Filologia polska

Filologia polska

Filologia polska

17.03.2022

Filologia polska – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia polska w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia polska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Literatura polska epok dawnych
 • Literatura polska XIX wieku: romantyzm
 • Literatura polska XIX wieku: pozytywizm Literatura polska XIX wieku: Młoda Polska
 • Literatura polska XX w.: dwudziestolecie oraz wojna i okupacja
 • Literatura jako sztuka użytkowa
 • Wiedza o współczesnym języku polskim
 • Warsztaty stylistyczno-redakcyjne
 • Wprowadzenie do językoznawstwa historycznego
 • Język łaciński
 • Stylistyczne odmiany polszczyzny

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „F” znajduje się Filologia polska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o polskim języku i literaturze. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

A jakie przedmioty występują w programie? Na przykład: historia literatury polskiej, literatura najnowsza, literatura powszechna, poetyka i retoryka, praktyczna stylistyka, rozwój teorii literatury od starożytności po współczesność, współczesne analizy dyskursu, sentymentalizm i klasycyzm jako uniwersalne zjawiska kultury. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii polskiej mogą wykorzystać w roli wydawcy, edytora, redaktora, nauczyciela, dziennikarza, rzecznika prasowego, animatora kultury.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Łodzi, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Patrycja, studentka Filologii polskiej mówi:

„Język polski to jeden z najtrudniejszych języków świata. Ale nie kiedy studiujesz na Uniwersytecie Łódzkim!”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

FILOLOGIA POLSKA - ważne informacje

Filologia polska studia

Filologia polska studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • gromadzenia informacji bibliograficznych,
 • interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym,
 • dziejów gospodarczo- społecznych, ustrojowych i kulturalnych Polski,
 • interpretacji dzieł literackich z różnych epok,
 • procesów rozwojowych języka polskiego,
 • krytycznej wypowiedzi,
 • tworzenia różnorodnych tekstów,
 • samodzielnej oceny wartości artystycznej i poznawczej dzieła literackiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie :

 • w szkołach językowych,
 • w placówkach kulturalnych,
 • w szkołach podstawowych,
 • w działach promocji i reklamy,
 • w administracji publicznej,
 • jako edytor,
 • jako wydawca,
 • jako księgarz,
 • jako rzecznik prasowy,
 • jako lektor języka polskiego,
 • jako redaktor,
 • jako animator kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów licencjackich bądź magisterskich wszystkich kierunków. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)