Kulturoznawstwo Uniwersytet Łódzki

Kulturoznawstwo – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki kształci studentów od 1945 roku. Na dwunastu wydziałach kandydaci znajdą szereg interesujących kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Kulturoznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Założeniem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk o kulturze i jej podstawowych dziedzinach, takich jak film, literatura, teatr, sztuka mediów i multimediów. Studenci nabywają umiejętności analizowania zjawisk kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej oraz umiejętności, niezbędne do pracy animatora kultury, organizatora życia kulturalnego, czy menedżera kultury.

Studia na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Filmoznawstwo, Nowe media, Promocja sztuki, Twórcze pisanie, Teatr w kulturze współczesnej. Każda specjalność przewiduje nabycie konkretnych umiejętności, wśród których wymienić można: interpretację dzieła filmowego, interpretację dzieł artystycznych i form publicystycznych, zarządzanie instytucjami kultury, czy też w zakresie kuratorstwa widowisk i  krytyki teatralnej. A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: zarządzanie kulturą, filozofia, metody badań kulturoznawczych, estetyka, filozofia i antropologia kultury, teoria, historia i socjologia kultury. A co po studiach? Absolwenci Kulturoznawstwa na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach upowszechniania i dystrybucji kultury, wydawnictwach,  redakcjach, instytucjach literackich i teatralnych, ośrodkach kultury, bibliotekach i wideotekach.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Klaudia, studentka Kulturoznawstwa mówi:

„Studiowanie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim to bardzo interesująca sprawa, dlatego, że w Łodzi dzieje się bardzo wiele w obszarze kultury i sztuki. Ponadto, specjalności oferowane na uczelni odpowiadają zapotrzebowaniu współczesnego rynku, a co za tym idzie absolwenci nie powinni bać się o przyszłość zawodową.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji dzieł sztuki i literatury,
 • współczesnej kinematografii światowej,
 • współczesnych teorii komunikowania,
 • zarządzania instytucjami kultury,
 • kreowania wizerunku,
 • zasad finansowania instytucji kultury,
 • polityki kulturalnej Unii Europejskiej,
 • komunikacji międzykulturowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kulturoznawstwo:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie jako:

 • menedżer w instytucjach upowszechniania i dystrybucji kultury,
 • specjalista w zakresie animacji i organizacji kultury,
 • publicysta w działach kulturalnych gazet i czasopism,
 • wydawca i redaktor w wydawnictwach artystycznych, literackich i naukowych,
 • autor opracowań i ekspertyz,
 • specjalista w artystycznych stowarzyszeniach i związkach artystycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim są: język polski, a także język obcy nowożytny. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Kulturoznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)