Administracja

Administracja

Administracja – Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie 2021

Studia na kierunku administracja we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • gospodarka komunalna
 • polityka społeczno - gospodarcza
 • strategia rozwoju regionalnego
 • zarządzanie turystyką
 • systemy operacyjne
 • bazy danych

 

Wszechnica Polska w Warszawie oferuje kandydatom na studia wiele, różnorodnych kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Administracja we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Administracji i Finansów. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, przede wszystkim nauk o prawie i administracji, a także zagadnień z nauk ekonomicznych. Administracja we Wszechnicy Polskiej to także kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej, a także przygotowanie do zarządzania i rozliczania projektów.

Jakie przedmioty znajdziemy w programie nauczania? Na przykład: gospodarka komunalna, polityka społeczno- gospodarcza, strategia rozwoju regionalnego, zarządzanie turystyką, systemy operacyjne, bazy danych. A co po studiach? Absolwenci Administracji we Wszechnicy Polskiej znajdą zatrudnienie w administracji publicznej zarówno rządowej jak i samorządowej, administracji przedsiębiorstw, sądów i organizacji pozarządowych.

Jakie ma Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie opinie? Lidia, studentka Administracji mówi:

„Zależało mi na nowoczesnych studiach, innowacyjnym, ciekawym podejściu do kształcenia. Wszystko to znalazłam we Wszechnicy Polskiej, która rozwija umiejętności z różnych dyscyplin i które można wykorzystać w różnych zawodach. To uczelnia dla tych, którzy chcą ambitnie poprowadzić swoją karierę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Administracja we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Administracja we Wszechnicy Polskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk prawnych,
 • rozumienia koncepcji administracji publicznej i jej funkcji,
 • roli instytucji ustrojowych w państwie oraz zasad i procedur ich funkcjonowania,
 • analizy działalności przedsiębiorstwa,
 • rachunkowości finansowej i podatkowej,
 • zarządzania projektami,
 • postępowania administracyjnego,
 • publicznego prawa gospodarczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja we Wszechnicy Polskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach doradczych i firmach konsultingowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach międzynarodowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Wszechnica Polska w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne i administracyjne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)