Transport

Transport

Transport

18.03.2022

Transport – Politechnika Łódzka rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku transport na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku transport w PŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku transport znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Normalizacja i podstawy tworzenia dokumentacji technicznej
 • Systemy transportowe
 • Organizacja działalności transportowej
 • Mechanika techniczna
 • Metrologia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska
 • Technologie informatyczne
 • Matematyka 

 

Politechnika Łódzka to jedna z największych uczelni technicznych, oferująca kandydatom szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Transport, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu,  oraz analizy systemów transportowych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami sterowania i zarządzania w systemach transportu, metod i narzędzi stosowanych w procesach sterowania ruchem, czy bezpieczeństwa systemów technicznych w transporcie.

 

Sprawdź

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Politechnika Łódzka rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Wśród realizowanych przedmiotów można odnaleźć takie jak: mechanika techniczna, silniki spalinowe, eksploatacja techniczna, ekonomika transportu, podstawy napędu automatycznego, mechanika stosowana, prawo przewozowe i spedycja, modelowanie konstrukcji środków transportu. Absolwenci Transportu na PŁ znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo- naprawczych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, firmach projektowo-konstrukcyjnych.

 

Opinie

Jeśli kierunek studiów został wybrany, warto jeszcze dokładnie zastanowić się nad uczelnią, w której zdobywane będzie wykształcenie. Podstawowym pytaniem będzie: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Bartosz, student Transportu mówi:

„Wybrałem studia na Politechnice Łódzkiej, bo kierunek Transport zawsze stał bardzo wysoko w różnych notowaniach. Rzeczywiście, na tej uczelni nie można się nudzić, a nauka jest bardzo poważną inwestycją.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

TRANSPORT - ważne informacje

Transport studia Łódź

Transport studia

Transport studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Transport na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Łódzkiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad inżynierii ruchu,
 • projektowania i analizowania systemów transportowych,
 • wykorzystywania rachunku ekonomicznego w transporcie,
 • projektowania środków transportu,
 • prowadzenia pomiarów,
 • projektowania i analizowania układów napędowych i układów sterowania maszyn,
 • analizowania niezawodności systemów technicznych,
 • modelowania procesów transportowych,
 • rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Łódzkiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego,
 • zakładach obsługowo- naprawczych,
 • przedsiębiorstwach spedycyjnych,
 • firmach projektowo-konstrukcyjnych,
 • instytutach badawczych i naukowych,
 • zakładach przemysłowych,
 • jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie:1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)