Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • organizacja działalności handlowej
 • międzynarodowe rozliczenia finansowe
 • marketing międzynarodowy
 • marketing internetowy
 • finanse przedsiębiorstwa
 • analiza rynku
 • zarządzanie jakością
 • rachunkowość

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie naszego kraju. W gronie oferowanych kierunków kandydaci odnajdą Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, która dotyczy istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania to przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: organizacja działalności handlowej, międzynarodowe rozliczenia finansowe, marketing międzynarodowy, marketing internetowy, finanse przedsiębiorstwa, analiza rynku, zarządzanie jakością, rachunkowość. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania w WSEiZ będą mogli wykorzystać w roli specjalistów ds. marketingu i sprzedaży, specjalistów ds. zarzadzania jakością, specjalistów ds. zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.

Wybór studiów, składający się z podjęcia decyzji odnośnie kształcenia na konkretnym kierunku i konkretnej uczelni, nierzadko sprawia kandydatom problemy. Która uczelnia zapewni dobre wykształcenie? Która szkoła wyższa spełni edukacyjne oczekiwania? Takie i tym podobne pytania stawiane są niemal bez przerwy. Jakie ma Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie opinie? Justyna, studentka Zarządzania mówi:

„Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania to najlepszy wybór kształcenia. Kierunek, który studiuję, czyli Zarządzanie oferuje wiele dróg i specjalności, w których mogę się kształcić i zdobywać cenne umiejętności i które dadzą mi pewną swobodę i bezpieczeństwo na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania organizacji,
 • mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie,
 • interpretowania i stosowania prawa w praktyce,
 • analizowania i interpretowania danych statystycznych,
 • marketingu i promocji w internecie,
 • badań marketingowych,
 • nowoczesnych instrumentów zarządzania projektami,
 • rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania jakością,
 • międzynarodowych stosunków politycznych,
 • negocjacji i etykiety w biznesie,
 • ekonomiki usług logistycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista do spraw marketingu i sprzedaży,
 • specjalista do spraw zarządzania jakością,
 • specjalista do spraw zarządzania finansami w przedsiębiorstwie,
 • specjalista do spraw promocji i marketingu,
 • specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi,
 • specjalista do spraw zarządzania projektami.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Warszawie

WSEiZ kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)