Administracja studia online - Warszawa

Administracja studia online - Warszawa

Administracja studia online - Warszawa
Dodaj do ulubionych

Administracja studia online - Warszawa

Studia online na kierunku Administracja to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie online

 

Studia prawnicze w zakresie administracji uchodzą za jedne z najbardziej uniwersalnych. Ich ukończenie pozwoli Ci się odnaleźć w wieku branżach i różnego typu urzędach. Program kształcenia przygotuje Cię do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich. Studenci mają okazję poznać problemy współczesnego świata i wartości ogólnoludzkie, a także potrzeby społeczne.

Kierunek przeznaczonych jest dla osób, które chcą pracować w szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych, w jednostkach samorządu terytorialnego.

czytaj dalej wszystko o Administracja studia online - Warszawa

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Uczelnie w Warszawie ustalają wymogi rekrutacyjne indywidualnie. W zależności od trybu kształcenia proces rekrutacyjny wygląda inaczej. 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Administracja w Warszawie - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W WARSZAWIE?

Studia w Warszawie na kierunku administracja przygotowuje studentów do wykonywania funkcji urzędniczych w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach europejskich i międzynarodowych, organach podatkowych, działach administracyjnych sądów i w wielu innych miejscach.

W trakcie zdobywanego kształcenia studenci mają okazję zdobyć kompetencje sprowadzające się do analizowania procesów, które zachodzą pomiędzy podmiotami administracji publicznej. Poszczególne przedmioty prowadzone są przez wyspecjalizowane grono akademickie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia online na kierunku Administracja możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia online

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Zajęcia w trakcie studiów online prowadzone są zarówno przez Internet, jak i na uczelni w trakcie zjazdów. Studenci administracji zdobywają rzetelne wykształcenie, które obejmuje podstawy prawoznawstwa, nauki o administracji, postępowanie administracyjne, różnego rodzaju nauki prawne, nauki ekonomiczne i z zakresu zarządzania.

Studenci uczą się wykonywać pisma procesowe różnego typu. Rozwijają umiejętności analityczne i interpretacyjne, które ułatwiają analizę mechanizmu funkcjonowania organizacji społecznych, politycznych i gospodarczych. Nabywają kompetencje o charakterze społeczno-politycznym, administracyjnym, menedżerskim. Uczą się pracować samodzielnie i zespołowo.

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Warszawie

ILE TRWAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W WARSZAWIE?

Studia na kierunku Administracja trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W WARSZAWIE?

Absolwenci administracji mogą być zatrudnieni w urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej, organach podatkowych, działach administracyjnych sądów, prokuratury, organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych, które realizują zadania lub zamówienia publiczne, w kancelariach prawnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Administracja:

 • konsulaty
 • ambasady
 • struktury unijne
 • firmy i organizacje współpracujące z Unią Europejską
 • administracja firm prywatnych i przedsiębiorstw
 • administracja rządowa
 • struktury samorządowe
 • organy partii politycznych
 • instytucje krajowe
 • placówki kulturalne

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu absolwenci studiów administracyjnych zdobywają kompetencje do wykonywania zawodu menadżera w administracji publicznej oraz specjalisty ds. marketingu terytorialnego.

sprawdź wszystko o: studia online

Kierunki prawnicze i administracja w Warszawie

Rozwiń

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Warszawie

Komentarze (0)