Logopedia

Logopedia

Logopedia

17.03.2022

Logopedia – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku logopedia na Uniwersytecie Łódzkim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku logopedia w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logopedia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Metodologia badań naukowych i logopedycznych
 • Profilaktyka logopedyczna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju mowy
 • Zaburzenia komunikacji językowej - dysglosja
 • Zaburzenia komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych
 • Zaburzenia komunikacji w dziecięcym porażeniu mózgowym
 • Zaburzenia komunikacji w upośledzeniu umysłowym
 • Zaburzenia mowy u osób niedowidzących i niewidomych
 • Zaburzenia mowy ze spektrum autyzmu

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „L” znajduje się Logopedia, prowadzona na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem nauki jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru diagnozowania, korekty i terapii zaburzeń mowy, zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. Studenci nabywają wielu umiejętności, z największym naciskiem położonym na umiejętności związane z terapią zaburzeń mowy, przede wszystkim o podłożu neurologicznym i genetycznym.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Na długiej liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: metodologia badań naukowych i logopedycznych, profilaktyka logopedyczna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju mowy, zaburzenia komunikacji językowej- dysglosja, zaburzenia komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych, zaburzenia mowy u osób niedowidzących i niewidomych, zaburzenia mowy ze spektrum autyzmu, kultura słowa. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, placówkach kulturalnych.

Kandydaci na kierunek Logopedia powinni wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Dagmara, studentka Logopedii mówi:

„Logopedia to bardzo ciekawa dziedzina. Warto ją zgłębiać na najlepszej uczelni. Dlatego wybrałam Uniwersytet Łódzki.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

LOGOPEDIA - ważne informacje

Logopedia studia Łódź 

Logopedia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logopedię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Logopedia na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu,
 • kształtowania i korygowania emisji głosu,
 • zaburzeń komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych,
 • zaburzeń komunikacji w upośledzeniu umysłowym,
 • pedagogiki specjalnej,
 • psychologii społecznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logopedia:

Absolwent kierunku Logopedia na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • ośrodkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • placówkach służby zdrowia,
 • ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
 • poradniach logopedycznych,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach kulturalnych,
 • rozgłośniach radiowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)