Logopedia - Łódź

Logopedia - Łódź

Logopedia - Łódź

Studia w Łodzi

logopedia

Odkryj kierunek logopedia w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Logopedia studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku logopedia to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Logopedia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek logopedia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Logopedia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logopedia?

Jeśli rozważasz studiowanie logopedii, warto sprawdzić wymagania kwalifikacyjne, które indywidualnie ustalane są przez łódzkie uczelnie. Kandydatów jest wielu nawet na studia magisterskie.

W procesie rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę z dyplomu, poświadczającego ukończenie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich.

Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która ma na celu zweryfikowanie zwłaszcza poprawność wymowy. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logopedia w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA W ŁODZI?

Logopedia to wręcz elitarny kierunek filologiczny przeznaczony dla osób, które zawodowo chcą zajmować się kształtowaniem mowy człowieka w okresie jej rozwoju, a także doskonaleniem mowy w późniejszym okresie, co niejednokrotnie związane jest z potrzebą usuwania wad i zaburzeń mowy, które pojawiają się na poszczególnych etapach rozwoju człowieka.

Studenci zdobędą potrzebną wiedzę i umiejętności odnoszące się stricte do diagnozowania, korekty i terapii zaburzeń mowy u dzieci i osób dorosłych. Jednocześnie sami muszą odznaczać się poprawną artykulacją i poprawnością językową.

Drugi stopień kształcenia umożliwi zajmowanie się w życiu zawodowym terapią zaburzeń mowy, zwłaszcza tych, które mają podłoże neurologiczne i genetyczne.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Logopedia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia w Łodzi na kierunku logopedia realizowane są w ramach studiów magisterskich, to znaczy na drugim stopniu, który trwa dwa lata (cztery semestry).

Tego typu studia prowadzone są przez łódzkie ośrodki akademickie zwłaszcza dziennie. Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Studia dzienne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci logopedii zdobywają gruntowne wykształcenie, które ma przysłużyć się diagnozie, korekcie i terapii zaburzeń mowy u dzieci i osób dorosłych.

W interdyscyplinarnie tworzonym programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak profilaktyka logopedyczna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju mowy, zaburzenia komunikacji językowej – dysglosja, zaburzenia komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych, w dziecięcym porażeniu mózgowym, w upośledzeniu umysłowym. Ciekawym zagadnieniem są także zaburzenia mowy u osób niedowidzących i niewidomych.

Łódzkie uczelnie umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy i praktycznych umiejętności, które umożliwią podjęcie się terapii zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym i genetycznym. Studenci zdobędą potrzebne kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej, psychologii społecznej oraz psychoterapii.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA W ŁODZI?

Studia na kierunku Logopedia trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOGOPEDIA W ŁODZI?

Kierunek logopedia w Łodzi w praktyczny sposób przygotowuje studentów do podjęcia pracy w charakterze logopedy we wszystkich placówkach, które poszukują takich specjalistów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku logopedia:

 • przedszkola
 • szkoły podstawowe
 • ośrodki szkolno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • ośrodki wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • placówki służby zdrowia typu ambulatoryjnego i lecznictwa zamkniętego (szpitale, kliniki)
 • domy pomocy społecznej i sanatoria

Absolwenci stają się ekspertami od kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, dlatego też mogą liczyć na zatrudnienie w rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, placówkach kulturalnych.

Są także przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia na studiach trzeciego stopnia bądź na studiach podyplomowych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Logopedia w Łodzi?

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

LOGOPEDIA - ważne informacje

logopedia studia

studia humanistyczne w Łodzi

studia humanistyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki humanistyczne w Łodzi

logopedia
Rozwiń

Komentarze (0)