kierunków znajdziemy także Filologię germańską, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Studenci nabywają także umiejętności translatorskich, analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W gronie najważniejszych przedmiotów realizowanych w programie znajdują się: praktyczna nauka języka niemieckiego, gramatyka opisowa języka niemieckiego, tłumaczenia, publicystyka niemiecka, niemiecki system medialny, trening interkulturowy, komunikacja międzykulturowa. A co po studiach? Absolwenci Filologii germańskiej na UŁ znajdą zatrudnienie jako nauczyciel, tłumacz, dziennikarz, specjalista do spraw krajów niemieckojęzycznych, pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Martyna, studentka Filologii germańskiej mówi:

„Każdy, kto interesuje się literaturą i kulturą niemieckojęzyczną powinien wybrać Filologię germańską na Uniwersytecie Łódzkim. Mnie do tego wyboru przekonały liczne specjalności, a zwłaszcza ta, dzięki której rozwijam umiejętności tłumacza.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA - ważne informacje

Filologia germańska studia Łódź

Filologia germańska studia

Filologia germańska studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię germańską na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Filologia germańska na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktury języka niemieckiego,
 • tworzenia tekstów użytkowych oraz prostych tekstów naukowych w języku niemieckim,
 • interpretacji tekstów oraz innych wytworów kultury,
 • przekładoznawstwa,
 • organizacji, planowania, przeprowadzania i ewaluowania procesu nauczania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia germańska:

Absolwent kierunku Filologia germańska na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • nauczyciel,
 • tłumacz,
 • dziennikarz,
 • specjalista do spraw krajów niemieckojęzycznych,
 • pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, język niemiecki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera. W przypadku absolwentów innych kierunków niż Filologia germańska lub kierunków pokrewnych (Niemcoznawstwo, Dziennikarstwo międzynarodowe z językiem niemieckim, Lingwistyka dla biznesu z językiem niemieckim, Lingwiztyka stosowana z językiem niemieckim, itp.) wymagany certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie C1. Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu pisemnego z języka niemieckiego na tym poziomie. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)