Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

17.03.2022

Kulturoznawstwo – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku kulturoznawstwo w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kulturoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Główne nurty teorii kultury
 • Wprowadzenie do antropologii kultury
 • Przemiany praktyk artystycznych XX i XXI wieku
 • Kulturowa historia nowoczesności
 • Wprowadzenie do filmoznawstwa
 • Podstawowe pojęcia nowych mediów
 • Kultura popularna
 • Organizacja i finansowanie kultury
 • Praktyki kuratorskie w sztuce współczesnej
 • Edycja tekstów

 

Uniwersytet Łódzki kształci studentów od 1945 roku. Na dwunastu wydziałach kandydaci znajdą szereg interesujących kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Kulturoznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk o kulturze i jej podstawowych dziedzinach, takich jak film, literatura, teatr, sztuka mediów i multimediów. Studenci nabywają umiejętności analizowania zjawisk kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej oraz umiejętności, niezbędne do pracy animatora kultury, organizatora życia kulturalnego, czy menedżera kultury.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: zarządzanie kulturą, filozofia, metody badań kulturoznawczych, estetyka, filozofia i antropologia kultury, teoria, historia i socjologia kultury. A co po studiach? Absolwenci Kulturoznawstwa na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach upowszechniania i dystrybucji kultury, wydawnictwach,  redakcjach, instytucjach literackich i teatralnych, ośrodkach kultury, bibliotekach i wideotekach.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Klaudia, studentka Kulturoznawstwa mówi:

„Studiowanie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim to bardzo interesująca sprawa, dlatego, że w Łodzi dzieje się bardzo wiele w obszarze kultury i sztuki. Ponadto, specjalności oferowane na uczelni odpowiadają zapotrzebowaniu współczesnego rynku, a co za tym idzie absolwenci nie powinni bać się o przyszłość zawodową.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

KULTUROZNAWSTWO - ważne informacje

Kulturoznawstwo studia

Kulturoznawstwo studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji dzieł sztuki i literatury,
 • współczesnej kinematografii światowej,
 • współczesnych teorii komunikowania,
 • zarządzania instytucjami kultury,
 • kreowania wizerunku,
 • zasad finansowania instytucji kultury,
 • polityki kulturalnej Unii Europejskiej,
 • komunikacji międzykulturowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • menedżer w instytucjach upowszechniania i dystrybucji kultury,
 • specjalista w zakresie animacji i organizacji kultury,
 • publicysta w działach kulturalnych gazet i czasopism,
 • wydawca i redaktor w wydawnictwach artystycznych, literackich i naukowych,
 • autor opracowań i ekspertyz,
 • specjalista w artystycznych stowarzyszeniach i związkach artystycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)