Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 2020/2021

Studia na kierunku ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami
 • ekotoksykologia
 • planowanie przestrzenne
 • techniki odnowy środowiska
 • emisje atmosferyczne i hałas
 • zdrowie środowiskowe
 • marketing ekologiczny przedsiębiorstw
 • polityka ochrony środowiska

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie kształci studentów od ponad dwudziestu lat. W szerokiej gamie oferowanych kierunków, kandydaci odnajdą Ochronę środowiska, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem nauki jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk o środowisku. Studenci uczą się analizować procesy dokonujące się w przyrodzie, oraz wpływ człowieka na środowisko. Ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania łączy wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi typowymi dla nauk technicznych i rolniczych, umiejętnościami z zakresu zarządzania i ekonomii.

Program nauczania zawiera takie przedmioty jak: organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami, ekotoksykologia, planowanie przestrzenne, techniki odnowy środowiska, emisje atmosferyczne i hałas, zdrowie środowiskowe, marketing ekologiczny przedsiębiorstw, polityka ochrony środowiska, działalność gospodarcza na obszarach chronionych, bezpieczeństwo energetyczne, magazynowanie energii, energetyka konwencjonalna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ochrony środowiska w WSEiZ będą mogli wykorzystać w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, służbach ochrony środowiska, parkach narodowych i krajobrazowych, laboratoriach badań środowiska, biurach planowania przestrzennego, społecznych organizacjach ekologicznych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie opinie? Magda, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Ochrona środowiska to coraz ważniejsza dziedzina, a zapotrzebowanie na specjalistów rośnie. W każdym zawodzie liczą się wysokie kompetencje, wiedza i praktyczne umiejętności. Dlatego, trzeba uczyć się od najlepszych. Czyli w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • identyfikacji zagrożeń ekologicznych,
 • posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody,
 • interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych i hydrologicznych,
 • zarządzania środowiskiem,
 • systemów ochrony zasobów wodnych i atmosfery,
 • posługiwania się technikami pomiarowymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska,
 • służbach ochrony środowiska,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • urzędach konserwatorskich,
 • laboratoriach badań środowiska,
 • zakładowych służbach ochrony środowiska,
 • biurach planowania przestrzennego,
 • społecznych organizacjach ekologicznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne wybrać

Studia na kierunku Ochrona środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne w Warszawie

WSEiZ kierunki

Jakie są kierunki ochrony środowiska w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)