Transport - Łódź

Transport - Łódź

Transport - Łódź

Studia w Łodzi

transport

Odkryj kierunek transport w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Transport studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku transport to studia  inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Transport - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek transport

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku transport

Uczelnie, gdzie transport jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Transport - studia online stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: online

Specjalności na kierunku transport - studia online

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek transport?

Jeśli chcesz studiować kierunek transport w Łodzi, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Ponieważ konkurencja jest wysoka, warto już wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które poszczególne łódzkie uczelnie ustalają indywidualnie.

Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Transport w Łodzi - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TRANSPORT ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

TRANSPORT ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TRANSPORT ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

TRANSPORT ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku transport w Łodzi

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TRANSPORT W ŁODZI?

Transport to bardzo istotny kierunek, który możemy zaliczyć do kategorii studiów logistycznych. Studenci mają okazję zgłębiać potrzebną wiedzę i umiejętności odnoszące się do zagadnień związanych nie tylko z transportem, ale i z logistyką, organizacją i zarządzaniem, rachunkami kosztów, ekonomią i prawem transportowym.

Oczywiście jest to kierunek, który pozwoli Ci zgłębiać wiedzę z zakresu mechaniki technicznej, teorii mechanizmów i wytrzymałości materiałów. Jednocześnie studenci zdobywają potrzebne umiejętności inżynierskie, obejmujące grafikę inżynierką, informatykę, technologie informatyczne, automatykę i elektornikę.

Poszczególne przedmioty w dużej mierze realizowane są w laboratoriach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Transport możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne
  • studia online

 

Studia w Łodzi w zakresie transportu cieszą się dużym zainteresowaniem wśród maturzystów i studentów. Kierunek możesz realizować w ramach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia inżynierskie trwają trzy i pół roku i kończą się egzaminem inżynierskim. Kształcenie na studiach magisterskich trwa półtora roku i kończy się egzaminem, który gwarantuje tytuł magistra/magistra inżyniera.

Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie. Łódzkie placówki akademickie proponują także kształcenie online, czyli naukę przez Internet. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

Z kolei studia online nie oznaczają tego, że wszystko co związane z byciem studentem odbywa się na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru przez Internet. Pomimo ich wirtualnego charakteru i tak należy kilka razy fizycznie pojawić się na uczelni na zajęciach w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Programy studiów w zakresie transportu obejmują przedmioty podstawowe dla kierunków logistyczno-transportowych, ale także przedmioty o profilu mechanicznym. Właśnie dlatego studenci mają okazję zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do podstaw konstrukcji, teorii mechanizmów, wytrzymałości materiałów.

Poszczególne etapy kształcenia umożliwią Ci uczęszczanie na ważne przedmioty odwołujące się do infrastruktury transportu, inżynierii ruchu, inżynierii środków transportowych w ruchu drogowym i szynowym, a także do systemów i procesów transportowych oraz sterowania w transporcie.

Wśród kierunkowych przedmiotów znajdziesz również silniki spalinowe, napęd hydrokinetyczny i hydrostatyczny. Studenci zdobywają najważniejsze umiejętności obejmujące wykorzystywanie w praktyce grafiki inżynierskiej, informatyki, technologii informatycznych, jak również elektrotechniki oraz automatyki i elektroniki.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TRANSPORT W ŁODZI?

Studia na kierunku Transport trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TRANSPORT W ŁODZI?

Kierunek transport w Łodzi gwarantuje zdobycie rzetelnego wykształcenia, które przekłada się na wiele możliwości zatrudnienia.

Z pewnością poradzisz sobie z rozwiązywaniem różnego rodzaju problemów logistycznych i ekonomicznych pojawiających się w transporcie, a także z analizą i projektowaniem systemów transportowych, eksploatacją środków technicznych i sterowaniem ruchu w zakresie transportu drogowego i szynowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku transport:

  • firmy zajmujące się eksploatacją pojazdów
  • firmy projektowo-konstrukcyjne
  • instytuty badawcze i naukowe
  • jednostki eksploatacyjne transportu samochodowego, szynowego i zakładowego
  • zakłady obsługowo-naprawcze technicznych środków transportu

Absolwenci odnajdą się w projektowaniu procesów eksploatacji środków transportu i systemów transportowych w zakresie użytkowania, a także zajmują się planowaniem funkcjonowania przedsiębiorstwa przewozowego zgodnie z uwarunkowaniami technicznymi, handlowymi, prawnymi i społecznymi.

Kierunki logistyka i transport w Łodzi

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w Łodzi

Komentarze (0)