Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej
 • Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej
 • Prawo administracyjne i gospodarcze
 • Ekonomika miasta i regionu
 • Architektura krajobrazu
 • Zarządzanie gminą
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Podstawy kartografii
 • Podstawy geodezji
 • Waloryzacja i ochrona środowiska przyrodniczego

 

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt na edukacyjnej mapie kraju. W gronie oferowanych kandydatom kierunków kształcenia znajduje się Gospodarka przestrzenna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego, a także wiedzy z obszaru zagadnień ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych, technicznych.

A jaka przyszłość czeka absolwentów? Po ukończeniu Gospodarki przestrzennej można znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Robert, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Gospodarka przestrzenna coraz mocniej dochodzi do głosu i ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że rozwój miasta i regionu zależy od wielu aspektów. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim odkrywają przed studentami wszystkie problemy i zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

Gospodarka przestrzenna studia Łódź

Gospodarka przestrzenna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów rozwoju i gospodarowania w przestrzeni,
 • graficznego przedstawienia obiektów przestrzennych,
 • relacji zachodzących między instytucjami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej,
 • kształtowania środowiska przestrzennego,
 • prognozowania zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych, przyrodniczych,
 • konstruowania strategii i planów rozwoju miast i regionów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach użyteczności publicznej,
 • agencjach oraz fundacjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • instytucjach zajmujących się współpracą regionalną,
 • agencjach rozwoju,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Nauk Geograficznych UŁ

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)