Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 2021

Studia na kierunku ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami
 • ekotoksykologia
 • planowanie przestrzenne
 • techniki odnowy środowiska
 • emisje atmosferyczne i hałas
 • zdrowie środowiskowe
 • marketing ekologiczny przedsiębiorstw
 • polityka ochrony środowiska

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie kształci studentów od ponad dwudziestu lat. W szerokiej gamie oferowanych kierunków, kandydaci odnajdą Ochronę środowiska, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem nauki jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk o środowisku. Studenci uczą się analizować procesy dokonujące się w przyrodzie, oraz wpływ człowieka na środowisko. Ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania łączy wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi typowymi dla nauk technicznych i rolniczych, umiejętnościami z zakresu zarządzania i ekonomii.

Program nauczania zawiera takie przedmioty jak: organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami, ekotoksykologia, planowanie przestrzenne, techniki odnowy środowiska, emisje atmosferyczne i hałas, zdrowie środowiskowe, marketing ekologiczny przedsiębiorstw, polityka ochrony środowiska, działalność gospodarcza na obszarach chronionych, bezpieczeństwo energetyczne, magazynowanie energii, energetyka konwencjonalna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ochrony środowiska w WSEiZ będą mogli wykorzystać w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, służbach ochrony środowiska, parkach narodowych i krajobrazowych, laboratoriach badań środowiska, biurach planowania przestrzennego, społecznych organizacjach ekologicznych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie opinie? Magda, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Ochrona środowiska to coraz ważniejsza dziedzina, a zapotrzebowanie na specjalistów rośnie. W każdym zawodzie liczą się wysokie kompetencje, wiedza i praktyczne umiejętności. Dlatego, trzeba uczyć się od najlepszych. Czyli w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • identyfikacji zagrożeń ekologicznych,
 • posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody,
 • interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych i hydrologicznych,
 • zarządzania środowiskiem,
 • systemów ochrony zasobów wodnych i atmosfery,
 • posługiwania się technikami pomiarowymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska,
 • służbach ochrony środowiska,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • urzędach konserwatorskich,
 • laboratoriach badań środowiska,
 • zakładowych służbach ochrony środowiska,
 • biurach planowania przestrzennego,
 • społecznych organizacjach ekologicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne wybrać

Studia na kierunku Ochrona środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne w Warszawie

WSEiZ kierunki

Jakie są kierunki ochrony środowiska w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)