Filologia germańska - Łódź

Filologia germańska - Łódź

Filologia germańska - Łódź

Studia w Łodzi 

filologia germańska

Odkryj filologię germańską w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

10.05.2023

Filologia germańska studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Filologia germańska w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku filologia germańska w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia germańska w Łodzi rozpocznie się 17 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Filologia germańska Łódź - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia możesz podjąć w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filologiczny UŁ) oraz 1 niepublicznej szkole wyższej - Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

Opis kierunku

Znajomość języków obcych jest niezwykle ważna w zglobalizowanym świecie. Studia na kierunku filologia germańska, pozwalają na biegłe opanowanie niemieckiego. Poza tą umiejętnością studenci mają również szansę na zdobycie wiedzy z zakresu m.in. językoznawstwa i kulturoznawstwa – poznają podstawy gramatyki oraz historię, literaturę i kulturę krajów niemieckojęzycznych, takich jak Niemcy, Austria, Szwajcaria.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Osoby, które ukończyły kierunek, mają kilka możliwości rozwoju kariery zawodowej. Mogą np. wykonywać zawód nauczyciela lub tłumacza. Świetna znajomość języka niemieckiego sprawdzi się również w międzynarodowych korporacjach, czy instytucjach.

 

Specjalności

Współczesne studia z filologii germańskiej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku filologia germańska w Łodzi: tłumaczenia i przekład, lingwistyka dla biznesu, filologia germańska z drugim językiem obcym, nauczycielska.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia germańska - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek FILOLOGIA GERMAŃSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uczelnie, gdzie filologia germańska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Filologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia germańska w Łodzi?

Studia filologiczne w Łodzi wzbudzają duże zainteresowanie wśród kandydatów na kierunki humanistyczne. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia germańska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język niemiecki
 • język polski
 • historia
 • język łaciński i kultura antyczna
 • filozofia
 • drugi język obcy
 • geografia

 

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz na przykład język polski lub język obcy nowożytny. Kandydatów czeka także rozmowa wstępna. Szczegółowe informacje odnoszące się do procesu rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia germańska w Łodzi

Ile zarabia się po Filologii germańskiej?

Absolwenci studiów na kierunku Filologia germańska posiadają szczegółową wiedzę na temat języka niemieckiego, kultury, literatury oraz życia społecznego krajów niemieckojęzycznych, ale przede wszystkim umiejętności posługiwania się tym językiem w różnych sytuacjach. Mogłoby się wydawać, że język naszych zachodnich sąsiadów nie jest językiem, który dominuje i góruje nad innymi, jednak i tak zapotrzebowanie na specjalistów posługujących się nim jest bardzo duże. Umiejętności językowe z zakresu języka niemieckiego można wykorzystać w różnych rolach, sektorach i profesjach, a absolwenci mogą pracować między innymi jako: tłumacze, nauczyciele, dziennikarze, czy edytorzy. A ile zarabia się posiadając dyplom ukończenia studiów?

Średnie zarobki absolwentów Filologii germańskiej w 2023 roku:

 • tłumacz – 5500 złotych
 • nauczyciel języka niemieckiego – 3500 złotych
 • edytor – 4600 złotych
 • lektor – 5000 złotych

 

Czy warto iść na Filologię germańską?

Filologia germańska to kierunek adresowany do osób zainteresowanych zarówno językiem niemieckim, jak i kulturą czy życiem społecznym krajów niemieckojęzycznych. Język niemiecki to nie tylko język ojczysty naszych zachodnich sąsiadów, ale również państwa, z którego wywodzą się popularne marki odzieżowe, znane na całym świecie przedsiębiorstwa motoryzacyjne, cenieni przedstawiciele literatury, kultury i sztuki. Studia są zatem okazją do zapoznania się z wieloma tematami, dotyczącymi nie tylko kraju ze stolicą w Berlinie, bowiem język niemiecki spotkamy także między innymi w Austrii, czy Szwajcarii.

 

Gdzie warto studiować Filologię germańską?

Kandydaci na studia w Łodzi, którzy pragną podjąć naukę na Filologii germańskiej mogą skorzystać z oferty Uniwersytetu Łódzkiego, który kierunek ten prowadzi na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Filologia germańska studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki

Filologię germańską, jako specjalność na kierunku Filologia, odnaleźć można także w jednej z łódzkich uczelni niepublicznych.

Filologia germańska studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Łodzi:

 • Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia germańska nastawione są przede wszystkim na praktyczną naukę języka niemieckiego, czyli: mówienie, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i słuchanego. Oprócz tego, na podstawie prowadzonych programów nauczania można zaznajomić się z zagadnieniami komunikacji biznesowej, czy też językiem specjalistycznym. W toku kształcenia studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • gramatyka praktyczna
 • historia krajów niemieckiego obszaru językowego
 • pisanie tekstów użytkowych
 • gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • analiza tekstu

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA GERMAŃSKA?

Flora Lewis stwierdziła: „Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy, ale także uczeniem się innego sposób myślenia o rzeczach”. Masz predyspozycje językowe? Język niemiecki jest Twoją fascynacją i pragniesz kształcić się w zakresie językoznawstwa i literatury niemieckiej? Pragniesz zgłębiać historię Niemiec i myślisz o wymianie zagranicznej?

Idealni kandydaci na studia filologiczne nie mogą mieć problemów z naukami humanistycznymi. W zakresie Twoich zainteresowań powinny mieścić się treści odnoszące się do krajów niemieckich – sytuacja polityczna, historia, kultura, literatura. Jeśli jesteś osobą komunikatywną i lubisz poznawać nowych ludzi, kierunek filologia germańska w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku filologia germańska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Łodzi starają się zapewnić najwyższy poziom kształcenia w zakresie różnorodnych kierunków studiów, realizowanych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

W programie studiów na kierunku filologia germańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • historia literatury krajów niemieckojęzycznych
 • wstęp do językoznawstwa
 • gramatyka praktyczna
 • modele opisu języka
 • psychopedagogika etapów edukacyjnych
 • tłumaczenia ustne w negocjacjach
 • i wiele innych

 

Siatka zajęć przewiduje także przedmioty indywidualnie opracowane dla każdej z proponowanych specjalizacji.

 

Ile trwają studia na kierunku Filologia germańska w łodzi?

Studia na kierunku Filologia germańska w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Filologia germańska w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA GERMAŃSKA?

Kierunek filologia germańska w Łodzi przygotowuje do podjęcia pracy w:

 • firmach, które współpracują z partnerami z innych krajów, komunikujących się z daną placówką w wybranym języku obcym
 • agencjach reklamowych
 • wydawnictwach
 • korporacjach międzynarodowych
 • hotelarstwie
 • turystyce
 • liniach lotniczych
 • instytucjach i organach administracji publicznej
 • urzędach
 • ambasadach
 • fundacjach
 • stowarzyszeniach
 • biurach projektów międzynarodowych, które działają samodzielnie lub wchodzą w skład innych instytucji
 • szkołach, przedszkolach, placówkach edukacyjnych

 

Absolwenci zatrudniani są w instytucjach oświaty, w redakcjach czasopism, w turystyce i sektorze usług, w szkołach prywatnych i publicznych, w organizacjach międzynarodowych, w placówkach oświatowych, w biurach tłumaczeniowych, w urzędach i instytucjach, które współpracują z partnerami zagranicznymi, w środkach masowego przekazu, w sądownictwie jako tłumacze przysięgli, w organizacjach, które zajmują się relacjami na arenie międzynarodowej i międzykulturowej, w urzędach celnych, w instytucjach edukacyjnych, w domach mediowych.

Gdzie studiować na kierunku Filologia germańska w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: jako specjalność na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia germańska w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Uczelnie w Łodzi - kierunek filologia germańska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Filologiczny UŁ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia germańska w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia germańska Łódź studia i stopnia

Filologia germańska Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia germańska Łódź studia stacjonarne

Kierunki filologiczne w Łodzi

Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia