Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Kulturoznawstwo – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kulturoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Główne nurty teorii kultury
 • Wprowadzenie do antropologii kultury
 • Przemiany praktyk artystycznych XX i XXI wieku
 • Kulturowa historia nowoczesności
 • Wprowadzenie do filmoznawstwa
 • Podstawowe pojęcia nowych mediów
 • Kultura popularna
 • Organizacja i finansowanie kultury
 • Praktyki kuratorskie w sztuce współczesnej
 • Edycja tekstów

 

Uniwersytet Łódzki kształci studentów od 1945 roku. Na dwunastu wydziałach kandydaci znajdą szereg interesujących kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Kulturoznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk o kulturze i jej podstawowych dziedzinach, takich jak film, literatura, teatr, sztuka mediów i multimediów. Studenci nabywają umiejętności analizowania zjawisk kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej oraz umiejętności, niezbędne do pracy animatora kultury, organizatora życia kulturalnego, czy menedżera kultury.

A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: zarządzanie kulturą, filozofia, metody badań kulturoznawczych, estetyka, filozofia i antropologia kultury, teoria, historia i socjologia kultury. A co po studiach? Absolwenci Kulturoznawstwa na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach upowszechniania i dystrybucji kultury, wydawnictwach,  redakcjach, instytucjach literackich i teatralnych, ośrodkach kultury, bibliotekach i wideotekach.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Klaudia, studentka Kulturoznawstwa mówi:

„Studiowanie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim to bardzo interesująca sprawa, dlatego, że w Łodzi dzieje się bardzo wiele w obszarze kultury i sztuki. Ponadto, specjalności oferowane na uczelni odpowiadają zapotrzebowaniu współczesnego rynku, a co za tym idzie absolwenci nie powinni bać się o przyszłość zawodową.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

KULTUROZNAWSTWO - ważne informacje

Kulturoznawstwo studia

Kulturoznawstwo studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji dzieł sztuki i literatury,
 • współczesnej kinematografii światowej,
 • współczesnych teorii komunikowania,
 • zarządzania instytucjami kultury,
 • kreowania wizerunku,
 • zasad finansowania instytucji kultury,
 • polityki kulturalnej Unii Europejskiej,
 • komunikacji międzykulturowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • menedżer w instytucjach upowszechniania i dystrybucji kultury,
 • specjalista w zakresie animacji i organizacji kultury,
 • publicysta w działach kulturalnych gazet i czasopism,
 • wydawca i redaktor w wydawnictwach artystycznych, literackich i naukowych,
 • autor opracowań i ekspertyz,
 • specjalista w artystycznych stowarzyszeniach i związkach artystycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów. Podanie informacji o preferowanym wyborze specjalności.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Kulturoznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)