Administracja

Administracja

Administracja – Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie 2020/2021

Studia na kierunku administracja we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • gospodarka komunalna
 • polityka społeczno - gospodarcza
 • strategia rozwoju regionalnego
 • zarządzanie turystyką
 • systemy operacyjne
 • bazy danych

 

Wszechnica Polska w Warszawie oferuje kandydatom na studia wiele, różnorodnych kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Administracja we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Administracji i Finansów. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, przede wszystkim nauk o prawie i administracji, a także zagadnień z nauk ekonomicznych. Administracja we Wszechnicy Polskiej to także kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej, a także przygotowanie do zarządzania i rozliczania projektów.

Jakie przedmioty znajdziemy w programie nauczania? Na przykład: gospodarka komunalna, polityka społeczno- gospodarcza, strategia rozwoju regionalnego, zarządzanie turystyką, systemy operacyjne, bazy danych. A co po studiach? Absolwenci Administracji we Wszechnicy Polskiej znajdą zatrudnienie w administracji publicznej zarówno rządowej jak i samorządowej, administracji przedsiębiorstw, sądów i organizacji pozarządowych.

Jakie ma Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie opinie? Lidia, studentka Administracji mówi:

„Zależało mi na nowoczesnych studiach, innowacyjnym, ciekawym podejściu do kształcenia. Wszystko to znalazłam we Wszechnicy Polskiej, która rozwija umiejętności z różnych dyscyplin i które można wykorzystać w różnych zawodach. To uczelnia dla tych, którzy chcą ambitnie poprowadzić swoją karierę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Administracja we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Administracja we Wszechnicy Polskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk prawnych,
 • rozumienia koncepcji administracji publicznej i jej funkcji,
 • roli instytucji ustrojowych w państwie oraz zasad i procedur ich funkcjonowania,
 • analizy działalności przedsiębiorstwa,
 • rachunkowości finansowej i podatkowej,
 • zarządzania projektami,
 • postępowania administracyjnego,
 • publicznego prawa gospodarczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja we Wszechnicy Polskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach doradczych i firmach konsultingowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach międzynarodowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Wszechnica Polska w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne i administracyjne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)