Matematyka

Matematyka

Matematyka

17.03.2022

Matematyka – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku matematyka w UŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wprowadzenie do analizy matematycznej i algebry
 • Logika i teoria mnogości
 • Analiza matematyczna
 • Algebra liniowa z geometrią
 • Wstęp do topologii
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Komputerowe wspomaganie obliczeń
 • Algebra
 • Elementy statystyki opisowej
 • Podstawy programowania

 

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt w samym środku jednego z największych ośrodków akademickich w kraju. Wśród proponowanych kandydatom kierunków znajdziemy także Matematykę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest przekazanie umiejętności wykorzystywania matematyki w dalszej pracy zawodowej, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i w finansach, bankowości czy przemyśle. Studenci uczą się przeprowadzania rozumowań matematycznych, na przykład: klarownej identyfikacji założeń i konkluzji, dokonywania złożonych obliczeń, czy wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W gronie najważniejszych przedmiotów realizowanych w programie znajdują się takie zagadnienia jak: logika i teoria mnogości, analiza matematyczna, algebra liniowa z geometrią, komputerowe wspomaganie obliczeń, analiza portfelowa, podstawy programowania, analiza funkcjonalna, topologia. A czym mogą zająć się absolwenci po ukończeniu nauki? Absolwenci Matematyki na UŁ znajdą zatrudnienie w firmach ubezpieczeniowych, bankach, przedsiębiorstwach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, uczelniach.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Szymon, student Matematyki mówi:

„Matematyka to królowa nauk, a Uniwersytet Łódzki to król wyższych uczelni. Czas tutaj spędzony to nie tylko zdobywanie wiedzy i nieprzerwana nauka. To ciekawe spotkania z fajnymi ludźmi, wykładowcy, którzy nawet w zwykłej rozmowie mogą przekazać trochę swojego doświadczenia. Polecam tę uczelnię.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

MATEMATYKA - ważne informacje

 

Matematyka studia Łódź

 

Matematyka studia

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania rachunku zdań i kwantyfikatorów oraz indukcji matematycznej w prowadzeniu rozumowań,
 • matematyki aktuarialnej,
 • rozwiązywania równań liniowych i ich interpretowania w terminach wektorów i odwzorowań liniowych,
 • układania i analizowania algorytmów zgodnych ze specyfikacją,
 • analizy rzeczywistej i zespolonej,
 • rozpoznawania struktur topologicznych,
 • obliczania całek krzywoliniowych i powierzchniowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach ubezpieczeniowych,
 • bankach,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • instytucjach badania opinii publicznej,
 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • szkołach wyższych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)