Mikrobiologia

Mikrobiologia

Mikrobiologia

17.03.2022

Mikrobiologia – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku mikrobiologia w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mikrobiologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Chemia analityczna/Chemia fizyczna
 • Matematyka / Biomatematyka i wstęp do modelowania matematycznego
 • Chemia nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Techniki laboratoryjne
 • Biologia komórki
 • Kompartmentacja komórki eukariotycznej / Podstawy cytofizjologii
 • Bioróżnorodność
 • Różnorodność zwierząt / Identyfikacja organizmów wskaźnikowych
 • Podstawy bakteriologii
 • Biologia i fizjologia bakterii
 • Techniki stosowane w analizie biochemicznej / Obliczenia biochemiczne
 • Podstawy fizyki i biofizyki
 • Biofizyka medyczna / biofizyka radiacyjna
 • Mykologia ogólna
 • Ekologia drobnoustrojów
 • Drobnoustroje fyllosfery i ryzosfery / Mikrobiota człowieka i zwierząt

 

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt na edukacyjnej mapie kraju. W gronie oferowanych kandydatom kierunków kształcenia znajduje się Mikrobiologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy, uwzględniającej zagadnienia immunologii, biotechnologii, genetyki drobnoustrojów, biochemii klinicznej i biologii molekularnej. Studenci nabywają umiejętności praktycznego identyfikowania drobnoustrojów w materiałach klinicznych, żywności, produktach przemysłu biotechnologicznego, kosmetycznego, włókienniczego, a także zapoznają się z nowoczesnymi metodami serologicznymi, immunologii komórkowej, immunochemii, genetyki drobnoustrojów, czy mikrobiologii przemysłowej.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W gronie realizowanych przedmiotów znajdują się: diagnostyka zakażeń, biologia molekularna nowotworów, toksykologia, biotechnologia leków i farmakologia, genetyka stosowana, immunologia komórkowa, diagnostyka procesów patologicznych. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w laboratoriach badawczych, laboratoriach medycznych, laboratoriach kontroli jakości, laboratoriach ochrony środowiska, przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutycznym, szkolnictwie.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Ola, studentka Mikrobiologii:

„Każdemu studentowi zależy na wysokim poziomie kształcenia i wynikającym z niego poczuciu bezpieczeństwa. Studiując na Uniwersytecie Łódzkim wiem, że zdobywaną wiedzę wykorzystam w pracy zawodowej.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

MIKROBIOLOGIA - ważne informacje

Mikrobiologia studia Łódź

Mikrobiologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mikrobiologię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biochemii klinicznej,
 • genetyki drobnoustrojów,
 • epidemiologii chorób zakaźnych,
 • otrzymywania nowych leków i preparatów o przeznaczeniu medycznym,
 • metod specjalistycznych w diagnostyce laboratoryjnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mikrobiologia:

Absolwent kierunku Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach medycznych,
 • laboratoriach kontroli jakości,
 • laboratoriach ochrony środowiska,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mikrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów licencjackich kierunku mikrobiologia oraz studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biotechnologii, biologii, biochemii, biofizyki i nauk medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach. Na podstawie kierunku ukończenia studiów (kierunek mikrobiologia – 4 pkt, pozostałe kierunki – 1 pkt), średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)