Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

09.06.2022

Pedagogika – Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku pedagogika we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: 4600 zł

studia niestacjonarne: 4600 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Pedagogika opracowany jest w taki sposób, aby otrzymać solidne przygotowanie psychologiczno- pedagogiczne oraz poznać najważniejsze gałęzie tej dziedziny. Studenci uczestniczą w zajęciach umożliwiających zrozumienie społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, a uwagę kierują na zagadnienia dotyczące między innymi terapii pedagogicznej, pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki uzależnień, czy zarządzania oświatą. Aby jak najlepiej przygotować się do wykonywania przyszłych zawodów studenci zaznajamiają się z psychologią, socjologią, a także pedagogiką społeczną, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz zasadami prowadzenia mediacji.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika wyróżniają się obszerną wiedzą, która może mieć zastosowanie w różnych miejscach, ponieważ współczesna wiedza pedagogiczna wykorzystywana jest nie tylko do pracy z dziećmi i młodzieżą. Oznacza to, że po ukończonych studiach można pracować na przykład w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, czy ośrodkach animacji społeczno- kulturalnej. 

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • metodologia badań pedagogicznych
 • psychologia ogólna
 • metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • metodyka profilaktyki uzależnień
 • elementy logopedii
 • socjologia rodziny i wychowania

 

Wszechnica Polska w Warszawie oferuje kandydatom na studia szeroką gamę różnorodnych kierunków kształcenia. Kandydaci na studiach, pod literą „P” odnajdą kierunek Pedagogika, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Pedagogika we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Filologii i Pedagogiki. Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem zagadnień pedagogicznych, historyczno- filozoficznych, socjologicznych i psychologicznych, stanowiących fundament zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci poznają zasady posługiwania się warsztatem diagnostycznym, poprawnej komunikacji, a także przygotowują  się do kształtowania własnej ścieżki zawodowej i rozwoju osobistego.

 

Sprawdź

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kierunki studiów

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty znajdziemy w programie nauczania? Na przykład: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, metodologia badań pedagogicznych, psychologia ogólna, metodyka pracy resocjalizacyjnej, metodyka profilaktyki uzależnień, elementy logopedii, socjologia rodziny i wychowania. A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki we Wszechnicy Polskiej znajdą zatrudnienie w przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, opiekuńczych placówkach oświatowych, internatach, centrach pomocy rodzinie, klubach seniora, instytucjach interwencyjnych, domach opieki paliatywnej.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych z dalszą edukacją bywa niełatwe. Jak wybrać idealny kierunek i idealną uczelnię? Wśród zadawanych pytań, powinno pojawić się: Jakie ma Wszechnica Polska w Warszawie opinie? Martyna, studentka Pedagogiki mówi:

„Pomaganie, wspieranie, a nawet wsłuchiwanie się w głosy innych, to duża sztuka i umiejętność, którą należy w sobie wypracować jak najlepiej. Dlatego wybrałam studia pedagogiczne we Wszechnicy Polskiej.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Warszawa

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

Pedagogika studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie:

Absolwent kierunku Pedagogika we Wszechnicy Polskiej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka,
 • interpretowania zjawisk społecznych,
 • analizy współczesnych dylematów etycznych,
 • analizowania relacji między teorią wychowania a innymi dyscyplinami pedagogicznymi,
 • procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku życia człowieka,
 • prowadzenia mediacji,
 • pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki uzależnień,
 • zarządzania oświatą,
 • animacji kultury.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika we Wszechnicy Polskiej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkołach,
 • centrach kształcenia ustawicznego,
 • opiekuńczych placówkach oświatowych,
 • internatach,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • instytucjach interwencyjnych,
 • domach opieki paliatywnej,
 • klubach seniora,
 • ośrodkach animacji społeczno- kulturalnej,
 • domach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Komentarze (0)